en

31.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Kraków 22-27 X 2024

Promocja książki Olgi Bobrowskiej „Chinese Animated Film and Ideology, 1940s-1970s - Fighting Puppets”

Dodano: 04 listopada, 2022


Olga Bobrowska
Chinese Animated Film and Ideology, 1940s-1970s. Fighting Puppets
Wydawnictwo: CRC Press (Taylor & Francis Group)

Okładka książki "Chinese Animated Film and Ideology, 1940s-1970s - Fighting Puppets"

Uczestnicy spotkania promocyjnego otrzymają 20-procentową zniżkę do wykorzystania podczas zakupu książki na stronie internetowej wydawcy.

Niniejsza publikacja przedstawia rozważania z zakresu studiów nad chińską animowaną propagandą realizowaną od lat czterdziestych do siedemdziesiątych XX wieku. Analizy czterech filmów lalkowych ukazują bliskie, lecz dynamiczne, związki i uwikłania filmowej animacji oraz doktryny maoistowskiej. W pierwszym rozdziale przedstawione zostają konteksty warunków produkcji oraz ideologicznych znaczeń (tzw. „nowa demokracja”) zawartych w pierwszym filmie lalkowym zrealizowanym w Północno-wschodnim studiu filmowym w Changchun, The Emperor’s Dream (1947, reż. Chen Bo’er). Następnie, omawiana jest problematyka artystycznych, intelektualnych i ideologicznych założeń obecnych w filmie Zhanga Chaoquna Wanderings of Sanmao (1958), przede wszystkim w odniesieniu do tradycji rewolucyjnych sztuk wizualnych i komiksu. Ostatnie dwa rozdziały podejmują próbę opisu dorobku You Leia, kontrowersyjnego reżysera silnie związanego z radykalnymi nurtami maoizmu. Przedstawione zostają metody i narzędzia artystycznego wyrazu używane w animacji filmowej, która wypełniała założenia ideologiczne ustanowione przez Mao Zedonga w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych (Rooster Crows at Midnight, 1964) oraz w okresie Rewolucji Kulturalnej (The Little 8th Route Army, 1973). Cztery analizowane filmy wzmacniały naczelne mity założycielskie Chińskiej Republiki Ludowej poprzez podkreślanie pewnych specyficznych znaczeń doktryny maoistowskiej na kolejnych etapach jej rozwoju. Bez względu na dyspozycję animacji do pełnej, propagandowej funkcjonalności w aparacie produkcji kinowej ChRL, to jednak należy dostrzec, że w wymiarze znaczeń ideologicznych chiński film animowany nie był nigdy monolitem.

Książka ta jest najnowszą publikacją w serii CRC Press, Focus Animation, którą zainicjował Profesor Giannalberto Bendazzi (1946-2021). Kolejny tom autorstwa Bobrowskiej “Chinese Animated Film and Ideology, 1980s. Festivals and Soft Power” poświęcony będzie sino-europejskiemu otwarciu na festiwalach w Annecy i Zagrzebiu w epoce reform i modernizacji Denga Xiaopinga.

Więcej informacji: https://www.routledge.com/Chinese-Animated-Film-and-Ideology-1940s-1970s-Fighting-Puppets/Bobrowska/p/book/9781032148892

EMISJE:

2 grudnia 2022 - godz. 12:00
Małopolski Ogród Sztuki: Sala Mała

O AUTORCE:

Olga Bobrowska urodziła się w 1987 roku. Doktorat w zakresie dziedziny nauk humanistycznych (nauki o sztuce, filmoznawstwo) obroniła w 2020 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, jej rozprawa poświęcona została problemom ideologii i estetyki klasycznego, chińskiego filmu animowanego (1957-1989). Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu historii filmu animowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autorka publikacji naukowych z zakresu chińskiej i polskiej, które ukazały się w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych. Dyrektorka oraz współzałożycielka słoweńsko-polskiego festiwalu animacji stop motion StopTrik IFF (Maribor, Słowenia; Łódź, Polska). Często współpracuje z rozmaitymi festiwalami, m.in. Krakow Film Festival, Supertoon IAF (Šibenik, Chorwacja), Etiuda&Anima (Kraków), Anibar IAF (Peja, Kosowo). Kuratorka pokazów prezentowanych m.in. w Polsce, Słowenii, Chorwacji, Holandii, Finlandii i Chinach. Jurorka licznych festiwali animacji. Recenzje i teksty krytyczne jej autorstwa ukazywały się w miesięcznikach “Kino” i “Ekrany” oraz roczniku “ASIFA Magazine”, na stałe współpracuje z magazynem “Zippy Frames”. Jest autorką monografii Chinese Animated Film and Ideology, 1940s-1980s. Fighting Puppets (2022) i współredaktorką dwóch monografii: “Obsession Perversion Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation” (2016) oraz “Propaganda, Ideology, Animation. Twisted Dreams of History” (2019).

Facebook Etiuda&AnimaInstagram Etiuda&AnimaYouTube Etiuda&Anima
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content