Konkurs Etiuda: wyniki selekcji – 29. Międzynarodowy Festiwal…

Kadr z filmu Any Place/En cualquier lugar, reż. Minerva Rivera Bolaños, Centro de Capacitación Cinematográfica, Meksyk

Prezentujemy listę 25 filmów zakwalifikowanych do Konkursu ETIUDA 2022:

 1. Any Place/En cualquier lugar, reż./dir. Minerva Rivera Bolaños, Centro de Capacitación Cinematográfica, Mexico/Meksyk, 13:00
 2. Aralkum/Aralkum, reż./dir. Mila Zhluktenko, Daniel Asadi Faezi, Hochschule für Fernsehen und Film München, Germany/Niemcy, 13:40
 3. Awohali/Awohali, reż./dir. Dominika Kováčová, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Slovakia/Słowacja, 29:34
 4. Broken/Broken, reż./dir. Nan Khin San Win, Yangon Film School, Myanmar/Mjanma, 12:15
 5. Call Me Messiah/Mów Mi Mesjasz, reż./dir. Andrzej Brzózka, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L.Schillera w Łodzi, Poland/Polska, 17:40
 6. Geamăna/Geamăna, reż./dir. Matthäus Wörle,  Hochschule für Fernsehen und Film München, Germany/Niemcy, 30:00
 7. Graveyard of Horses/马冢, reż./dir. Xiaoxuan Jiang, New York University, United States/Stany Zjednoczone, 16:56
 8. I Only Appear Dead/Ich bin nur scheintot, reż./dir. Mira-Belle Rose Bryld, Hochschule für Fernsehen und Film München, Germany/Niemcy, 13:14
 9. Maverick (Of Hen and Men)/Samorast (O sliepkach a ľuďoch), reż./dir. Peter Hoferica, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Slovakia/Słowacja, 25:33
 10. Magdalena/Magdalena, reż./dir. Michael Lazovsky, American Film Institute Conservatory, United States/Stany Zjednoczone, 24:51
 11. Mona & Parviz/Mona & Parviz, reż./dir. Kevin Biele, IFS Internationale Filmschule Köln, Germany/Niemcy, 17:00
 12. Night Visit/Habikur, reż./dir. Mya Kaplan, Steve Tisch School of Fim & Television, Tel Aviv University, Israel/Izrael, 25:14
 13. Ob Scene/Ob Scena, reż./dir. Paloma Orlandini Castro, Universidad Nacional de General San Martín, Argentina/Argentyna, 17:39
 14. Our Highest Priority/Our Highest Priority, reż./dir. Emma Macklin, Daniel Karan, Toronto Metropolitan (Ryerson) University, Canada/Kanada, 10:00
 15. Rondo/Rondo, reż./dir. Katharina Rivilis, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, Germany/Niemcy, 29:09
 16. Slave/Niewolnik, reż./dir. Grzegorz Piekarski, Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland/Polska, 29:31
 17. Survive/Überleben, reż./dir. Lara Milena Brose, Kilian Armando Friedrich, Hochschule für Fernsehen und Film München, Germany/Niemcy, 30:00
 18. Taap - About Mercury Rolling Down The Bodies/Taap - About Mercury Rolling Down The Bodies, reż./dir. Soumyajit Ghosh Dastidar, Film and Television Institute of India, India/Indie, 10:03
 19. Tail of Rat/Cola de rata, reż./dir. José Armando Salomo Rosas, Centro de Capacitación Cinematográfica, Mexico/Meksyk, 18:17
 20. The Devil/Diabeł, reż./dir. Jan Bujnowski, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L.Schillera w Łodzi, Poland/Polska, 19:09
 21. The Elusive Joy of Labor/Linsaisissable Joie Du Travail, reż./dir. Miao Yu, La Fémis, France/Francja, 8:36
 22. The Fourth Door/La Cuarta Puerta, reż./dir. Hugo Magaña, Centro de Capacitación Cinematográfica, Mexico/Meksyk, 27:05
 23. There is No Peace of Mind/Nie ma spokoju, reż./dir. Karol Ulman, Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland/Polska, 13:24
 24. Three Ants/三只蚂蚁, reż./dir. Yuan-HaiTao, National Taiwan University of Arts, China/Chiny, 28:55
 25. Vagabond/Vagabond, reż./dir. Dominik C. Brauweiler, Filmacademie Wien, Austria/Austria, 27:20

Wykorzystane zdjęcie główne: Kadr z filmu Any Place/En cualquier lugar, reż. Minerva Rivera Bolaños, Centro de Capacitación Cinematográfica, Meksyk

Konkurs ANIMA.PL powraca. Ruszył nabór do ANIMA.PL w…

ANIMA.PL powraca. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym konkursie.

Konkurs ANIMA.PL zarezerwowany jest dla produkcji polskich, wyprodukowanych w Polsce lub zrealizowany przez polskich twórców za granicą, z udziałem koprodukcyjnym polskich producentów. W konkursie mogą wziąć udział filmy animowane – profesjonalne, etiudy studenckie oraz filmy niezależne, o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2021–2022.

Termin zgłaszania filmów (deadline) – 15 września 2022.


Formularz zgłoszeniowy i regulamin znajduje się poniżej:

REGULAMIN ANIMA.PL 2022 – 29. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY…

Regulamin konkursu polskich krótkometrażowych filmów animowanych - Anima.PL 2022


§1

O udział w festiwalowym konkursie ANIMA.PL mogą ubiegać się polskie (tzn. wyprodukowane w Polsce lub zrealizowane przez polskich twórców za granicą, z udziałem koprodukcyjnym polskich producentów) filmy animowane – profesjonalne, etiudy studenckie oraz filmy niezależne, o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2021–2022.

§2

Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu od 1 czerwca do 15 września 2022 r. Zgłoszenie filmu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.etiudaandanima.pl i przesłanie w nim publicznego lub prywatnego (z hasłem lub bez) linku do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym. Do selekcji nie będą dopuszczane filmy bez wypełnionej karty zgłoszeniowej online. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu.

§3

O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu po zakończeniu prac Komisji Selekcyjnej. Zgłaszający filmy do selekcji zostaną poinformowani zostaną poinformowani do dnia 30 września 2022 r o przyjęciu filmów do konkursu.

§4

Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorom na własny koszt kopii projekcyjnych filmów w formatach: DCP lub linku do pliku cyfrowego (DCP, mov, mp4) w terminie do dnia 10 października 2022 r., pod rygorem skreślenia z listy filmów dopuszczonych do konkursu.

§5

Filmy konkursowe ocenia – stosując w pierwszym rzędzie kryteria artystyczne - międzynarodowe Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego, powołanego przez Dyrekcję Festiwalu spośród grona Jurorów. Jury pracuje i podejmuje decyzje stosując ustanowiony przez Przewodniczącego, w porozumieniu z pozostałymi członkami oraz Dyrekcją Festiwalu, Regulamin prac Jury. Osobą pomagającą w pracach Jury jest powołany przez Dyrekcję Festiwalu Sekretarz Jury.

§6

Jury przyznaje następujące nagrody w ramach Konkursu ANIMA.PL 2022:

 1. Grand Prix – Złoty Żmij oraz nagrodę finansową 10 000zł
 2. Srebrny Żmij
 3. Brązowy Żmij
 4. Specjalny Złoty Żmij dla najlepszej animowanej etiudy studenckiej.

Jury ma również prawo przyznawania Dyplomów Honorowych.

§7

Dyrekcja Festiwalu decyduje o prawie i trybie przyznawania Nagród Pozaregulaminowych, w tym wyłonionej w głosowaniu widzów Nagrody Publiczności, a także Nagrody Jury Studenckiego. Dyrektor Artystyczny Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania w przypadku uzasadnionym szczególnymi względami artystycznymi Specjalnej Nagrody „Wielkiego Niedocenionego” dla najbardziej pokrzywdzonego filmu konkursowego.

§8

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 26 listopada 2022 r. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą lub przekazane w innym trybie w terminie miesiąca od daty zakończenia festiwalu.

§9

Biuro Organizacyjne Festiwalu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw związanych z eksploatacją filmów przyjętych do konkursu.

§10

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz w przypadku otrzymania jednej z nagród na projekcje w ramach, organizowanych w kraju oraz za granicą, imprezy „Objazdowa Etiuda&Anima 2020″ oraz „Polska Szkoła Animacji – następne pokolenia”, prezentujących laureatów festiwalu. Zgoda obejmuje również udzielenie festiwalowi prawa do bezpłatnego wykorzystania materiałów promocyjnych oraz fragmentów filmu (trailer lub fragment o długości maks. 2 minut) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z organizacją festiwalu.

§11

Koszty transportu kopii przysłanych na festiwal, jak również wszelkie opłaty przewozowe związane z ich dostarczeniem ponosi zgłaszający. Kopie filmowe DCP zwracane będą na koszt organizatora w terminie 4 tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające ze źle wskazanego adresu. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż to wynika z normalnej eksploatacji. Organizator Festiwalu bierze odpowiedzialność finansową za posiadane kopie filmowe w okresie trwania imprezy do wartości podanej w karcie zgłoszeniowej.

Kraków, dnia 31 maja 2022 r.

