en

31.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Kraków 22-27 X 2024

Nabór filmów do konkursu ETIUDA 2024 - formularz zgłoszeniowy

Witamy w formularzu zgłoszeniowym filmów kandydujących do konkursu ETIUDA w ramach 31. MFF Etiuda&Anima

Prosimy o wypełnienie wszystkich niezbędnych pól, zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu i wysłanie zgłoszenia. Następnie prosimy potwierdzić zgłoszenie, klikając na link otrzymany na wskazanego maila w polu "e-mail zgłaszającego".

Zapraszamy.

Podstawowe informacje

czas trwania:
kraj:
lista dialogowa:
napisy angielskie:
format: rodzaj:

Autorzy

Szkoła / producent

Gdy wysyłasz film do preselekcji online

Po festiwalu kopia projekcyjna zostanie przesłana na podany adres

Zgłaszający film niniejszym oświadcza, że posiada tytuł prawny do zgłoszenia filmu na Festiwal oraz, że zgłoszony film nie narusza praw osób trzecich.
Zgłaszający film zaświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Festiwalu.
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz w przypadku otrzymania nagrody na projekcje w ramach imprezy „Objazdowa Etiuda&Anima 2024”, prezentującej laureatów festiwalu.

Facebook Etiuda&AnimaInstagram Etiuda&AnimaYouTube Etiuda&Anima
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content