Dyrekcja 29. MFF Etiuda&Anima 2022

Katarzyna Surmacz
Bogusław Zmudziński

Rozpoczynamy nabór filmów do konkursów 29. Międzynarodowego Festiwalu…

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach:

 • konkurs Etiuda – międzynarodowy konkurs filmów studenckich zrealizowanych w szkołach filmowych i artystycznych;
 • konkurs Anima – międzynarodowy konkurs animacji profesjonalnej, niezależnej i studenckiej.

Termin zgłaszania filmów – 30 czerwca 2022.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj:

Regulaminy konkursów:

Zapraszamy!!!

REGULAMIN ANIMA 2022 – 29. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY…

Regulamin konkursu krótkometrażowych filmów animowanych - Anima 2022

§1

O udział w festiwalowym konkursie ANIMA mogą ubiegać się filmy animowane (profesjonalne, etiudy studenckie oraz filmy niezależne), o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2021 – 2022, których kopie zostaną nadesłane do Biura Organizacyjnego Festiwalu w postaci pliku cyfrowego (mp4, mov, lub linku do filmu na ogólnodostępnej platformie video).

§2

Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu od 1 lutego do 30 czerwca 2022 r. Filmy do selekcji zgłasza się poprzez wypełnienie formularza na stronie etiudaandanima.pl i przesłanie w nim publicznego lub prywatnego (z hasłem lub bez) linku do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym. Do selekcji nie będą dopuszczane filmy bez wypełnionej karty zgłoszeniowej online. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu.

§3

O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu po zakończeniu prac Komisji Selekcyjnej. Zgłaszający filmy do selekcji zostaną poinformowani o przyjęciu filmów do konkursu drogą mailową oraz za pośrednictwem strony etiudaandanima.pl do dnia 12 września 2022 r.

§4

Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorom na własny koszt kopii projekcyjnych filmów w formatach: DCP lub linku do pliku cyfrowego (DCP, mov, mp4) w terminie do dnia 7 października 2022 r., pod rygorem skreślenia z listy filmów dopuszczonych do konkursu. Autorzy filmów zakwalifikowanych zobowiązani są w tym terminie także do nadesłania streszczenia i listy dialogowej w języku angielskim, materiałów reklamowych wraz z kadrami filmu oraz biografii i zdjęcia reżysera.

§5

Filmy konkursowe ocenia – stosując w pierwszym rzędzie kryteria artystyczne – międzynarodowe Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego, powołanego przez Dyrekcję Festiwalu spośród grona Jurorów. Jury pracuje i podejmuje decyzje stosując ustanowiony przez Przewodniczącego, w porozumieniu z pozostałymi członkami oraz Dyrekcją Festiwalu, Regulamin prac Jury. Osobą pomagającą w pracach Jury jest powołany przez Dyrekcję Festiwalu Sekretarz Jury.

§6

Jury przyznaje następujące nagrody w ramach Konkursu ANIMA 2022:

 1. Grand Prix – Złoty Jabberwocky oraz nagrodę finansową
 2. Srebrny Jabberwocky
 3. Brązowy Jabberwocky

Specjalny Złoty Jabberwocky dla najlepszej animacji studenckiej festiwalu. Jury ma również prawo przyznawania trzech Wyróżnień Specjalnych.

§7

Dyrekcja Festiwalu decyduje o prawie i trybie przyznawania Nagród Pozaregulaminowych, w tym wyłonionej w głosowaniu widzów Nagrody Publiczności, a także Nagrody Jury Studenckiego. Dyrektor Artystyczny Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania w przypadku uzasadnionym szczególnymi względami artystycznymi Specjalnej Nagrody „Wielkiego Niedocenionego” dla najbardziej pokrzywdzonego filmu konkursowego.

§8

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali w dniu 27 listopada 2022 r. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą lub przekazane w innym trybie w terminie miesiąca od daty zakończenia festiwalu.

§9

Biuro Organizacyjne Festiwalu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw związanych z eksploatacją filmów przyjętych do konkursu.

§10

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz w przypadku otrzymania jednej z nagród na projekcje w ramach, organizowanej w kraju oraz za granicą, imprezy „Objazdowa Etiuda&Anima 2022″, prezentującej laureatów festiwalu, udzielenie festiwalowi prawa do bezpłatnego wykorzystania materiałów promocyjnych oraz fragmentów filmu (trailer lub fragment o długości do 2 minut) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z organizacją festiwalu.

§11

Koszty transportu kopii przysłanych na festiwal, jak również wszelkie opłaty przewozowe związane z ich dostarczeniem ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma na kwotę nie większą niż 15 Euro. Przesyłka winna być opatrzona napisem „For cultural purposes only – no commercial value”.

§12

Kopie filmowe DCP zwracane będą na koszt organizatora w terminie 4 tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające ze źle wskazanego adresu. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż to wynika z normalnej eksploatacji. Organizator Festiwalu bierze odpowiedzialność finansową za posiadane kopie filmowe w okresie trwania imprezy do wartości podanej w karcie zgłoszeniowej.

Kraków, dnia 24 stycznia 2022 r.

Dyrekcja 29. MFF Etiuda&Anima 2022

Katarzyna Surmacz Bogusław Zmudziński

REGULAMIN ETIUDA 2022 – 29. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY…

Regulamin konkursu etiud studenckich - Etiuda 2022

§1

O udział w festiwalowym konkursie ETIUDA mogą ubiegać się etiudy studenckie oraz filmy dyplomowe (z wyjątkiem filmów animowanych), powstałe w szkołach filmowych i artystycznych w ramach procesu dydaktycznego, o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2021 – 2022, których kopie projekcyjne zostaną nadesłane do Biura Organizacyjnego Festiwalu w postaci pliku cyfrowego (mp4, mov, lub linku do filmu na ogólnodostępnej platformie video).

§2

Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu od 1 lutego do 30 czerwca 2022 r. Filmy do selekcji zgłasza się poprzez platformę Filmfreeway – www.filmfreeway.com. Możliwe jest także zgłoszenie filmu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.etiudaandanima.pl i przesłanie w nim publicznego lub prywatnego (z hasłem lub bez) linku do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym. Do selekcji nie będą dopuszczane filmy bez wypełnionej karty zgłoszeniowej online. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu.

§3

O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu po zakończeniu prac Komisji Selekcyjnej. Zgłaszający filmy do selekcji zostaną poinformowani o przyjęciu filmów do konkursu drogą mailową oraz za pośrednictwem strony www.etiudaandanima.pl do dnia 12 września 2022 r.

§4

Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorom na własny koszt kopii projekcyjnych filmów w formatach: DCP lub linku do pliku cyfrowego (DCP, mov, mp4) w terminie do dnia 7 października 2022 r., pod rygorem skreślenia z listy filmów dopuszczonych do konkursu. Autorzy filmów zakwalifikowanych zobowiązani są w tym terminie także do nadesłania streszczenia i listy dialogowej w języku angielskim, materiałów reklamowych wraz z kadrami filmu oraz biografii i zdjęcia reżysera.

§5

Filmy konkursowe ocenia – stosując w pierwszym rzędzie kryteria artystyczne – międzynarodowe Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego, powołanego przez Dyrekcję Festiwalu spośród grona Jurorów. Jury pracuje i podejmuje decyzje stosując ustanowiony przez Przewodniczącego w porozumieniu z pozostałymi członkami, oraz Dyrekcją Festiwalu, Regulamin prac Jury. Osobą pomagającą w pracach Jury jest powołany przez Dyrekcję Festiwalu Sekretarz Jury.

§6

Jury przyznaje następujące nagrody w ramach Konkursu ETIUDA 2022:
 1. Grand Prix – Złoty Dinozaur oraz nagrodę finansową
 2. Srebrny Dinozaur
 3. Brązowy Dinozaur

Jury ma również prawo przyznania trzech Wyróżnień Specjalnych oraz Wyróżnienia Specjalnego dla najlepszej szkoły filmowej Konkursu ETIUDA 2022.

§7

Dyrekcja Festiwalu decyduje o prawie i trybie przyznawania Nagród Pozaregulaminowych: Nagrody Jury FICC – Fédération Internationale des Ciné Clubs, wyłonionej w głosowaniu widzów Nagrody Publiczności, a także Nagrody Jury Studenckiego. Dyrektor Artystyczny Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania, w przypadku uzasadnionym szczególnymi względami artystycznymi, Specjalnej Nagrody „Wielkiego Niedocenionego”, dla najbardziej pokrzywdzonego filmu konkursowego.

§8

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali w dniu 27 listopada 2022 r. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą lub przekazane w innym trybie w terminie miesiąca od daty zakończenia festiwalu.

§9

Biuro Organizacyjne Festiwalu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw związanych z eksploatacją filmów przyjętych do konkursu.

§10

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz w przypadku otrzymania jednej z nagród na projekcje w ramach, organizowanej w kraju oraz za granicą, imprezy „Objazdowa Etiuda&Anima 2022″, prezentującej laureatów festiwalu. Ponadto oznacza udzielenie festiwalowi prawa do bezpłatnego wykorzystania materiałów promocyjnych oraz fragmentów filmu (trailer lub fragment o długości do 2 minut) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z organizacją festiwalu.

§11

Koszty transportu kopii przysłanych na festiwal, jak również wszelkie opłaty przewozowe związane z ich dostarczeniem ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma na kwotę nie większą niż 15 Euro. Przesyłka winna być opatrzona napisem „For cultural purposes only – no commercial value”.

§12

Kopie filmowe DCP zwracane będą na koszt organizatora w terminie 4 tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające ze źle wskazanego adresu. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż to wynika z normalnej eksploatacji. Organizator Festiwalu bierze odpowiedzialność finansową za posiadane kopie filmowe w okresie trwania imprezy do wartości podanej w karcie zgłoszeniowej.

Kraków, dnia 24 stycznia 2022 r.

Dyrekcja 29. MFF Etiuda&Anima 2022

Katarzyna Surmacz Bogusław Zmudziński

Konkurs Anima: wyniki selekcji – 28. Międzynarodowy Festiwal…

Kadr z filmu Affairs of the Art, reż. Joanna Quinn, Kanada 2021

Prezentujemy listę animacji zakwalifikowanych do konkursu ANIMA 2021:

 1. Affairs of the Art, reż./dir. Joanna Quinn, Kanada/Canada 2021, 16’
 2. Agape, reż./dir. Gabrielle Siraudin, Maxime Delsart, Adèle Fugier, Julie Griot, Thibault Magrit, Raina Patel, Francja/France 2020, 7’02’’
 3. Alleswasichberühre / C, reż./dir. Marion Täschler, Szwajcaria/Switzerland 2020, 5’04’’
 4. Autoportret odczuwany / Self-Portrait as Felt, reż./dir. Julia Benedyktowicz, Polska/Poland 2021, 7’27’’
 5. Benztown, reż./dir. Gottfried Mentor, Niemcy/Germany 2021, 4’45’’
 6. Bis zum letzten Tropfen / To the last drop, reż./dir. Simon Schnellmann, Niemcy/Germany 2021, 5’46’’
 7. Blink in the Desert, reż./dir. Shinobu Soejima, Japonia/Japan 2021, 10’34’’
 8. BusLine35A, reż./dir. Elena Felici, Dania/Denmark 2021, 5’50’’
 9. Ce qui résonne dans le silence / What resonates in silence, reż./dir. Marine Blin, Francja/France 2020, 8’04’’
 10. Coffin, reż./dir. Yuanqing Cai, Nathan Crabot, Houzhi Huang, Mikolaj Janiw, Mandimby Lebon, Théo Tran Ngoc, Francja/France 2020, 5’23’’
 11. Comeback, reż./dir. Vladimir Leschiov, Łotwa, Litwa/Latvia, Lithuania 2021, 7’55’’
 12. Dom / Home, reż./dir. Marcjanna Urbańska, Polska/Poland 2019, 5’05’’
 13. Drawn Undrew Draw, reż./dir. Angel Wu, Tajwan/Taiwan 2020, 3’30’’
 14. Guard of Honour, reż./dir. Edmunds Jansons, Łotwa/Latvia 2021, 5’31’’
 15. Hokkyoku-Guma Suggoku Hima / Polar Bear Bears Boredom, reż./dir. Koji Yamamura, Japonia/Japan 2021, 7’
 16. Honekami / A Bite of Bone, reż./dir. Honami Yano, Japonia/Japan 2021, 9’45’’
 17. Jean, reż./dir. Marion Auvin, Francja/France 2020, 13’20’’
 18. Książę w cukierni / Prince in a Pastry Shop, reż./dir. Katarzyna Agopsowicz, Polska/Poland 2020, 16’
 19. L’absent / The absent, reż./dir. Lola Degove, Francja/France 2020, 7’10’’
 20. Latitude du printemps / A Tiny Tale, reż./dir. Sylvain Cuvillier, Chloé Bourdic, Théophile Coursi, Francja/France 2020, 7’33’’
 21. Le Journal de Darwin / Darwin’s Notebook, reż./dir. Georges Schwizgebel, Szwajcaria/Switzerland 2020, 9’20’’
 22. Mauvaises herbes / Bad Seeds, reż./dir. Claude Cloutier, Kanada/Canada 2020, 6’22’’
 23. Meblościanka / Wall unit, reż./dir. Joanna Polak, Polska/Poland 2021, 9’47’’
 24. Miłość w czasach gospodarki opartej na węglu / Love in the times of coal-based economy, reż./dir. Tomasz Siwiński, Polska, Chorwacja/Poland, Croatia 2021, 11’55’’
 25. Mokryie Nosochki Berty Reis / The Wet Socks of Berta Reyes, reż./dir. Alexandra Shadrina, Rosja/Russia 2020, 11’02’’
 26. MOM, reż./dir. Kajika Aki Ferrazzini, Francja/France 2020, 9’10’’
 27. Nachalo sveta / Beginning of the light, reż./dir. Anastasia Melikhova, Rosja/Russia 2020, 6’20’’
 28. Naelapea Pihta / Hit the Nail on the Head, reż./dir. Cristo Madissoo, Maria Rakitina, Lyza Jarvis, Kaimar Lomp, Estonia 2021, 6’10’’
 29. Noir-Soleil, reż./dir. Marie Larrivé, Francja/France 2021, 20’
 30. On Time, reż./dir. Zbigniew Czapla, Polska/Poland 2021, 5’32’’
 31. One Last Wish. Based on "What, Of this Goldfish, Would You Wish?" by Etgar Keret, reż./dir. Galia Osmo, Izrael/Israel 2021, 10’20’’
 32. Only a child, reż./dir. Simone Giampaolo, Szwajcaria/Switzerland 2020, 6’
 33. Orgiastic Hyper-Plastic, reż./dir. Paul Bush, Dania, UK/Denmark, UK 2020, 7’
 34. Pá kis Panelom! / Bye Little Block!, reż./dir. Éva Darabos, Hungary/Węgry 2020, 8’42’’
 35. Papa Zaza, reż./dir. Géraldine Charpentier, Belgia/Belgium 2020, 8’28’’
 36. Popioły / Ashes, reż./dir. Joanna Dudek, Polska/Poland 2020, 7’49’’
 37. Seeker, reż./dir. Shenglong Zhang, USA 2021, 3’42’’
 38. Silvering, reż./dir. Eilidh Nicoll, UK 2021, 5’57’’
 39. Siłaczka / 98 kg, reż./dir. Izabela Plucińska, Polska, Niemcy/Poland, Germany 2021, 5’
 40. Sobaki Pakhnut Morem / Dogs Smell Like the Sea, reż./dir. Anastasiya Lisovets, Rosja/Russia 2020, 4’14’’
 41. Świątynia Ukwiału / Anemone Temple, reż./dir. Justyna Pazdan, Polska/Poland 2020, 4’52’’
 42. Ta presneta ocetova kamera! / My Father's Damn Camera!, reż./dir. Milos Tomic, Słowenia/Slovenia 2021, 6’40’’
 43. Tender Parts, reż./dir. Steven Subotnick, USA 2021, 5’50’’
 44. The Edge, reż./dir. Zaide Kutay, Géraldine Cammisar, Szwajcaria/Switzerland 2020, 7’23’’
 45. The Fog, reż./dir. Ziyoo Hwang, UK 2021, 6’16’’
 46. Thorns and Fishbones, reż./dir. Natália Azevedo Andrade, Węgry/Hungary 2020, 9’47’’
 47. Toonekurg / The Stork, reż./dir. Lucija Mrzljak, Morten Tšinakov, Estonia 2020, 15’51’’
 48. Transfer, reż./dir. Krzysztof Kiwerski, Polska/Poland 2021, 7’26’’
 49. Tunable Mimoid, reż./dir. Vladimir Todorovic, Australia 2020, 7’13’’
 50. Vadim na progulke / Vadim on a walk, reż./dir. Sasha Svirsky, Rosja/Russia 2021, 7’57’’
 51. Volver / Return, reż./dir. Jonathan Delgado Herrera, Argentyna/Argentina 2020, 11’28’’
 52. Zapomniany / Forgotten, reż./dir. Mawrgan Shaw, Kanada/Canada 2021, 4’23’’
 53. Zhizn-paskuda / Life’s a Bitch, reż./dir. Varya Yakovleva, Rosja/Russia 2021, 6’21’’
 54. هَبوب / Haboob, reż./dir. Mahsa Samani, Iran 2020, 9’

Konkurs Etiuda: wyniki selekcji – 28. Międzynarodowy Festiwal…

Kadr z filmu I Know Someone There / Ich kenn da jemanden, reż. Tim Oppermann, Hochschule für bildende Künste Hamburg, Niemcy

Prezentujemy listę 30 filmów zakwalifikowanych do Konkursu ETIUDA 2021:

 1. A Firecracker Story / Pao Zhang De Gu Shi, reż. / dir. Zhizi Hao, London Film School, Great Britain / Wielka Brytania, 20:27
 2. A Special Day / Ein besonderer Tag, reż. / dir. Muschirf Shekh Zeyn, Hochschule für Fernsehen und Film München, Germany / Niemcy, 18:00
 3. Camel Bells / 苍天般的, reż. / dir. Yushi Zhang, Beijing Film Academy, China / Chiny, 19:01
 4. Coo-Coo / Coo-Coo, reż. / dir. Svetlana Belorussova, St. Petersburg School of New Cinema, Russia / Rosja, 19:10
 5. Greetings from Nigeria / Pozdrav z Nigérie , reż. / dir. Peter Hoferica, Vysoká Škola Muzických Umení, Slovakia / Słowacja, 17:01
 6. Group Theory / Teoria grup, reż. / dir. Zuzanna Karpińska, Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego,  Poland / Polska, 20:50
 7. Haeberli / Haeberli, reż. / dir. Moritz Mueller-Preisser, Hochschule für Fernsehen und Film München, Germany / Niemcy, 29:26
 8. Headfish / Samogłów, reż. / dir. Jakub Prysak, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Poland / Polska, 24:00
 9. I Know Someone There / Ich kenn da jemanden, reż. / dir. Tim Oppermann, Hochschule für bildende Künste Hamburg, Germany / Niemcy, 9:30
 10. I Want to Return Return Return / I Want to Return Return Return, reż. / dir. Elsa Rosengren, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, Germany / Niemcy, 29:51
 11. Ju-bin / Ju-bin, reż. / dir. An sun-young, Daejin University, Republic of Korea / Korea Południowa, 19:35
 12. Land of Glory / Pannónia dicsérete, reż. / dir. Borbála Nagy, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, Germany / Niemcy, 27:03
 13. The Opposite of Eternity / Das Gegenteil von Ewigkeit, reż. / dir. Joshua Jádi, Filmakademie Wien, Austria / Austria, 15:00
 14. Reina / Reina, reż. / dir. Ozan Mermer, Hochschule für Fernsehen und Film München, Germany / Niemcy, 18:55
 15. Rothschild’s Violin / Скрипка Ротшильда, reż. / dir. Maxim Sevrinovsky, Academy of Cinematographic and Theatre Arts n.a. Nikita Mikhalkov, Russia / Rosja, 26:55
 16. Royal Estate / Finca Regia , reż. / dir. Rubén Seca, Escola de Cinema de Barcelona, Spain / Hiszpania, 18:04
 17. Sarira / 舍利, reż. / dir. Mingyang Li, Shanghai Vancouver Film School, China / Chiny, 28:08
 18. Shelled / Сухопутный брюхоногий моллюск, reż. / dir. Boris Vedensky, Moscow Film School, Russia / Rosja, 24:09
 19. Silence / Hiljaisuus, reż. / dir. Saara Hakkarainen, Aalto University, Finland  Finlandia, 14:39
 20. Spaceboy / Spaceboy, reż. / dir. Veerle De Wilde, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent, Belgium / Belgia, 22:00
 21. Spirits and Rocks: an Azorean Myth / Espiritos e Rochas: um Mito Açoriano, reż. / dir. Aylin Gökmen, Universidade Lusófona / Színház- és Filmművészeti Egyetem / LUCA School of Arts, Switzerland / Szwajcaria, 13:37
 22. The Ballet of Service / The Ballet of Service, reż. / dir. Marlies Smeenge, Nederlandse Filmacademie, Netherlands / Holandia, 14:55
 23. The Clench / Szereg syczący, reż. / dir. Marcin Kluczykowski, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Poland / Polska, 25:58
 24. The Dress / Sukienka, reż. / dir. Tadeusz Łysiak, Warszawska Szkoła Filmowa, Poland / Polska, 30:00
 25. The Hen / Kura, reż. / dir. Andrzej Brzózka, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Poland / Polska, 13:48
 26. The Sentence / A Sentença, reż. / dir. Laura Coggiola, FAAP Faculdade de Comunicação Departamento de Cinema, Brazil / Brazylia, 16:40
 27. Touch Me / Berühr' mich, reż. / dir. Hendrik Ströhle, Filmakademie Baden-Württemberg, Germany / Niemcy, 27:44
 28. Trumpet / Trumpet, reż. / dir. Kevin Haefelin, Columbia University, United States / Stany Zjednoczone, 17:07
 29. Varya / Варя, reż. / dir. Nika Gorbushina, Industry School of Film and Television, Russia / Rosja, 23:37

Wykorzystane zdjęcie główne: Kadr z filmu I Know Someone There / Ich kenn da jemanden, reż. Tim Oppermann, Hochschule für bildende Künste Hamburg, Niemcy

Rozpoczynamy nabór filmów do konkursów 28. Międzynarodowego Festiwalu…

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach:

 • konkurs Etiuda – międzynarodowy konkurs filmów studenckich zrealizowanych w szkołach filmowych i artystycznych;
 • konkurs Anima – międzynarodowy konkurs animacji profesjonalnej, niezależnej i studenckiej.

Termin zgłaszania filmów – 30 czerwca 2021.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj:

Regulaminy konkursów:

REGULAMIN ANIMA 2021 – 28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY…

Regulamin konkursu krótkometrażowych filmów animowanych - Anima 2021

§1

O udział w festiwalowym konkursie ANIMA mogą ubiegać się filmy animowane (profesjonalne, etiudy studenckie oraz filmy niezależne), o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2019 – 2021, których kopie zostaną nadesłane do Biura Organizacyjnego Festiwalu w postaci pliku cyfrowego (mp4, mov, lub linku do filmu na ogólnodostępnej platformie video).

§2

Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu od 9 marca do 30 czerwca 2021 r. Organizatorzy zalecają korzystanie z możliwości zgłoszenia filmu do selekcji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie etiudaandanima.pl i przesłanie w nim publicznego lub prywatnego (z hasłem lub bez) linku do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym, a także streszczenia i listy dialogowej w języku angielskim, materiałów reklamowych wraz z kadrami filmu oraz biografii i zdjęcia reżysera. Do selekcji nie będą dopuszczane filmy bez wypełnionej karty zgłoszeniowej online. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu.

§3

O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu po zakończeniu prac Komisji Selekcyjnej. Zgłaszający filmy do selekcji zostaną poinformowani o przyjęciu filmów do konkursu drogą mailową oraz za pośrednictwem strony etiudaandanima.pl do dnia 20 września 2021 r.

§4

Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorom na własny koszt kopii projekcyjnych filmów w formatach: DCP, Blu-ray lub linku do pliku cyfrowego (DCP, mov, mp4) w terminie do dnia 8 października 2021 r., pod rygorem skreślenia z listy filmów dopuszczonych do konkursu.

§5

Filmy konkursowe ocenia – stosując w pierwszym rzędzie kryteria artystyczne – międzynarodowe Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego, powołanego przez Dyrekcję Festiwalu spośród grona Jurorów. Jury pracuje i podejmuje decyzje stosując ustanowiony przez Przewodniczącego, w porozumieniu z pozostałymi członkami oraz Dyrekcją Festiwalu, Regulamin prac Jury. Osobą pomagającą w pracach Jury jest powołany przez Dyrekcję Festiwalu Sekretarz Jury.

§6

Jury przyznaje następujące nagrody w ramach Konkursu ANIMA 2021:

 1. Grand Prix – Złoty Jabberwocky oraz nagrodę finansową
 2. Srebrny Jabberwocky
 3. Brązowy Jabberwocky

Specjalny Złoty Jabberwocky dla najlepszej animacji studenckiej festiwalu. Jury ma również prawo przyznawania trzech Wyróżnień Specjalnych.

§7

Dyrekcja Festiwalu decyduje o prawie i trybie przyznawania Nagród Pozaregulaminowych, w tym wyłonionej w głosowaniu widzów Nagrody Publiczności, a także Nagrody Jury Studenckiego. Dyrektor Artystyczny Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania w przypadku uzasadnionym szczególnymi względami artystycznymi Specjalnej Nagrody „Wielkiego Niedocenionego” dla najbardziej pokrzywdzonego filmu konkursowego.

§8

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali w dniu 20 listopada 2021 r. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą lub przekazane w innym trybie w terminie miesiąca od daty zakończenia festiwalu.

§9

Biuro Organizacyjne Festiwalu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw związanych z eksploatacją filmów przyjętych do konkursu.

§10

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz w przypadku otrzymania jednej z nagród na projekcje w ramach, organizowanej w kraju oraz za granicą, imprezy „Objazdowa Etiuda&Anima 2021″, prezentującej laureatów festiwalu, udzielenie festiwalowi prawa do bezpłatnego wykorzystania materiałów promocyjnych oraz fragmentów filmu (trailer lub fragment o długości 2 minut) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z organizacją festiwalu.

§11

Koszty transportu kopii przysłanych na festiwal, jak również wszelkie opłaty przewozowe związane z ich dostarczeniem ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma na kwotę nie większą niż 15 Euro. Przesyłka winna być opatrzona napisem „For cultural purposes only – no commercial value”.

§12

Kopie filmowe DCP, Blu-ray zwracane będą na koszt organizatora w terminie 4 tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające ze źle wskazanego adresu. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż to wynika z normalnej eksploatacji. Organizator Festiwalu bierze odpowiedzialność finansową za posiadane kopie filmowe w okresie trwania imprezy do wartości podanej w karcie zgłoszeniowej.

Kraków, dnia 9 marca 2021 r.

Dyrekcja 28. MFF Etiuda&Anima 2021

Katarzyna Surmacz Bogusław Zmudziński

REGULAMIN ETIUDA 2021 – 28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY…

Regulamin konkursu etiud studenckich - Etiuda 2021

§1

O udział w festiwalowym konkursie ETIUDA mogą ubiegać się etiudy studenckie oraz filmy dyplomowe (z wyjątkiem filmów animowanych), powstałe w szkołach filmowych i artystycznych w ramach procesu dydaktycznego, o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2019 – 2021, których kopie projekcyjne zostaną nadesłane do Biura Organizacyjnego Festiwalu w postaci pliku cyfrowego (mp4, mov, lub linku do filmu na ogólnodostępnej platformie video).

§2

Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu od 9 marca do 30 czerwca 2021 r. Organizatorzy zalecają korzystanie z możliwości zgłoszenia filmu do selekcji poprzez platformę Filmfreeway – www.filmfreeway.com. Możliwe jest także zgłoszenie filmu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.etiudaandanima.pl i przesłanie w nim publicznego lub prywatnego (z hasłem lub bez) linku do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym, a także streszczenia i listy dialogowej w języku angielskim, materiałów reklamowych wraz z kadrami filmu oraz biografii i zdjęcia reżysera. Do selekcji nie będą dopuszczane filmy bez wypełnionej karty zgłoszeniowej online. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu.

§3

O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu po zakończeniu prac Komisji Selekcyjnej. Zgłaszający filmy do selekcji zostaną poinformowani o przyjęciu filmów do konkursu drogą mailową oraz za pośrednictwem strony www.etiudaandanima.pl do dnia 20 września 2021 r.

§4

Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorom na własny koszt kopii projekcyjnych filmów w formatach: DCP, Blu-ray lub linku do pliku cyfrowego (DCP, mov, mp4) w terminie do dnia 8 października 2021 r., pod rygorem skreślenia z listy filmów dopuszczonych do konkursu.

§5

Filmy konkursowe ocenia – stosując w pierwszym rzędzie kryteria artystyczne – międzynarodowe Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego, powołanego przez Dyrekcję Festiwalu spośród grona Jurorów. Jury pracuje i podejmuje decyzje stosując ustanowiony przez Przewodniczącego w porozumieniu z pozostałymi członkami, oraz Dyrekcją Festiwalu, Regulamin prac Jury. Osobą pomagającą w pracach Jury jest powołany przez Dyrekcję Festiwalu Sekretarz Jury.

§6

Jury przyznaje następujące nagrody w ramach Konkursu ETIUDA 2021:
 1. Grand Prix – Złoty Dinozaur oraz nagrodę finansową
 2. Srebrny Dinozaur
 3. Brązowy Dinozaur

Jury ma również prawo przyznania trzech Wyróżnień Specjalnych oraz Wyróżnienia Specjalnego dla najlepszej szkoły filmowej Konkursu ETIUDA 2021.

§7

Dyrekcja Festiwalu decyduje o prawie i trybie przyznawania Nagród Pozaregulaminowych, Nagrody Jury FICC – Fédération Internationale des Ciné Clubs, wyłonionej w głosowaniu widzów Nagrody Publiczności, a także Nagrody Jury Studenckiego. Dyrektor Artystyczny Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania, w przypadku uzasadnionym szczególnymi względami artystycznymi, Specjalnej Nagrody „Wielkiego Niedocenionego”, dla najbardziej pokrzywdzonego filmu konkursowego.

§8

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali w dniu 20 listopada 2021 r. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą lub przekazane w innym trybie w terminie miesiąca od daty zakończenia festiwalu.

§9

Biuro Organizacyjne Festiwalu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw związanych z eksploatacją filmów przyjętych do konkursu.

§10

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz w przypadku otrzymania jednej z nagród na projekcje w ramach, organizowanej w kraju oraz za granicą, imprezy „Objazdowa Etiuda&Anima 2021″, prezentującej laureatów festiwalu. Ponadto oznacza udzielenie festiwalowi prawa do bezpłatnego wykorzystania materiałów promocyjnych oraz fragmentów filmu (trailer lub fragment o długości 2 minut) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z organizacją festiwalu.

§11

Koszty transportu kopii przysłanych na festiwal, jak również wszelkie opłaty przewozowe związane z ich dostarczeniem ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma na kwotę nie większą niż 15 Euro. Przesyłka winna być opatrzona napisem „For cultural purposes only – no commercial value”.

§12

Kopie filmowe DCP, Blu-ray zwracane będą na koszt organizatora w terminie 4 tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające ze źle wskazanego adresu. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż to wynika z normalnej eksploatacji. Organizator Festiwalu bierze odpowiedzialność finansową za posiadane kopie filmowe w okresie trwania imprezy do wartości podanej w karcie zgłoszeniowej.

Kraków, dnia 9 marca 2021 r.

Dyrekcja 28. MFF Etiuda&Anima 2021

Katarzyna Surmacz Bogusław Zmudziński

Regulamin Usługi VOD

§ 1 Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy w domenie etiudaandanima.pl należącej do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługę VOD;
 2. Usługodawca – Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima, ul. Morawskiego 5/220C, 30-102 Kraków wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa -Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000642775, NIP: 9452198761
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, posiadająca Konto Usługobiorcy;
 4. Regulamin Serwisu – regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie
 5. Regulamin – niniejszy regulamin;
 6. Usługa VOD – usługa medialna pod nazwą  Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima Video, dostarczana przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu polegająca na dostarczaniu płatnych lub bezpłatnych Treści cyfrowych, spośród dostępnego katalogu;
 7. Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę dostępu do wybranej Treści cyfrowej w ramach usługi VOD;
 8. Materiał Audiowizualny – film lub inna forma audiowizualna, np.: zwiastun, fragment filmu, wywiad z aktorami, relacja z festiwalu filmowego, udostępniany w ramach Usługi VOD;
 9. Cena – opłata uiszczana przez Usługobiorcę za dostęp do płatnej Treści cyfrowej, wskazana i dostępna każdorazowo dla Usługobiorcy w informacji przy Treści cyfrowej udostępnianej w Usłudze VOD, wyrażona w złotych polskich, zawierająca podatek od towarów i usług.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi VOD w Serwisie.
 2. Usługodawca świadczy Usługę VOD drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 
 3. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Usługi VOD jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 4. Poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi VOD Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Treści cyfrowe dostępne w ramach Usługi VOD mogą być dowolnie dodawane, usuwane i zmieniane przez Usługodawcę, przy zachowaniu praw nabytych przez Usługobiorcę. 
 6. Wszelkie prawa do Usługi VOD i jej zawartości przysługują Usługodawcy. Usługodawca oświadcza, że posiada prawa autorskie lub odpowiednią licencję do Treści cyfrowych dostępnych w ramach Usługi VOD. 

§ 3 Warunki techniczne korzystania z Usługi VOD

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorców z Usługi VOD, niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet m.in. takie jak komputer stacjonarny lub przenośny spełniający następujące minimalne wymagania:
  • połączenie z siecią Internet o rzeczywistej przepustowości: 
   • 1,5 Mb/s dla odtwarzania filmu w jakości 480p, 
   • 3,5 Mb/s dla odtwarzania filmu w jakości 720p, 
   • 6,5 Mb/s dla odtwarzania filmu w jakości 1080p;
  • zainstalowany system operacyjny: 
   • Microsoft Windows 10 / Windows 11,
   • Android 8.0 lub nowszej;
  • zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca odtwarzanie treści audiowizualnych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW:
   • Firefox w wersji 52 lub nowszej, 
   • Chrome w wersji 55 lub nowszej, 
   • Microsoft Edge w wersji 18 lub nowszej, 
   • Opera w wersji 43 lub nowszej,
 2. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług VOD zgodnie z Regulaminem było poprawne. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje, że nie wystąpią problemy z dostępem do Usługi VOD z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać Usługodawcy i będą one rozpatrywane indywidualnie. 
 3. W działalności Usługi VOD mogą występować przerwy, podczas których Usługobiorcy czasowo nie będą mogli z niej korzystać, z uwagi na m.in. dokonywanie konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie informować Usługobiorców poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów w Serwisie lub dedykowanych w tym celu podstronach. Dostęp do Treści cyfrowych ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas, w którym Usługa VOD nie była dostępna z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie. W przypadku, gdyby wydłużenie dostępu, o którym mowa powyżej nie było możliwe, Usługobiorca może uzyskać zwrot uiszczonej Ceny lub jej części. 

§ 4 Zasady korzystania z Usługi VOD

 1. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Usługi VOD jest otwarty dla każdego kto posiada aktywny bilet
 2. Usługobiorca może korzystać z Usługi VOD wyłącznie na własny użytek osobisty. W zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Usługobiorca może korzystać z Usługi VOD w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać z Usługi VOD zgodnie z niniejszym Regulaminem. Usługobiorca w szczególności zobowiązuje się:
  • nie korzystać z Usługi VOD dla celów handlowych, komercyjnych ani publicznych, chyba że jest to dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • nie korzystać z Usługi VOD w sposób bezprawny;
  • nie kopiować ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób, zarówno w całości, jak i w części, Treści cyfrowych, do których uzyskał dostęp;
  • nie obchodzić, modyfikować, usuwać, zmieniać ani w inny sposób manipulować jakimikolwiek zabezpieczeniami, kodowaniem lub inną technologią czy też oprogramowaniem, stanowiącymi część Usługi VOD; 
  • nie korzystać z Usługi VOD z naruszeniem przepisów o prawie autorskim, innych przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu; 
  • nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 1. Z Usługi VOD można korzystać tylko na terytorium Polski. 

§ 5 Uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej

 1. Dostęp do Treści cyfrowej polega na streamingu danych (bez możliwości pobierania ani  zapisu na nośniku danych) i może być odpłatny lub nieodpłatny. 
 2. Przy każdej Treści cyfrowej Usługodawca zamieszcza informacje o jej rodzaju, Cenie, jakości oraz dacie i okresie, w którym Usługobiorca będzie miał umożliwiony do niej dostęp.  
 3. Uzyskanie dostępu do płatnej Treści cyfrowej wymaga złożenia przez Usługobiorcę zakupu bilety/karnetu poprzez serwis bilety24
 4. Uzyskanie dostępu do płatnej Treści cyfrowej odbędzie się na podstawie udostępnionego Usługobiorcy kodu dostępu umożliwiającego autoryzowany dostęp do niej, na zasadach określonych przez Usługodawcę.
 5. W okresie dostępu do Treści cyfrowej, możliwe jest jej wielokrotne odtwarzanie, przy czym Usługodawca uprawniony jest do weryfikowania ilości odtworzeń oraz adresu IP Usługobiorcy. 
 6. Odtwarzanie Treści cyfrowej przez Usługobiorcę w ramach uzyskanego dostępu możliwe jest wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie. 
 7. Dostęp do płatnej Treści cyfrowej kończy się z upływem okresu, przez jaki Usługobiorca miał umożliwiony do niej dostęp zgodnie z informacjami, o których mowa w ust. 2 powyżej. 
 8. Dostęp do nieodpłatnej Treści cyfrowej uzyskiwany jest przez Usługobiorcę z chwilą rozpoczęcia jej odtwarzania, a kończy się z chwilą definitywnego zaprzestania jej odtwarzania przez Usługobiorcę. 
 9. W przypadku uzyskania podejrzenia, że Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o wykrytych nieprawidłowościach. W przypadku dalszego utrzymywania się naruszeń Usługodawca może zablokować Usługobiorcy dostęp do Treści cyfrowej. 

§ 6 Zasady dokonywania płatności

 1. Usługobiorca dokonuje zapłaty Ceny jednorazowo za dostęp do wybranej Treści cyfrowej.
 2. Płatności są realizowane za pośrednictwem operatora bilety24

§7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługodawca nie pobiera danych osobowych
 2. Dane osobowe Usługobiorca podaje jedynie przy zakupie biletów w serwisie bitety24 i to ten serwis odpowiada za ochronę i przetwarzanie danych osobowych (Regulamin na stronie bilety24)

§ 8 Reklamacje

 1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Usługi VOD lub któregokolwiek z jej elementów, Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Usługobiorcy,
  • adres poczty elektronicznej,
  • opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
 1. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy biuro@etiudaandanima.pl
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi maksymalnie 30 dni od otrzymania jej przez Usługobiorcę. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację Usługodawca wysyła Usługobiorcy pocztą elektroniczną.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 2. Do Umowy mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu jej zawarcia.
 3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

Konkurs Anima.PL – wyniki selekcji – 27. Międzynarodowy…

Prezentujemy listę nominowanych filmów do konkursu Anima.PL Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima:

 1. Agatka i liście/Aggie and Leaves, reż./dir. Andrzej Piotr Morawski, Polska/Poland 2019, 10’
 2. Ajtia o tym dlaczego diabeł kuleje/Story About Why Devil Limps, reż./dir. Kasia Zimnoch, Paweł Kleszczewski, Polska/Poland 2020, 5’21’’
 3. Antropocen/Anthropocene, reż./dir. Agata Zych, Polska/Poland 2020, 4’37’’
 4. backstage.episodes, reż./dir. Marcin Wojciechowski, Polska/Poland 2020, 11’
 5. Bajka o Starej Babci i Molu Zbyszku/A Tale of Old Granny and Cloth Moth Zbyszek, reż./dir. Mirosława Krymska, Polska/Poland 2020, 11’
 6. Ciałość/Lushfulness, reż./dir. Weronika Szyma, Polska/Poland 2020, 5’39’’
 7. Cykl/Cycle, reż./dir. Julia Benedyktowicz, Polska/Poland 2020, 5’29’’
 8. Drzemka/The Snooze, reż./dir. Katarzyna Kurop, Polska/Poland 2019, 6’16’’
 9. Dynasonic-D6, reż./dir. Karolina Głusiec, Polska/Poland 2020, 4’10’’
 10. Filmiki Ze Zwierzątkami [ZOBACZ TERAZ]/Best Animal Videos [WATCH NOW], reż./dir. Katarzyna Miechowicz, Polska/Poland 2019, 6’27’’
 11. I coś jeszcze/And Something Else, reż./dir. Olga Kłyszewicz, Polska/Poland 2020, 6’41’’
 12. Jestem tutaj/I'm Here, reż./dir. Julia Orlik, Polska/Poland 2020, 15’
 13. Kobieta z kamyczkiem w sercu/A Woman with a Pebble in Her Heart, reż./dir. Karyna Piwowarska, Jakub Wroński, Polska/Poland 2020, 14’
 14. Łowy/The Hunt, reż./dir. Mateusz Jarmulski, Polska/Poland 2019, 8’
 15. Marbles, reż./dir. Natalia Spychała, Polska/Poland 2019, 5’
 16. Metro, reż./dir. Natalia Krawczuk, Polska/Poland 2019, 10’44’’
 17. Millenium, reż./dir. Daria Godyń, Polska/Poland 2020, 8’17’’
 18. Oddychaj!/Breathe!, reż./dir. Kamila Jasińska, Polska/Poland 2019, 4’04’’
 19. Ostatnie Kino/The Last Cinema, reż./dir. Kajetan Pochylski, Polska/Poland 2019, 11’50’’
 20. Papierowy dom/Paper House, reż./dir. Martyna Holda, Polska/Poland 2020, 5’34’’
 21. Paradise Mall, reż./dir. Marta Wiktorowicz, Polska/Poland 2019, 3’
 22. Pierścionek prababci Elżbiety/Great-Grandma Elżbieta’s Ring, reż./dir. Daria Kopiec, Polska/Poland 2019, 2’57’’
 23. Plantarium, reż./dir. Tomek Ducki, Polska, Węgry/Poland, Hungary 2020, 7’
 24. Prawo i bezprawie/Law and Lawlessness, reż./dir. Maciej Wierzejski, Polska/Poland 2019, 7’44’’
 25. PrzywiązAnia/Bindings, reż./dir. Anna Jurga, Polska/Poland 2019, 5’50’’
 26. Psotnik w Szklanej Pułapce/Psotnik in the Glass Trap, reż./dir. Kamil Wójcik, Polska/Poland 2020, 2’44’’
 27. Punkt Obserwacyjny/Observation point, reż./dir. Aleksander Józefczyk, Polska/Poland 2019, 9’35’’
 28. Re-Cycle, reż./dir. Mateusz Lenart, Polska/Poland 2019, 6’
 29. Rodzina Treflików: Majster Klepka/The Treflik Family: DIY, reż./dir. Marek Skrobecki, Polska/Poland 2020, 8’30’’
 30. Roz-Poznanie/Co-Ognition, reż./dir. Przemysław Świda, Polska/Poland 2020, 6’
 31. Słuchaj/Now Listen, reż./dir. Kijek/Adamski, Polska/Poland 2020, 4’
 32. Srebro ryb/Under the Waterweeds, reż./dir. Anita Kwiatkowska-Naqvi, Polska/Poland 2020, 4’56’’
 33. Świetlikowy Gaj/The Firefly Grove, reż./dir. Tomasz Pilarski, Polska/Poland 2019, 5’24’’
 34. Takie piękne miasto/Such a Beautiful Town, reż./dir. Marta Koch, Polska/Poland 2019, 8’
 35. The Curse, reż./dir. Piotr Kabat, Polska/Poland 2020, 7’40’’
 36. We have one heart, reż./dir. Katarzyna Warzecha, Polska/Poland 2020, 11′
 37. Widzę Otchłań/I See the Abyss, reż./dir. Karolina Kajetanowicz, Polska/Poland 2020, 4’20’’
 38. Wielka Księga Uczuć – Tęsknota/The Great Book of Feelings – Longing, reż./dir. Wiola Sowa, Polska/Poland 2020, 7’
 39. Własne śmieci/Your Own Bullshit, reż/dir. Daria Kopiec, Polska/Poland 2020, 6’26’’
 40. Wyszła z brzegów/The Flood, reż./dir. Sofya Nabok, Polska/Poland 2020, 9’

Konkurs Anima: wyniki selekcji – 27. Międzynarodowy Festiwal…

Kadr z filmu Je sors acheter des cigarettes/ I’m Going Out for Cigarette, reż.: Osman Cerfon, Francja

Prezentujemy listę zagranicznych filmów zakwalifikowanych do konkursu ANIMA 2020:

 1. 4 North A, reż./dir. Jordan Canning, Howie Shia, Kanada/Canada 2020, 10’53’’
 2. 6|6, reż./dir. Yali Herbet, Izrael/Israel 2019, 2’02’’
 3. Alebrijes, reż./dir. Luis Salas, Kolumbia/Colombia 2020, 12’
 4. Altötting, reż./dir. Andreas Hykade, Niemcy, Kanada, Portugalia/Germany, Canada, Portugal 2020, 11’23’’
 5. Any Instant Whatever, reż./dir. Michelle Brand, Wielka Brytania/United Kingdom 2019, 5’13’’
 6. Armastusest/About Love, reż./dir. Girlin Bassovskaja, Estonia 2020, 10’
 7. Awkward, reż./dir. Nata Metlukh, United States 2020, 3’45’’
 8. Barcelona de Foc/Barcelona Burning, reż./dir. Theodore Ushev, Kanada, Hiszpania/Canada, Spain 2020, 4’33’’
 9. Bird, reż./dir. Wu-Ching Chang, Tajwan, Wielka Brytania/ Taiwan, United Kingdom 2019, 4’35’’
 10. Blüte, reż./dir. Raito Low Jing-Yi, Tajwan/Taiwan 2020, 4’23’’
 11. Çapraz ateş/Crossfire, reż./dir. Ekin Koca, Francja/France 2019, 7’08’’
 12. Chado, reż./dir. Dominica Harrison, Wielka Brytania/United Kingdom 2020, 7’24’’
 13. Conversations with a Whale, reż./dir. Anna Samo, Niemcy/Germany 2020, 8’20’’
 14. Después del eclipse/After the eclipse, reż./dir. Bear R. Blankenhorst, Argentyna/Argentina 2020, 12’’
 15. Divoké bytosti/Wild beasts, reż./dir. Marta Prokopová, Michal Blaško, Czechy, Słowacja/Czech Republic, Slovakia 2019, 8’40’’
 16. Dogs, reż./dir. Benjamin Berrebi, Jakub Bednarz, Diego Cristófano, Théo Lenoble, Mohammad Babakoohi, Karlo Pavicic-Ravlic, Marthinus Van Rooyen, Francja/France 2019, 7’14’’
 17. Florian, reż./dir. Keshav Abrol, Lucas Londońo-Clayton, Pavel Loparev, Hiszpania/Spain 2019, 3’47’’
 18. Freeze frame, reż./dir. Soetkin Verstegen, Niemcy, Belgia/Germany, Belgium 2019, 5’
 19. Grands Canons, reż./dir.Alain Biet, Francja/France 2018, 10’45’’
 20. Home, reż./dir. Anita Bruvere, Wielka Brytania/United Kingdom 2019, 7’51’’
 21. Je sors acheter des cigarettes/ I’m Going Out for Cigarette, reż./dir. Osman Cerfon, Francja/France 13’35’’
 22. Khoziayka Mednoy Gory/The Mistress of the Copper Mountain, reż./dir. Dmitry Geller, Rosja/Russia 2020, 13’33’’
 23. Killing Time, reż./dir. Camille Guillot, Fanny Hagdahl Sörebo, Aleksandra Krechman, Sarah Naciri, Morgane Ravelonary, Valentine Zhang, Francja/France 2019, 4’47’’
 24. Le mal du sičcle/The Great Malaise, reż./dir. Catherine Lepage, Kanada/Canada 2020, 5’19’’
 25. Lístek/Leaf, reż./dir. Aliona Baranova, Słowacja/Slovakia 2020, 5’40’’
 26. Maestro, reż./dir. Illogic, Francja/France 2019, 1’34’’
 27. Per tutta la vita,reż./dir. Roberto Catani, Francja, Włochy/France, Italy 2018, 5’20’’
 28. Pilar, reż./dir. Yngwie Boley, J.J. Epping, Diana van Houten, Holandia/Netherlands 2020, 10’
 29. Precieux/ Precious, reż./dir. Paul Mas, Francja/France 2019, 14’
 30. Rules of Play, reż/dir.Merlin Flügel, Francja/France 2018, 7’34’’
 31. Skříňostroj doktora Steina/The Incredible Wardrobegadget of Dr. Stein, reż./dir. Gabriela Plačková, Czechy/Czech Republic 2019, 14’56’’
 32. Sous la canopée/Under the canopy, reż./dir. Bastien Dupriez, Francja/France 2019, 6’38’’
 33. Sous la glace, reż./dir. Milan Baulard, Ismaďl Berrahma, Flore Dupont, Laurie Estampes, Quentin Nory, Hugo Potin, Francja/France 2019, 6’50’’
 34. Sving/Swing, reż./dir. Lyudmila Skotnikova, Rosja/Russia 2019, 5’15’’
 35. Symbiosis, reż./dir. Nadja Andrasev, Francja, Węgry/France, Hungary 2019, 12’51’’
 36. TCD - Glen Hansard, reż./dir. Lucija Mrzljak, Estonia 2019, 4’28’’
 37. The Winter, reż./dir. Xin Li, Australia 2020, 4’59’’
 38. Tiivad/The Wings, reż./dir. Riho Unt, Estonia 2020, 12’30’’
 39. Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves, reż./dir. Chintis Lundgren, Estonia, Chorwacja, Francja/Estonia, Croatia, France 2019, 18’
 40. Un Coeur d’Or/Heart of Gold, reż./dir. Simon Filliot, Francja/France 2020, 12’46’’
 41. Un lynx dans la ville/A Lynx in the Town, reż./dir. Nina Bisiarina, Francja, Szwajcaria/France Switzerland 2019, 6’48’’
 42. Uzi/Ties, reż./dir. Dina Velikovskaya, Niemcy, Rosja/Germany, Russia 2019, 7’37’’
 43. Warum Schnecken Keine Beine Haben/Why Slugs Have No Legs, reż./dir. Aline Höchli, Szwajcaria/Switzerland 2019, 10’44’’
 44. Yumeminoe/Dreams Into Drawing, reż./dir. Koji Yamamura, Japonia/Japan 2019, 10’10’’
 45. בובה מייסס/Bube maises, reż.dir. Or Levy, Izrael/Israel 2019, 6’20’’
 46. كيف تحولت جدتي الى كرسي/How My Grandmother Became a Chair, reż./dir. Nicolas Fattouh, Liban, Niemcy/Lebanon, Germany 2020, 9’55’’

Listę polskich filmów zakwalifikowanych do konkursu ANIMA 2020:

 1. Cykl/Cycle, reż./dir. Julia Benedyktowicz, Polska/Poland 2020, 5’29’’
 2. Jestem tutaj/I'm Here, reż./dir. Julia Orlik, Polska/Poland 2020, 15’
 3. Łowy/The Hunt, reż./dir. Mateusz Jarmulski, Polska/Poland 2019, 8’
 4. Metro, reż./dir. Natalia Krawczuk, Polska/Poland 2019, 10’44’’
 5. Plantarium, reż./dir. Tomek Ducki, Polska/Poland 2020, 7’
 6. We have one heart, reż./dir. Katarzyna Warzecha, Polska/Poland 2020, 11'
 7. Roz-Poznanie/Co-Ognition, reż./dir. Przemysław Świda, Polska/Poland 2020, 6’

Konkurs Etiuda: wyniki selekcji – 27. Międzynarodowy Festiwal…

Kadr z filmu Masel Tov Cocktail/Masel Tov Cocktail, reż./dir. Arkadij Khaet

Prezentujemy listę 31 filmów zakwalifikowanych do Konkursu ETIUDA 2020:

 1. 1 A.M. in Hongkong/夜港, reż./dir. Zhang Yiling, University of Hong Kong, Hong Kong/Hongkong, 16:37
 2. A Fire in the Sun/Las Llamas de Sol, reż./dir. Pepe Sapena, Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, Spain/Hiszpania, 12:04
 3. A Long Story Short/A Long Story Short, reż./dir. Andrei Olănescu, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale”, Romania/Rumunia, 9:41
 4. All Cats are Grey in the Dark/Nachts sind alle Katzen grau, reż./dir. Lasse Linder, Hochschule Luzern, Switzerland/Szwajcaria, 18:16
 5. Amputated Asscheeks/Amputierte Arschbacken, reż./dir. Claudia Scheffel, Hochschule für Bildende Künste HFBK Hamburg, Germany/Niemcy, 28:40
 6. At Midnight Place a Dance–Tune/At Midnight Place a Dance–Tune, reż./dir. Roy Seerden, Nederlandse Filmacademie, Netherlands/Holandia, 30:00
 7. The Bonfire/La Hoguera, reż./dir. Carlos Saiz Espin, EFTI Centro Internacional de fotografía y cine, Spain/Hiszpania, 19:00
 8. Dogwatch/Der Wächter, reż./dir. Albin Wildner, Filmakademie Wien, Austria/Austria, 30:00
 9. Exit/Выход, reż./dir. Ivan Basov, Moscow Film School, Russia/Rosja, 20:51
 10. Fine/בסדר גמור , reż./dir. Maya Yadlin, Minshar School of Art, Israel/Izrael, 9:06
 11. Frontier/Hranice, reż./dir. Damián Vondrášek, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze – FAMU, Czech Republic/Czechy, 28:33
 12. Good German Work/Kollegen, reż./dir. Jannis Alexander Kiefer, Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Germany/Niemcy, 14:00
 13. Good Night/Da Yie, reż./dir. Anthony Nti, Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound, Belgium/Belgia, 20:33
 14. Halo Effect/Efekt halo, reż./dir. Patrycja Polkowska, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Poland/Polska, 14:25
 15. In Between Spaces/Sa Among Agwat, reż./dir. Don Senoc, Unibersidad ng Pilipinas, Philippines/Filipiny, 18:29
 16. Kosher/כשר , reż./dir. Gideon Imagor, Minshar School of Art, Israel/Izrael, 12:51
 17. Madrid–Stockholm/Madrid–Estocolmo, reż./dir. Antonio Ledesma Vila,Carmen Kaltchev Soto, Institute de Cine Madrid, Spain/Hiszpania, 19:44
 18. Masel Tov Cocktail/Masel Tov Cocktail, reż./dir. Arkadij Khaet, Mickey Paatzsch, Filmakademie Baden-Württemberg, Germany/Niemcy, 29:57
 19. Meander/Meander, reż./dir. Dayo Clinckspoor, LUCA - School of Arts, Belgium/Belgia, 19:34
 20. Midnight Jazz/Het appelhuis, reż./dir. Jules Mathôt, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent, Belgium/Belgia, 21:15
 21. Nightfall/Nightfall, reż./dir. Josefine Scheffler, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, Germany/Niemcy, 30:00
 22. Night on Fire/Bobři v plamenech, reż./dir. Martin Kuba, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze – FAMU, Czech Republic/Czechy, 14:56
 23. Noa/Noa, reż./dir. Dekel Nitzan, The Steve Tisch School for Film & TV Tel Aviv University, Israel/Izrael, 25:01
 24. Planet Gelnica/Planéta Gelnica, reż./dir. Paula Reiselová, Vysoká škola múzických umení v Bratislave – VŠMU, Slovakia/Słowacja, 16:01
 25. Remember When We Used to Talk the Train/Te acuerdas cuando tomábamos el tren, reż./dir. Patricio Alfaro, University College London, United Kingdom/Wielka Brytania, 27:28
 26. RIO/RIO, reż./dir. Zhenia Kazankina, Russian State University of Cinematography named after S.Gerasimov – VGIK, Russia/Rosja, 22:00
 27. The Scarecrows/The Scarecrows, reż./dir. Dan Hodgson, Arts University Bournemouth, United Kingdom/Wielka Brytania, 18:10
 28. Shalky/Shalky, reż./dir. Lance Tangestani, Nederlandse Filmacademie, Netherlands/Holandia, 24:57
 29. Terminal/Terminal, reż./dir. Kim Allamand, Zürcher Hochschule der Künste, Switzerland/Szwajcaria, 13:13
 30. Territories/Timoura, reż./dir. Azedine Kasri, La Femis – École Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son, Université de recherche Paris Sciences et Lettres, France/Francja, 25:56

Wykorzystane zdjęcie główne: Kadr z filmu Good Night/Da Yie, reż. Anthony Nti, Belgia

Konkurs ANIMA.PL powraca. Ruszył nabór do ANIMA.PL w…

ANIMA.PL powraca. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym konkursie.

Konkurs ANIMA.PL zarezerwowany jest dla produkcji polskich, wyprodukowanych w Polsce lub zrealizowany przez polskich twórców za granicą, z udziałem koprodukcyjnym polskich producentów. W konkursie mogą wziąć udział filmy animowane – profesjonalne, etiudy studenckie oraz filmy niezależne, o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2019–2020.

Termin zgłaszania filmów (deadline) – 12 września 2020.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin znajduje się poniżej:

REGULAMIN ANIMA.PL 2020 – 27. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY…

Regulamin konkursu polskich krótkometrażowych filmów animowanych - Anima.PL 2020


§1

O udział w festiwalowym konkursie ANIMA.PL mogą ubiegać się polskie (tzn. wyprodukowane w Polsce lub zrealizowane przez polskich twórców za granicą, z udziałem koprodukcyjnym polskich producentów) filmy animowane – profesjonalne, etiudy studenckie oraz filmy niezależne, o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2019–2020, których kopie zostaną nadesłane do Biura Organizacyjnego Festiwalu w postaci pliku cyfrowego (mp4, mov, lub linku do filmu na ogólnodostępnej platformie video).

§2

Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu od 2 lipca do 12 września 2020 r. Zgłoszenie filmu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.etiudaandanima.pl i przesłanie w nim publicznego lub prywatnego (z hasłem lub bez) linku do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym, a także streszczenia, listy dialogowej w języku angielskim, materiałów reklamowych wraz z kadrami filmu oraz biografii i zdjęcia reżysera. Do selekcji nie będą dopuszczane filmy bez wypełnionej karty zgłoszeniowej online. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu.

§3

O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu po zakończeniu prac Komisji Selekcyjnej. Zgłaszający filmy do selekcji zostaną poinformowani zostaną poinformowani o przyjęciu filmu do konkursu drogą mailową oraz za pośrednictwem strony www.etiudaandanima.pl do dnia 21 września 2020 r.

§4

Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorom na własny koszt kopii projekcyjnych filmów w formatach: DCP, Blu-ray lub linku do pliku cyfrowego (mov, mp4) w terminie do dnia 10 października 2020 r., pod rygorem skreślenia z listy filmów dopuszczonych do konkursu.

§5

Filmy konkursowe ocenia – stosując w pierwszym rzędzie kryteria artystyczne pięcio- lub czteroosobowe Jury (minimum dwóch jurorów krajowych, pozostali zagraniczni), obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego, powołanego przez Dyrekcję Festiwalu spośród grona Jurorów. Jury pracuje i podejmuje decyzje stosując ustanowiony przez Przewodniczącego, w porozumieniu z pozostałymi członkami oraz Dyrekcją Festiwalu, Regulamin prac Jury. Osobą pomagającą w pracach Jury jest powołany przez Dyrekcję Festiwalu Sekretarz Jury.

§6

Jury przyznaje następujące nagrody w ramach Konkursu ANIMA.PL 2020:

 1. Grand Prix – Złoty Żmij + nagroda finansowa
 2. Srebrny Żmij + nagroda finansowa
 3. Brązowe Żmije dla filmów w kategoriach:
  • film autorski
  • film seryjny dla dzieci
  • film dyplomowy / debiut profesjonalny

Jury ma również prawo przyznawania Wyróżnień Specjalnych.

§7

Dyrekcja Festiwalu decyduje o prawie i trybie przyznawania Nagród Pozaregulaminowych, w tym wyłonionej w głosowaniu widzów Nagrody Publiczności, a także Nagrody Jury Studenckiego. Dyrektor Artystyczny Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania w przypadku uzasadnionym szczególnymi względami artystycznymi Specjalnej Nagrody „Wielkiego Niedocenionego” dla najbardziej pokrzywdzonego filmu konkursowego.

§8

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali w dniu 21 listopada 2020 r. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą lub przekazane w innym trybie w terminie miesiąca od daty zakończenia festiwalu.

§9

Biuro Organizacyjne Festiwalu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw związanych z eksploatacją filmów przyjętych do konkursu.

§10

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: projekcję w trakcie trwania festiwalu zarówno w formie tradycyjnej w salach kinowych, jak i w przypadku odbywania się konkursu on-line, w formie dostępu do filmu w internecie. Dyrekcja festiwalu dołoży wszelkich starań, aby w tym drugim przypadku dostęp do filmu był w dostateczny sposób zabezpieczony. Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą, w przypadku otrzymania jednej z nagród na projekcje w ramach, organizowanych w kraju oraz za granicą, imprezy „Objazdowa Etiuda&Anima 2020″ oraz „Polska Szkoła Animacji – New Way”, prezentujących laureatów festiwalu. Zgoda obejmuje również udzielenie festiwalowi prawa do bezpłatnego wykorzystania materiałów promocyjnych oraz fragmentów filmu (trailer lub fragment o długości maks. 2 minut) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z organizacją festiwalu.

§11

Koszty transportu kopii przysłanych na festiwal, jak również wszelkie opłaty przewozowe związane z ich dostarczeniem ponosi zgłaszający. Kopie filmowe DCP, Blu-ray zwracane będą na koszt organizatora w terminie 4 tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające ze źle wskazanego adresu. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż to wynika z normalnej eksploatacji. Organizator Festiwalu bierze odpowiedzialność finansową za posiadane kopie filmowe w okresie trwania imprezy do wartości podanej w karcie zgłoszeniowej.

Kraków, dnia 24 czerwca 2020 r.

Dyrekcja 27. MFF Etiuda&Anima 2020

Katarzyna Surmacz
Bogusław Zmudziński

PRZYPOMINAMY. Za tydzień 30 czerwca mija termin naboru…

Przypominamy. 30 czerwca mija termin naboru filmów na 27. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima 2020. Macie zaledwie tydzień na zgłoszenie filmów do konkursów Etiuda oraz Anima. Zapraszamy.Termin zgłaszania filmów – 30 czerwca 2020.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj:

Regulaminy konkursów: