REGULAMIN ANIMA 2022 – 29. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY…

Regulamin konkursu krótkometrażowych filmów animowanych - Anima 2022

§1

O udział w festiwalowym konkursie ANIMA mogą ubiegać się filmy animowane (profesjonalne, etiudy studenckie oraz filmy niezależne), o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2021 – 2022, których kopie zostaną nadesłane do Biura Organizacyjnego Festiwalu w postaci pliku cyfrowego (mp4, mov, lub linku do filmu na ogólnodostępnej platformie video).

§2

Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu od 1 lutego do 30 czerwca 2022 r. Filmy do selekcji zgłasza się poprzez wypełnienie formularza na stronie etiudaandanima.pl i przesłanie w nim publicznego lub prywatnego (z hasłem lub bez) linku do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym. Do selekcji nie będą dopuszczane filmy bez wypełnionej karty zgłoszeniowej online. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu.

§3

O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu po zakończeniu prac Komisji Selekcyjnej. Zgłaszający filmy do selekcji zostaną poinformowani o przyjęciu filmów do konkursu drogą mailową oraz za pośrednictwem strony etiudaandanima.pl do dnia 12 września 2022 r.

§4

Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorom na własny koszt kopii projekcyjnych filmów w formatach: DCP lub linku do pliku cyfrowego (DCP, mov, mp4) w terminie do dnia 7 października 2022 r., pod rygorem skreślenia z listy filmów dopuszczonych do konkursu. Autorzy filmów zakwalifikowanych zobowiązani są w tym terminie także do nadesłania streszczenia i listy dialogowej w języku angielskim, materiałów reklamowych wraz z kadrami filmu oraz biografii i zdjęcia reżysera.

§5

Filmy konkursowe ocenia – stosując w pierwszym rzędzie kryteria artystyczne – międzynarodowe Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego, powołanego przez Dyrekcję Festiwalu spośród grona Jurorów. Jury pracuje i podejmuje decyzje stosując ustanowiony przez Przewodniczącego, w porozumieniu z pozostałymi członkami oraz Dyrekcją Festiwalu, Regulamin prac Jury. Osobą pomagającą w pracach Jury jest powołany przez Dyrekcję Festiwalu Sekretarz Jury.

§6

Jury przyznaje następujące nagrody w ramach Konkursu ANIMA 2022:

 1. Grand Prix – Złoty Jabberwocky oraz nagrodę finansową
 2. Srebrny Jabberwocky
 3. Brązowy Jabberwocky

Specjalny Złoty Jabberwocky dla najlepszej animacji studenckiej festiwalu. Jury ma również prawo przyznawania trzech Wyróżnień Specjalnych.

§7

Dyrekcja Festiwalu decyduje o prawie i trybie przyznawania Nagród Pozaregulaminowych, w tym wyłonionej w głosowaniu widzów Nagrody Publiczności, a także Nagrody Jury Studenckiego. Dyrektor Artystyczny Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania w przypadku uzasadnionym szczególnymi względami artystycznymi Specjalnej Nagrody „Wielkiego Niedocenionego” dla najbardziej pokrzywdzonego filmu konkursowego.

§8

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali w dniu 27 listopada 2022 r. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą lub przekazane w innym trybie w terminie miesiąca od daty zakończenia festiwalu.

§9

Biuro Organizacyjne Festiwalu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw związanych z eksploatacją filmów przyjętych do konkursu.

§10

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz w przypadku otrzymania jednej z nagród na projekcje w ramach, organizowanej w kraju oraz za granicą, imprezy „Objazdowa Etiuda&Anima 2022″, prezentującej laureatów festiwalu, udzielenie festiwalowi prawa do bezpłatnego wykorzystania materiałów promocyjnych oraz fragmentów filmu (trailer lub fragment o długości do 2 minut) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z organizacją festiwalu.

§11

Koszty transportu kopii przysłanych na festiwal, jak również wszelkie opłaty przewozowe związane z ich dostarczeniem ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma na kwotę nie większą niż 15 Euro. Przesyłka winna być opatrzona napisem „For cultural purposes only – no commercial value”.

§12

Kopie filmowe DCP zwracane będą na koszt organizatora w terminie 4 tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające ze źle wskazanego adresu. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż to wynika z normalnej eksploatacji. Organizator Festiwalu bierze odpowiedzialność finansową za posiadane kopie filmowe w okresie trwania imprezy do wartości podanej w karcie zgłoszeniowej.

Kraków, dnia 24 stycznia 2022 r.

Dyrekcja 29. MFF Etiuda&Anima 2022

Katarzyna Surmacz Bogusław Zmudziński

Konkurs Anima: wyniki selekcji – 28. Międzynarodowy Festiwal…

Kadr z filmu Affairs of the Art, reż. Joanna Quinn, Kanada 2021

Prezentujemy listę animacji zakwalifikowanych do konkursu ANIMA 2021:

 1. Affairs of the Art, reż./dir. Joanna Quinn, Kanada/Canada 2021, 16’
 2. Agape, reż./dir. Gabrielle Siraudin, Maxime Delsart, Adèle Fugier, Julie Griot, Thibault Magrit, Raina Patel, Francja/France 2020, 7’02’’
 3. Alleswasichberühre / C, reż./dir. Marion Täschler, Szwajcaria/Switzerland 2020, 5’04’’
 4. Autoportret odczuwany / Self-Portrait as Felt, reż./dir. Julia Benedyktowicz, Polska/Poland 2021, 7’27’’
 5. Benztown, reż./dir. Gottfried Mentor, Niemcy/Germany 2021, 4’45’’
 6. Bis zum letzten Tropfen / To the last drop, reż./dir. Simon Schnellmann, Niemcy/Germany 2021, 5’46’’
 7. Blink in the Desert, reż./dir. Shinobu Soejima, Japonia/Japan 2021, 10’34’’
 8. BusLine35A, reż./dir. Elena Felici, Dania/Denmark 2021, 5’50’’
 9. Ce qui résonne dans le silence / What resonates in silence, reż./dir. Marine Blin, Francja/France 2020, 8’04’’
 10. Coffin, reż./dir. Yuanqing Cai, Nathan Crabot, Houzhi Huang, Mikolaj Janiw, Mandimby Lebon, Théo Tran Ngoc, Francja/France 2020, 5’23’’
 11. Comeback, reż./dir. Vladimir Leschiov, Łotwa, Litwa/Latvia, Lithuania 2021, 7’55’’
 12. Dom / Home, reż./dir. Marcjanna Urbańska, Polska/Poland 2019, 5’05’’
 13. Drawn Undrew Draw, reż./dir. Angel Wu, Tajwan/Taiwan 2020, 3’30’’
 14. Guard of Honour, reż./dir. Edmunds Jansons, Łotwa/Latvia 2021, 5’31’’
 15. Hokkyoku-Guma Suggoku Hima / Polar Bear Bears Boredom, reż./dir. Koji Yamamura, Japonia/Japan 2021, 7’
 16. Honekami / A Bite of Bone, reż./dir. Honami Yano, Japonia/Japan 2021, 9’45’’
 17. Jean, reż./dir. Marion Auvin, Francja/France 2020, 13’20’’
 18. Książę w cukierni / Prince in a Pastry Shop, reż./dir. Katarzyna Agopsowicz, Polska/Poland 2020, 16’
 19. L’absent / The absent, reż./dir. Lola Degove, Francja/France 2020, 7’10’’
 20. Latitude du printemps / A Tiny Tale, reż./dir. Sylvain Cuvillier, Chloé Bourdic, Théophile Coursi, Francja/France 2020, 7’33’’
 21. Le Journal de Darwin / Darwin’s Notebook, reż./dir. Georges Schwizgebel, Szwajcaria/Switzerland 2020, 9’20’’
 22. Mauvaises herbes / Bad Seeds, reż./dir. Claude Cloutier, Kanada/Canada 2020, 6’22’’
 23. Meblościanka / Wall unit, reż./dir. Joanna Polak, Polska/Poland 2021, 9’47’’
 24. Miłość w czasach gospodarki opartej na węglu / Love in the times of coal-based economy, reż./dir. Tomasz Siwiński, Polska, Chorwacja/Poland, Croatia 2021, 11’55’’
 25. Mokryie Nosochki Berty Reis / The Wet Socks of Berta Reyes, reż./dir. Alexandra Shadrina, Rosja/Russia 2020, 11’02’’
 26. MOM, reż./dir. Kajika Aki Ferrazzini, Francja/France 2020, 9’10’’
 27. Nachalo sveta / Beginning of the light, reż./dir. Anastasia Melikhova, Rosja/Russia 2020, 6’20’’
 28. Naelapea Pihta / Hit the Nail on the Head, reż./dir. Cristo Madissoo, Maria Rakitina, Lyza Jarvis, Kaimar Lomp, Estonia 2021, 6’10’’
 29. Noir-Soleil, reż./dir. Marie Larrivé, Francja/France 2021, 20’
 30. On Time, reż./dir. Zbigniew Czapla, Polska/Poland 2021, 5’32’’
 31. One Last Wish. Based on "What, Of this Goldfish, Would You Wish?" by Etgar Keret, reż./dir. Galia Osmo, Izrael/Israel 2021, 10’20’’
 32. Only a child, reż./dir. Simone Giampaolo, Szwajcaria/Switzerland 2020, 6’
 33. Orgiastic Hyper-Plastic, reż./dir. Paul Bush, Dania, UK/Denmark, UK 2020, 7’
 34. Pá kis Panelom! / Bye Little Block!, reż./dir. Éva Darabos, Hungary/Węgry 2020, 8’42’’
 35. Papa Zaza, reż./dir. Géraldine Charpentier, Belgia/Belgium 2020, 8’28’’
 36. Popioły / Ashes, reż./dir. Joanna Dudek, Polska/Poland 2020, 7’49’’
 37. Seeker, reż./dir. Shenglong Zhang, USA 2021, 3’42’’
 38. Silvering, reż./dir. Eilidh Nicoll, UK 2021, 5’57’’
 39. Siłaczka / 98 kg, reż./dir. Izabela Plucińska, Polska, Niemcy/Poland, Germany 2021, 5’
 40. Sobaki Pakhnut Morem / Dogs Smell Like the Sea, reż./dir. Anastasiya Lisovets, Rosja/Russia 2020, 4’14’’
 41. Świątynia Ukwiału / Anemone Temple, reż./dir. Justyna Pazdan, Polska/Poland 2020, 4’52’’
 42. Ta presneta ocetova kamera! / My Father's Damn Camera!, reż./dir. Milos Tomic, Słowenia/Slovenia 2021, 6’40’’
 43. Tender Parts, reż./dir. Steven Subotnick, USA 2021, 5’50’’
 44. The Edge, reż./dir. Zaide Kutay, Géraldine Cammisar, Szwajcaria/Switzerland 2020, 7’23’’
 45. The Fog, reż./dir. Ziyoo Hwang, UK 2021, 6’16’’
 46. Thorns and Fishbones, reż./dir. Natália Azevedo Andrade, Węgry/Hungary 2020, 9’47’’
 47. Toonekurg / The Stork, reż./dir. Lucija Mrzljak, Morten Tšinakov, Estonia 2020, 15’51’’
 48. Transfer, reż./dir. Krzysztof Kiwerski, Polska/Poland 2021, 7’26’’
 49. Tunable Mimoid, reż./dir. Vladimir Todorovic, Australia 2020, 7’13’’
 50. Vadim na progulke / Vadim on a walk, reż./dir. Sasha Svirsky, Rosja/Russia 2021, 7’57’’
 51. Volver / Return, reż./dir. Jonathan Delgado Herrera, Argentyna/Argentina 2020, 11’28’’
 52. Zapomniany / Forgotten, reż./dir. Mawrgan Shaw, Kanada/Canada 2021, 4’23’’
 53. Zhizn-paskuda / Life’s a Bitch, reż./dir. Varya Yakovleva, Rosja/Russia 2021, 6’21’’
 54. هَبوب / Haboob, reż./dir. Mahsa Samani, Iran 2020, 9’

Rozpoczynamy nabór filmów do konkursów 28. Międzynarodowego Festiwalu…

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach:

 • konkurs Etiuda – międzynarodowy konkurs filmów studenckich zrealizowanych w szkołach filmowych i artystycznych;
 • konkurs Anima – międzynarodowy konkurs animacji profesjonalnej, niezależnej i studenckiej.

Termin zgłaszania filmów – 30 czerwca 2021.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj:

Regulaminy konkursów:

REGULAMIN ANIMA 2021 – 28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY…

Regulamin konkursu krótkometrażowych filmów animowanych - Anima 2021

§1

O udział w festiwalowym konkursie ANIMA mogą ubiegać się filmy animowane (profesjonalne, etiudy studenckie oraz filmy niezależne), o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2019 – 2021, których kopie zostaną nadesłane do Biura Organizacyjnego Festiwalu w postaci pliku cyfrowego (mp4, mov, lub linku do filmu na ogólnodostępnej platformie video).

§2

Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu od 9 marca do 30 czerwca 2021 r. Organizatorzy zalecają korzystanie z możliwości zgłoszenia filmu do selekcji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie etiudaandanima.pl i przesłanie w nim publicznego lub prywatnego (z hasłem lub bez) linku do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym, a także streszczenia i listy dialogowej w języku angielskim, materiałów reklamowych wraz z kadrami filmu oraz biografii i zdjęcia reżysera. Do selekcji nie będą dopuszczane filmy bez wypełnionej karty zgłoszeniowej online. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu.

§3

O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu po zakończeniu prac Komisji Selekcyjnej. Zgłaszający filmy do selekcji zostaną poinformowani o przyjęciu filmów do konkursu drogą mailową oraz za pośrednictwem strony etiudaandanima.pl do dnia 20 września 2021 r.

§4

Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorom na własny koszt kopii projekcyjnych filmów w formatach: DCP, Blu-ray lub linku do pliku cyfrowego (DCP, mov, mp4) w terminie do dnia 8 października 2021 r., pod rygorem skreślenia z listy filmów dopuszczonych do konkursu.

§5

Filmy konkursowe ocenia – stosując w pierwszym rzędzie kryteria artystyczne – międzynarodowe Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego, powołanego przez Dyrekcję Festiwalu spośród grona Jurorów. Jury pracuje i podejmuje decyzje stosując ustanowiony przez Przewodniczącego, w porozumieniu z pozostałymi członkami oraz Dyrekcją Festiwalu, Regulamin prac Jury. Osobą pomagającą w pracach Jury jest powołany przez Dyrekcję Festiwalu Sekretarz Jury.

§6

Jury przyznaje następujące nagrody w ramach Konkursu ANIMA 2021:

 1. Grand Prix – Złoty Jabberwocky oraz nagrodę finansową
 2. Srebrny Jabberwocky
 3. Brązowy Jabberwocky

Specjalny Złoty Jabberwocky dla najlepszej animacji studenckiej festiwalu. Jury ma również prawo przyznawania trzech Wyróżnień Specjalnych.

§7

Dyrekcja Festiwalu decyduje o prawie i trybie przyznawania Nagród Pozaregulaminowych, w tym wyłonionej w głosowaniu widzów Nagrody Publiczności, a także Nagrody Jury Studenckiego. Dyrektor Artystyczny Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania w przypadku uzasadnionym szczególnymi względami artystycznymi Specjalnej Nagrody „Wielkiego Niedocenionego” dla najbardziej pokrzywdzonego filmu konkursowego.

§8

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali w dniu 20 listopada 2021 r. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą lub przekazane w innym trybie w terminie miesiąca od daty zakończenia festiwalu.

§9

Biuro Organizacyjne Festiwalu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw związanych z eksploatacją filmów przyjętych do konkursu.

§10

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz w przypadku otrzymania jednej z nagród na projekcje w ramach, organizowanej w kraju oraz za granicą, imprezy „Objazdowa Etiuda&Anima 2021″, prezentującej laureatów festiwalu, udzielenie festiwalowi prawa do bezpłatnego wykorzystania materiałów promocyjnych oraz fragmentów filmu (trailer lub fragment o długości 2 minut) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z organizacją festiwalu.

§11

Koszty transportu kopii przysłanych na festiwal, jak również wszelkie opłaty przewozowe związane z ich dostarczeniem ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma na kwotę nie większą niż 15 Euro. Przesyłka winna być opatrzona napisem „For cultural purposes only – no commercial value”.

§12

Kopie filmowe DCP, Blu-ray zwracane będą na koszt organizatora w terminie 4 tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające ze źle wskazanego adresu. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż to wynika z normalnej eksploatacji. Organizator Festiwalu bierze odpowiedzialność finansową za posiadane kopie filmowe w okresie trwania imprezy do wartości podanej w karcie zgłoszeniowej.

Kraków, dnia 9 marca 2021 r.

Dyrekcja 28. MFF Etiuda&Anima 2021

Katarzyna Surmacz Bogusław Zmudziński

PRZYPOMINAMY. Za tydzień 30 czerwca mija termin naboru…

Przypominamy. 30 czerwca mija termin naboru filmów na 27. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima 2020. Macie zaledwie tydzień na zgłoszenie filmów do konkursów Etiuda oraz Anima. Zapraszamy.Termin zgłaszania filmów – 30 czerwca 2020.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj:

Regulaminy konkursów:

Ruszył nabór filmów do konkursów 27. Międzynarodowego Festiwalu…

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach:

 • konkurs Etiuda – międzynarodowy konkurs filmów studenckich zrealizowanych w szkołach filmowych i artystycznych;
 • konkurs Anima – międzynarodowy konkurs animacji profesjonalnej, niezależnej i studenckiej.

Termin zgłaszania filmów – 30 czerwca 2020.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj:

Regulaminy konkursów:  

REGULAMIN ANIMA 2020 – 27. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY…

 

Regulamin konkursu krótkometrażowych filmów animowanych - Anima 2020

§1

O udział w festiwalowym konkursie ANIMA mogą ubiegać się filmy animowane (profesjonalne, etiudy studenckie oraz filmy niezależne), o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2018 – 2020, których kopie zostaną nadesłane do Biura Organizacyjnego Festiwalu w postaci pliku cyfrowego (mp4, mov, lub linku do filmu na ogólnodostępnej platformie video).

§2

Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu od 2 marca do 30 czerwca 2020 r. Organizatorzy zalecają korzystanie z możliwości zgłoszenia filmu do selekcji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie etiudaandanima.pl i przesłanie w nim publicznego lub prywatnego (z hasłem lub bez) linku do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym, a także streszczenia i listy dialogowej w języku angielskim, materiałów reklamowych wraz z kadrami filmu oraz biografii i zdjęcia reżysera. Do selekcji nie będą dopuszczane filmy bez wypełnionej karty zgłoszeniowej online. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu.

§3

O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu po zakończeniu prac Komisji Selekcyjnej. Zgłaszający filmy do selekcji zostaną poinformowani o przyjęciu filmów do konkursu drogą mailową oraz za pośrednictwem strony etiudaandanima.pl do dnia 14 września 2020 r.

§4

Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorom na własny koszt kopii projekcyjnych filmów w formatach: DCP, Blu-ray lub linku do pliku cyfrowego (DCP, mov, mp4) w terminie do dnia 30 września 2020 r., pod rygorem skreślenia z listy filmów dopuszczonych do konkursu.

§5

Filmy konkursowe ocenia – stosując w pierwszym rzędzie kryteria artystyczne – międzynarodowe Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego, powołanego przez Dyrekcję Festiwalu spośród grona Jurorów. Jury pracuje i podejmuje decyzje stosując ustanowiony przez Przewodniczącego, w porozumieniu z pozostałymi członkami oraz Dyrekcją Festiwalu, Regulamin prac Jury. Osobą pomagającą w pracach Jury jest powołany przez Dyrekcję Festiwalu Sekretarz Jury.

§6

Jury przyznaje następujące nagrody w ramach Konkursu ANIMA 2020:

 1. Grand Prix – Złoty Jabberwocky oraz nagrodę finansową
 2. Srebrny Jabberwocky
 3. Brązowy Jabberwocky

Specjalny Złoty Jabberwocky dla najlepszej animacji studenckiej festiwalu. Jury ma również prawo przyznawania trzech Wyróżnień Specjalnych.

§7

Dyrekcja Festiwalu decyduje o prawie i trybie przyznawania Nagród Pozaregulaminowych, w tym wyłonionej w głosowaniu widzów Nagrody Publiczności, a także Nagrody Jury Studenckiego. Dyrektor Artystyczny Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania w przypadku uzasadnionym szczególnymi względami artystycznymi Specjalnej Nagrody „Wielkiego Niedocenionego” dla najbardziej pokrzywdzonego filmu konkursowego.

§8

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali w dniu 21 listopada 2020 r. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą lub przekazane w innym trybie w terminie miesiąca od daty zakończenia festiwalu.

§9

Biuro Organizacyjne Festiwalu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw związanych z eksploatacją filmów przyjętych do konkursu.

§10

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz w przypadku otrzymania jednej z nagród na projekcje w ramach, organizowanej w kraju oraz za granicą, imprezy „Objazdowa Etiuda&Anima 2020″, prezentującej laureatów festiwalu, udzielenie festiwalowi prawa do bezpłatnego wykorzystania materiałów promocyjnych oraz fragmentów filmu (trailer lub fragment o długości 2 minut) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z organizacją festiwalu.

§11

Koszty transportu kopii przysłanych na festiwal, jak również wszelkie opłaty przewozowe związane z ich dostarczeniem ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma na kwotę nie większą niż 15 Euro. Przesyłka winna być opatrzona napisem „For cultural purposes only – no commercial value”.

§12

Kopie filmowe DCP, Blu-ray zwracane będą na koszt organizatora w terminie 4 tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające ze źle wskazanego adresu. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż to wynika z normalnej eksploatacji. Organizator Festiwalu bierze odpowiedzialność finansową za posiadane kopie filmowe w okresie trwania imprezy do wartości podanej w karcie zgłoszeniowej.

  Kraków, dnia 27 lutego 2020 r.

Dyrekcja 27. MFF Etiuda&Anima 2020

Katarzyna Surmacz Bogusław Zmudziński

 

Konkurs Anima – wyniki selekcji – 26. Międzynarodowy…

Wykorzystane zdjęcie: Kadr z filmu Entre sombras / Between the shadows, reż./dir. Mónica Santos, Alice Guimarães, Portugalia, Francja

Prezentujemy listę filmów zakwalifikowanych do Konkursu ANIMA 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima:

 1. 創造的進化 / Creative Evolution, reż./dir. Song Yungsung, Japonia/Japan 2019, 5'
 2. 妹妹 / Sister, reż./dir. Siqi Song, Chiny/China 2018, 8'12''
 3. 300 g/m2, reż./dir. Kamila Kučíková, Estonia, Słowacja/Estonia, Slovakia 2018, 5'33''
 4. A Bus, reż./dir. Wenyu Li, Chiny/China 2018, 6'36''
 5. Almost there, reż./dir. Nelly Michenaud, UK 2019, 8'44''
 6. Amelia & Saturnin, reż./dir. Daniel Zagórski, Polska/Poland 2019, 15'
 7. Black hole, reż./dir. Rutger van de Wiel, Holandia/Netherlands 2019, 1'25''
 8. Castle, reż./dir. Ryotaro Miyajima, Japonia/Japan 2019, 5'
 9. Coyote, reż./dir. Lorenz Wunderle, Szwajcaria/Switzerland 2018, 9'55''
 10. Desyat Etyuov v chernom / Ten sketches in black, reż./dir. Tatiana Kuznetsova, Masha Serebryakova, Nikolai Sh, Rosja/Russia 2018, 5'42''
 11. Deszcz / Rain, reż./dir. Piotr Milczarek, Polska/Poland 2019, 5'
 12. Devstvenniy veter / Virgin Wind, reż./dir. Sasha Svirsky, Rosja/Russia 2018, 2'57''
 13. Dont know what, reż./dir. Thomas Renoldner, Austria 2019, 8'07''
 14. Elu24 / Life24, reż./dir. Kristjan Holm, Estonia 2019, 9'
 15. Entre sombras / Between the shadows, reż./dir. Mónica Santos, Alice Guimarães, Portugalia, Francja/Portugal, France 2018, 13'25''
 16. Fight Club but with Tennis, reż./dir. Sylvie Le Couteur, Australia 2018, 3'04''
 17. Fisso, reż./dir. Raito Low Jing Yi, Tajwan/Taiwan 2018, 8'45''
 18. Fuenf / Five, reż./dir. Peter Kaboth, Niemcy/Germany 2019, 6'55''
 19. Good Intentions, reż./dir. Anna Mantzaris, UK 2018, 8'35''
 20. Gorgam-o-Gale Mibaram / Am I a Wolf?, reż./dir. Amir Houshang Moein, Iran 2018, 8'15''
 21. Hänen päänsä / Her Head, reż./dir. Emma Louhivuori, Finlandia/Finland 2019, 7'
 22. I have a problems, reż./dir. Zsuzsanna Debreczeni, Węgry/Hunagry 2018, 6'36''
 23. Inglitrompet / Angel's Trumpet, reż./dir. Martinus Klemet, Estonia 2019, 2'26''
 24. Intermission Expedition, reż./dir. Wiep Teeuwisse, Holandia/Netherlands 2019, 8'21''
 25. Jedan od mnogih / One of Many, reż./dir. Petra Zlonoga, Chorwacja/Croatia 2018, 5'32''
 26. Jim Zipper, reż./dir. Alexandre Roy, Kanada/Canada 2018, 2'
 27. JM, reż./dir. Stanisław Buczkowski, Polska/Poland 2019, 6'
 28. Kohannia / Deep Love, reż./dir. Mykyta Lyskov, Ukraina/Ukraine 2019, 14'
 29. Kõhkleja / The Hesitator, reż./dir. Katariin Mudist, Estonia 2019, 3'42''
 30. La Plongeuse / The Diver, reż./dir. Iulia Voitova, Francja/France 2018, 4'09''
 31. Lachfalten / Laugh Lines, reż./dir. Patricia Wenger, Szwajcaria/Switzerland 2018, 5'52''
 32. Le cortège / The Procession, reż./dir. Pascal Blanchet, Rodolphe Saint-Gelais, Kanada/Canada 2019, 11'23''
 33. Lola zhivaya kartoshka / Lola the living potato, reż./dir. Leonid Shmelkov, Rosja, Francja/Russia, France 2018, 17'18''
 34. Machine Gun Mama, reż./dir. Justine Klaiber, Marwan Eissa, Szwajcaria/Switzerland 2018, 1'20''
 35. Matches, reż./dir. Géza M. Tóth, Węgry/Hungary 2019, 11'25''
 36. Medium rare, reż./dir. Luca Cioci, USA, Włochy/USA, Italy 2018, 4'35''
 37. Memorie di Alba / Alba's Memories, reż./dir. Maria Steinmetz, Andrea Martignoni, Włochy, Niemcy/Italy, Germany 2019, 6'20''
 38. Miam Miam / Yum Yum, reż./dir. Mathilde Pepinster, Belgia/Belgium 2018, 2'24''
 39. Movements, reż./dir. Dahee Jeong, Korea Płd./South Korea 2019, 10'15''
 40. Mr Feaar / Mr fear, reż./dir. Pablo Rafael Roldán, Ezequiel Torres, Argentyna/Argentina 2019, 4'33''
 41. Muedra, reż./dir. Cesar Diaz Melendez, Hiszpania/Spain 2019, 8'50''
 42. Not Today, reż./dir. Marine Jacob, Belgia/Belgium 2018, 5'20''
 43. Ostatnia wieczerza / Last supper, reż./dir. Piotr Dumała, Polska/Poland 2019, 13'
 44. Passage, reż./dir. Anja Sidler, Szwajcaria/Switzerland 2019, 7'
 45. Portret Suzanne / Portrait of Suzanne, reż./dir. Izabela Plucińska, Polska, Niemcy, Francja/Poland, Germany, France 2019, 15'
 46. Prelazak / Passage, reż./dir. Igor Coric, Serbia 2019, 6'50''
 47. Pupa, reż./dir. Namiko Ishidate, Japonia/Japan 2019, 3'
 48. Roughhouse, reż./dir. Jonathan Hodgson, Francja, UK/France, UK 2018, 15'35''
 49. Saigon sur Marne, reż./dir. Aude Ha Leplège, Belgia/Belgium 2019, 14'12''
 50. Schovka / Hide N Seek, reż./dir. Barbora Halířová, Czechy/Czech Republic 2019, 6'55''
 51. Silence, reż./dir. Isis Leterrier, Francja/France 2019, 9'50''
 52. Still Alive, reż./dir. Dennis Tupicoff, Australia 2018, 5'52''
 53. Story, reż./dir. Jola Bańkowska, Polska/Poland 2018, 5'
 54. Suggestion of least resistance, reż./dir. Michelle Kranot, Uri Kranot, Dania, Austria/Denmark, Austria 2019, 5'25''
 55. Sweet Sweat, reż./dir. Jung Hyun Kim, Estonia 2018, 6'13''
 56. The Levers, reż./dir. Boyoung Kim, Korea Płd./South Korea 2018, 9'25''
 57. The Lonely Orbit, reż./dir. Frederic Siegel, Benjamin Morard, Szwajcaria/Switzerland 2019, 9'20''
 58. The Physics of Sorrow, reż./dir. Theodore Ushev, Kanada/Canada 2019, 27'06''
 59. The piece of tail in the mouth of the snake that bites its own tail, reż./dir. Pablo Martínez Ballarín, Estonia, Hiszpania/Estonia, Spain 2019, 11'50''
 60. Toiduahel / Food Chain, reż./dir. Liis Kokk, Mari Kivi, Estonia 2018, 8'30''
 61. Udahnut zivot / Imbued Life, reż./dir. Ivana Bosnjak, Thomas Johnson, Chorwacja/Croatia 2019, 12'15''
 62. Une famille dysfonctionnelle / A Dysfunctional Family, reż./dir. Alexandre Fatta, Kanada/Canada 2018, 5'20''
 63. Untravel, reż./dir. Ana Nedeljkovic, Nikola Majdak Jr., Serbia, Słowacja/Serbia, Slovakia 2018, 9'25''
 64. Vitae Azilia, reż./dir. Joanna Wapniewska, Polska/Poland 2019, 7'14''
 65. West Question East Answer, reż./dir. Dal Park, UK 2018, 6'26''
 66. Who are you?, reż./dir. Julio Pot, Chile 2018, 13'28''
 67. Wieczór / Sunset, reż./dir. Marcin Giżycki, Polska/Poland 2019, 3'15''

26. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ETIUDA&ANIMA 2019, 19–24 LISTOPADA…

 

Regulamin konkursu krótkometrażowych filmów animowanych - Anima

§1

O udział w festiwalowym konkursie ANIMA mogą ubiegać się filmy animowane (profesjonalne, etiudy studenckie oraz filmy niezależne), o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2017 – 2019, których kopie zostaną nadesłane do Biura Organizacyjnego Festiwalu w postaci pliku cyfrowego (mp4, mov, lub linku do filmu na ogólnodostępnej platformie video).

§2

Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu od 4 marca do 30 czerwca 2019 r. Organizatorzy zalecają korzystanie z możliwości zgłoszenia filmu do selekcji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie etiudaandanima.pl i przesłanie w nim publicznego lub prywatnego (z hasłem lub bez) linku do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym, a także streszczenia i listy dialogowej w języku angielskim, materiałów reklamowych wraz z kadrami filmu oraz biografii i zdjęcia reżysera. Do selekcji nie będą dopuszczane filmy bez wypełnionej karty zgłoszeniowej online. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu.

§3

O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu po zakończeniu prac Komisji Selekcyjnej. Zgłaszający filmy do selekcji zostaną poinformowani o przyjęciu filmów do konkursu drogą mailową oraz za pośrednictwem strony etiudaandanima.pl do dnia 13 września 2019 r.

§4

Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorom na własny koszt kopii projekcyjnych filmów w formatach: DCP, Blu-ray lub linku do pliku cyfrowego (DCP, mov, mp4) w terminie do dnia 30 września 2019 r., pod rygorem skreślenia z listy filmów dopuszczonych do konkursu.

§5

Filmy konkursowe ocenia – stosując w pierwszym rzędzie kryteria artystyczne – międzynarodowe Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego, powołanego przez Dyrekcję Festiwalu spośród grona Jurorów. Jury pracuje i podejmuje decyzje stosując ustanowiony przez Przewodniczącego, w porozumieniu z pozostałymi członkami oraz Dyrekcją Festiwalu, Regulamin prac Jury. Osobą pomagającą w pracach Jury jest powołany przez Dyrekcję Festiwalu Sekretarz Jury.

§6

Jury przyznaje następujące nagrody w ramach Konkursu ANIMA 2019:

 1. Grand Prix – Złoty Jabberwocky oraz nagrodę finansową
 2. Srebrny Jabberwocky
 3. Brązowy Jabberwocky

Specjalny Złoty Jabberwocky dla najlepszej animacji studenckiej festiwalu. Jury ma również prawo przyznawania Wyróżnień Specjalnych.

§7

Dyrekcja Festiwalu decyduje o prawie i trybie przyznawania Nagród Pozaregulaminowych, w tym wyłonionej w głosowaniu widzów Nagrody Publiczności, a także Nagrody Jury Studenckiego. Dyrektor Artystyczny Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania w przypadku uzasadnionym szczególnymi względami artystycznymi Specjalnej Nagrody „Wielkiego Niedocenionego” dla najbardziej pokrzywdzonego filmu konkursowego.

§8

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali w dniu 23 listopada 2019 r. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą lub przekazane w innym trybie w terminie miesiąca od daty zakończenia festiwalu.

§9

Biuro Organizacyjne Festiwalu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw związanych z eksploatacją filmów przyjętych do konkursu.

§10

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz w przypadku otrzymania jednej z nagród na projekcje w ramach, organizowanej w kraju oraz za granicą, imprezy „Objazdowa Etiuda&Anima 2019″, prezentującej laureatów festiwalu, udzielenie festiwalowi prawa do bezpłatnego wykorzystania materiałów promocyjnych oraz fragmentów filmu (trailer lub fragment o długości 2 minut) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z organizacją festiwalu.

§11

Koszty transportu kopii przysłanych na festiwal, jak również wszelkie opłaty przewozowe związane z ich dostarczeniem ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma na kwotę nie większą niż 15 Euro. Przesyłka winna być opatrzona napisem „For cultural purposes only – no commercial value”.

§12

Kopie filmowe DCP, Blu-ray zwracane będą na koszt organizatora w terminie 4 tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające ze źle wskazanego adresu. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż to wynika z normalnej eksploatacji. Organizator Festiwalu bierze odpowiedzialność finansową za posiadane kopie filmowe w okresie trwania imprezy do wartości podanej w karcie zgłoszeniowej.

  Kraków, dnia 4 marca 2019 r.

Dyrekcja 26. MFF Etiuda&Anima 2019

Katarzyna Surmacz Bogusław Zmudziński

 

Ruszył nabór filmów do konkursów 26. Międzynarodowego Festiwalu…

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach:

 • konkurs Etiuda – międzynarodowy konkurs filmów studenckich zrealizowanych w szkołach filmowych i artystycznych
 • konkurs Anima – międzynarodowy konkurs animacji profesjonalnej, niezależnej i studenckiej

Termin zgłaszania filmów – 30 czerwca 2019

Formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj:

Regulaminy konkursów:  

Ruszył nabór filmów do konkursów 25. Międzynarodowego Festiwalu…

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach:

 • konkurs Etiuda – międzynarodowy konkurs filmów studenckich zrealizowanych w szkołach filmowych i artystycznych
 • konkurs Anima – międzynarodowy konkurs animacji profesjonalnej, niezależnej i studenckiej
 • konkurs Anima.PL – konkurs polskich krótkometrażowych filmów animowanych

Termin zgłaszania filmów – 30 czerwca 2018

Formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj:

Regulaminy konkursów:  

Jurorzy Konkursu ANIMA

Przedstawiamy tegorocznych jurorów konkursu ANIMA.

 

Georges Schwizgebel – przewodniczący

Urodzony w Reconvilier w Szwajcarii w 1944 r. Jest jedną z georges-schwizgebel2najważniejszych postaci współczesnej animacji. Ten wszechstronny autor 18 krótkometrażowych filmów był nagradzany za swoją pracę na festiwalach w Cannes, Annecy, Zagrzebiu, Hiroszimie, Sttutgarcie, Ottawie i Espinho. Dwa z jego filmów – 78 R.P.M. (1985) oraz The Ride to the Abyss (1992) znalazły się na liście stu najważniejszych filmów animowanych ogłoszonej na festiwalu w Annecy w 2006 roku. The Man without a Shadow (2004), efekt jego pierwszej współpracy z National Film Board otrzymał nagrody na 17 festiwalach na całym świecie. Jego ostatni film Erlking (2015) został nagrodzony na festiwalach w Lipsku oraz krakowskiej Etiudzie&Animie.

 

Andreas Hykade

Urodzony w 1968 roku w Altötting w Bawarii. Jest twórcą andreas-hykade2filmów animowanych, m.in. „The Country Trilogy”, na którą składają się: „We Lived in Grass” (1995), „Ring of Fire” (2000), “The Runt” (2006), a także “Love & Theft” (2010), “Nuggets” (2015). Obecnie pracuje nad swoim pierwszym pełnometrażowym filmem animowanym “Altötting”. Hykade jest także autorem teledysków do utworów włoskiego DJ’a Gigi’ego d´Agostino oraz niemieckiego zespołu Die Toten Hosen. Zdobył wiele nagród i wyróżnień w dziedzinie animacji, m.in. Grand Prix na Ottawa International Animation Festival (2000) za „Ring of Fire”, Grand Prix na Black Nights Festival Talinn (2006) i Fipresci award Annecy (2007) za “The Runt”.Hykade jest dyrektorem Instytutu Animacji w Filmakademie Baden-Württemberg w Niemczech, od 2008 roku wykłada animację na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych.

 

Andrzej Klimowski

Urodził się w 1949 roku w Londynie. Ukończył St. Martin’s andrzej-klimowski2School of Art w Londynie oraz  warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Projektuje plakaty dla teatrów i dystrybutorów filmowych w Polsce, okładki  książkowe i ilustracje do prasy narodowej w Anglii. Jest autorem wielu powieści graficznych, m. in. „The Depository”, „The Secret” i „Horace Dorlan” dla wydawnictwa Faber & Faber, jak również wielu adaptacji i autorskich książek dla Self Made Hero (współautor Danusia Schejbal). Przez wiele lat prowadził wydział Ilustracji w Royal College of Art, gdzie obecnie jest Profesorem Emeritus.

 

Nancy Denney-Phelps

Jest dziennikarką piszącą na temat europejskiej animacji i nancy-denney-phelps2festiwali oraz producentką muzyki do filmów animowanych.  Wraz ze swoim mężem, muzykiem i kompozytorem Nikiem Phelpsem, założyła zespół the Sprocket Ensemble, który wykonuje oryginalną muzykę na żywo do projekcji współczesnych filmów animowanych z całego świata. Artykuły Nancy ukazały się dotychczas na łamach m. in. CARTOON oraz ANIMATOON, a także na prowadzonym przez nią dla AWN (Animation World Network) blogu. Denney-Phelps jest również stałą korespondentką ASIFA San Francisco oraz członkinią Międzynarodowego Zarządu ASIFA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego).

 

Anita Killi

Urodzona w 1968 r. w Stavanger w Norwegii. Studiowała anita_kiliilustrowanie i projektowanie graficzne w Norwegian National College of Art & Design oraz animację w Volda University College. W 1996 r. otrzymała tytuł magistra animacji (specjalizacja: animacja wieloplanowa) Narodowej Akademii Sztuk w Oslo. Od tego czasu Killi pracuje w Trollfilm AS, studiu animacji, które sama założyła. Jej film pt. „Tornehekken” („Żywopłot z cierni”) był nagrodzony na wielu międzynarodowych festiwalach i otrzymał nominację do nagrody Cartoon d’Or. Obecnie Anita Killi pracuje nad swoim pierwszym filmem pełnometrażowym – „Ocaleni ze świąt Bożego Narodzenia”.

Konkurs ANIMA – Cóż tam, panie, w animacji?…

Tegoroczna edycja konkurs ANIMA to kolejny pobity rekord, a także egzotyka i młodość w natarciu.

Z roku na rok twórcy animacji zgłaszają do konkursu ANIMA coraz więcej filmów: w tym roku otrzymaliśmy 1126 zgłoszeń, z których komisja kwalifikacyjna w pocie czoła wyłoniła 68 tytułów z 30 krajów świata. Szczęśliwcami zostało zaledwie 6 % aplikantów, co oznacza, że o jedno miejsce w konkursie ubiegało się ponad 16 chętnych. Niejedna uczelnia wyższa pozazdrości ANIMIE takiego wyniku.

blind-vaysha1

Kadr z filmu Blind Vaysha

Wielką radością było odkrycie, że spośród wybranych filmów prawie połowa, bo 30, to filmy studenckie. Oznacza to, że młode pokolenie z dużym sukcesem staje w szranki z profesjonalnymi animatorami. Oprócz uznanych twórców, będziemy mogli w tym roku odkrywać więc dużą liczbę młodych talentów i przekonać się, czy ich ścieżki nie są czasem ciekawsze od traktów uznanych mistrzów. Wśród wielkich znajdą się: Koji Yamamura (“Parade” de Satie), Bill Plympton (The Loneliest Stoplight), święcący triumfy na międzynarodowych festiwalach Igor Kovalyov (Before Love) oraz Theodore Ushev (Blind Vaysha), a także Paul Bush (The Five Minute Museum), ÜloPikkov (Tik Tak) i Vladimir Leschiov (Waiting for the New Year).

Nie oszukujmy się: listopad to ciężki miesiąc, a konkurs ANIMA jest po to, by pomóc go przetrwać. We własnych czterech kątach jakoś ponuro i nieporządnie (Penelope), niezależnie czy mieszka się na kempingu (Długie wakacje), czy w wagoniku kolejki linowej (9 Chemin des Gauchoirs). Nie ma sensu włóczyć się po mieście niczym Kozioł ofiarny, zwłaszcza że spacery mogą być groźne (Hallux, Le Promeneur). Wszędzie korki (Cachorro Loko), a światłom ufać nie można (The Loneliest Stoplight). Pociąg mimo że przezroczysty, to jednak niebezpieczny (Locus), a w łodzi albo dotrze się w niewygodny zakątek (Perched), albo złowi coś nieciekawego (Castilloe il Armado). Do szybkich ruchów potrzebna dobra koordynacja (Vivir), a w tańcu można się nieźle zaplątać (Music Dances). Same niebezpieczeństwa.

the-loneliest-stoplight1

Kadr z filmu The Loneliest Stoplight

Najbezpieczniej będzie więc zasiąść wśród festiwalowej widowni i zatopić się w barwny świat konkursowych animacji. A wtedy… Przypomnimy sobie urok dawnego radia (Distance sare overcome, Radio Wave), zobaczymy jak wygląda dźwięk (Composition), podejrzymy pokręcone losy postaci bajkowych (Merlot), czy gorącą temperaturę relacji damsko-męskich (XOXO – pocałunki i uściski, Amelia i Duarte). Można zerknąć równocześnie w przyszłość i w przeszłość (Blind Vaysha). Mamy tu kogo trzeba: zegarmistrza (Tik Tak), panią strażak (Wild fire), etnografa (Kolekcjoner), treserkę much (Three Fitted Flies), a nawet strachy na wróble (Scare crow, Au revoir Balthazar). Poradzimy sobie nawet z niechcianymi gośćmi (Batfish soup).

Jest i egzotyka: służymy wyprawą do Singapuru, Tajwanu, Brazylii, Kolumbii. A może Dziki Zachód? Chiny, Japonia i Korea Południowa także w ofercie. Mamy także loty w kosmos, tyle że stamtąd przyszłość nie rysuje się zbyt wesoło (Czerń).

Zwalczmy listopadową szarugę intensywnymi barwami konkursu ANIMA.

I PROJEKCJA ANIMA: 23 listopada (środa), godz. 17.15, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) II PROJEKCJA ANIMA: 23 listopada (środa), godz. 21.00, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) III PROJEKCJA ANIMA: 24 listopada (czwartek), godz. 15.00, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) IV PROJEKCJA ANIMA: 24 listopada (czwartek), godz. 19.15, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) V PROJEKCJA ANIMA: 25 listopada (piątek), godz. 15.00, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) VI PROJEKCJA ANIMA: 25 listopada (piątek), godz. 21.00, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala)

Znamy już członków JURY konkursu ANIMA 2016

W skład JURY tegorocznego konkursu ANIMA wchodzą:

NANCY DENNEY-PHELPS – jest dziennikarką piszącą nancy-denney-phelps2na temat europejskiej animacji i festiwali oraz producentką muzyki do filmów animowanych.  Wraz ze swoim mężem, muzykiem i kompozytorem Nikiem Phelpsem, założyła zespól the Sprocket Ensemble, który wykonuje oryginalną muzykę na żywo do projekcji współczesnych filmów animowanych z całego świata. Artykuły Nancy ukazały się dotychczas na łamach m. in. CARTOON oraz ANIMATOON, a także na prowadzonym przez nią dla AWN (Animation World Network) blogu. Denney-Phelps jest również stałą korespondentką ASIFA San Francisco oraz członkinią Międzynarodowego Zarządu ASIFA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego). Była jurorką na wielu międzynarodowych festiwalach filmów animowanych. Prowadziła również zajęcia poświęcone tematyce zarządzania czasem przez twórców animacji na Wydziale Sztuki i Projektowania Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Lucernie. Swoje zainteresowanie kinem animowanych wykorzystała do opracowania serii wykładów poświęconym historii animacji widzianej z perspektywy muzyki, które prezentuje na wielu festiwalach oraz konferencjach na całym świecie. Nancy pracuje również jako doradca dla kilku festiwali poświęconym animacji.

ANDREAS HYKADE – jest twórcą filmów animowanych,andreas-hykade2 m.in. „The Country Trilogy”, na którą składają się: „We Lived in Grass” (1995), „Ring of Fire” (2000), “The Runt” (2006), a także “Love & Theft” (2010), “Nuggets” (2015). Obecnie pracuje nad swoim pierwszym pełnometrażowym filmem animowanym “Altötting”. Hykade jest także autorem teledysków do utworów włoskiego DJ’a Gigi’ego d´Agostino oraz niemieckiego zespołu Die Toten Hosen. Zdobył wiele nagród i wyróżnień w dziedzinie animacji, m.in. Grand Prix na Ottawa International Animation Festival (2000) za „Ring of Fire”, Grand Prix na Black Nights Festival Talinn (2006) i Fipresci award Annecy (2007) za “The Runt”. Jego twórczość prezentowano w ramach retrospektyw, m.in. na Ottawa Animation Festival w Kanadzie (2003), Bradford Animation Festival w Anglii (2006), Utrecht Animation Festival w Holandii (2006), w Muzeum Sztuki Nowoczesnej MoMA w Nowym Jorku (2007), na Festiwalu Anima Mundi w Brazylii (2008), w Kuunstimuuseum Tallinn w Estonii (2009), Forum des Images we Francji (2010, 2015), na Animafest Zagreb w Chorwacji (2012), Animpact w Południowej Korei (2013).  Hykade jest dyrektorem Instytutu Animacji w Filmakademie Baden-Württemberg w Niemczech, od 2008 roku wykłada animację na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych. Prowadził warsztaty oraz wykłady mistrzowskie, m.in. w Royal College of Arts w Londynie, Netherlands Institute of Animated Film, Shenkar College w Tel Awiwie, Cinemateque Quebecoise w Kanadzie.

ANITA KILI – studiowała ilustrowanie i projektowanie anita_kiligraficzne w Norwegian National College of Art & Design w latach 1988-1990 oraz animację w Volda University College w latach 1990-1992, po której ukończyła trzeci rok na wydziale filmu fabularnego na tej samej uczelni. W 1996 r. otrzymała tytuł magistra animacji (specjalizacja: animacja wieloplanowa) Narodowej Akademii Sztuk w Oslo. Od tego czasu Killi pracuje w Trollfilm AS,  studiu animacji, które sama założyła. Jej film pt. „Tornehekken” („Żywopłot z cierni”) był nagrodzony na wielu międzynarodowych festiwalach i otrzymał nominację do nagrody Cartoon d’Or. Jej ostatnia produkcja – „Sinna mann” („Wściekły człowiek”) spotkała się z jeszcze większym uznaniem krytyki i została zaprezentowana na wielu festiwalach filmowych, gdzie otrzymała liczne nagrody w kategorii Najlepszy Film, Grand Prix oraz nagrody publiczności. Obecnie Anita Killi pracuje nad swoim pierwszym filmem pełnometrażowym – „Ocaleni ze świąt Bożego Narodzenia”, który podobnie jak pozostałe produkcje z filmografii artystki, charakteryzuje sie tajemniczą atmosferą i niesie ważne przesłanie.

GEORGES SCHWIZGEBEL – jest jedną georges-schwizgebel2z najważniejszych postaci współczesnej animacji. Ten wszechstronny autor 18 krótkometrażowych filmów był nagradzany za swoją pracę na festiwalach w Cannes, Annecy, Zagrzebiu, Hiroszimie, Sttutgarcie, Ottawie i Espinho. Dwa z jego filmów – „78 R.P.M.” (1985) oraz „The Ride to the Abyss” (1992) znalazły się na liście stu najważniejszych filmów animowanych ogłoszonej na festiwalu w Annecy w 2006 roku. „The Man without a Shadow” (2004), efekt jego pierwszej współpracy z National Film Board otrzymał nagrody na 17 festiwalach na całym świecie. Pomimo iż w swoich pierwszych filmach Schwizgebel posługiwał się przede wszystkim animacją rotoskopową („Perspectives”, 1975: „Off-side”, 1977), jego późniejsze prace charakteryzują się bardziej swobodnym podejściem, przede wszystkim w aplikacji kolorów oraz częstym wykorzystaniu geometrycznych figur („Fugue”, 1998; „The Young Girl and the Clouds”, 2000). Jego ostatni film „Erlking” (2015) został nagrodzony na festiwalach w Lipsku oraz krakowskiej Etiudzie&Animie.

ANDRZEJ KLIMOWSKI – urodził się w 1949 roku w andrzej-klimowski2Londynie. Ukończył St. Martin’s School of Art w Londynie oraz  warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Projektuje plakaty dla teatrów i dystrybutorów filmowych w Polsce, okładki  książkowe i ilustracje do prasy narodowej w Anglii. Jest autorem wielu powieści graficznych, m. in. „The Depository”, „The Secret” i „Horace Dorlan” dla wydawnictwa Faber & Faber, jak również wielu adaptacji i autorskich książek dla Self Made Hero (współautor Danusia Schejbal). Przez wiele lat prowadził wydział Ilustracji w Royal College of Art, gdzie obecnie jest Profesorem Emeritus.

Znamy już wyniki selekcji konkursu Anima 2016

Gaidot Jauno gadu/Waiting For the New Year, reż./dir. Vladimir Leschiov

Lista filmów przyjętych do konkursu Anima 2016 walczących o nagrody Złotego Jabberwocky (15000 PLN), Srebrnego Jabberwocky, Brązowego Jabberwocky oraz Specjalnego Złotego Jabberwocky:

 • 9, chemin des Gauchoirs, reż./dir. Lyonel Charmette, Vanilla Seed, Francja/France, 13’
 • Aftermath, reż./dir. Layla Atkinson, Trunk Animation, Wielka Brytania/UK, 2’30’’
 • Afternoon Class, reż./dir. Oh Seoro, Korea, 3’50’’
 • Albert, reż./dir. Felix Weisz, Austria, 7’10’’
 • Amélia & Duarte, reż./dir. Alice Guimarães, Mónica Santos, Portugalia, Niemcy/Portugal, Germany, 8’30’’
 • Au revoir Balthazar, reż./dir. Rafael Sommerhalder, freihändler Filmproduktion GmbH, Switzerland, 9’30’’
 • Batfish Soup, reż./dir. Amanda Bonaiuto, California Institute of the Arts, USA, 4’30’’
 • Before Love, reż./dir. Igor Kovalyov,  Rosja/Russia, 19’15’’
 • Books on books, reż./dir. Lei Lei, Chiny/China, 7’14’’
 • Borderlines, reż./dir. Hanka Nováková, FAMU, Czechy/Czech Republic, 4’53’’
 • Cachorro Loko, reż./dir. Igor Shin Moromisato, Niemcy/Germany, 5’30’’
 • Café froid/Cold Coffee, reż./dir. Stephanie Lansaque and Francois Leroy, Francja/France, 14’44’’
 • Castillo y el Armado, reż./dir. Pedro Harres, Brazylia/Brazil, 13’46’’
 • Chez moi/My Home, reż./dir. Mai Nguyen, Francja/France, 11’54’’
 • Ciało obce/Foregin body, reż./dir. Marta Magnuska, PWSFTviT, Polska/Poland,  7’
 • Czerń/Black, reż./dir. Tomasz Popakul, Polska, Japonia/Poland, Japan, 14’
 • Daljine su savladane/Distances are overcome, reż./dir. Jelena Milunović, Serbia, 3’                                                                                        
 • De longues vacances/A Long Holiday, reż./dir.: Caroline Nugues-Bourchat, Belgia/Belgium, 15’54’’
 • Fears, reż./dir. Nata Metlukh, Vancouver Film School (VFS), Kanada/Canada, 2’08’’
 • Feed, reż./dir.: Eri Okazaki, Tama Art University, Japonia/Japan, 6’53’’
 • Fenwick Island, reż./dir. Shane Beam, DePaul University, USA, 3’41’’
 • Figury niemożliwe i inne historie II/Impossible figures and other stories II,  reż./dir.  Marta Pajek, Animoon, Polska/Poland, 14’40’’
 • Flowers and Feathers, reż./dir. Jennifer Haugan, Royal College of Art, Wielka Brytania/UK, 3’32’’
 • Gaidot Jauno gadu/Waiting For the New Year, reż./dir. Vladimir Leschiov, Lunohod, Łotwa/Latvia, 8’11’’
 • Hallux, reż./dir. Henning Thomas, University of Fine Arts, Hamburg, Niemcy/Germany, 10’25’’
 • How Long, Not Long, reż./dir. Michelle Kranot and Uri Kranot, Dania/Denmark, 5’30’’
 • Illusions, reż./dir. Dominca Harrison, Edinburgh College of Art, Wielka Brytania/UK, 5’22’’
 • In the Distance, reż./dir. Florian Grolig, Niemcy/Germany, 7’
 • Kolekcjoner/Colector, reż./dir. Kamila i Mirek Sosnowscy, Polska/Poland, 7’09’’
 • Kompozicija/Composition, reż./dir. Mitja Manček, Słowenia/Slovenia, 3’34’’
 • Kovbojsko/Cowboyland, reż./dir. David Stumpf, Academy of Performing Arts in Bratislava, Słowacja/Slovakia, 4’46’’
 • Kut/Corner, reż./dir. Lucija Mrzljak, Estonian Academy of Arts, Estonia, 2’06’’
 • Lak Boh Ki/Drop Nowhere, reż./dir. Qing Sheng Ang, Singapur/Singapore, 7’38’’
 • Living, reż./dir. Cesar Diaz Melendez, Hiszpania/Spain, 1’
 • Locus, reż./dir. Anita Kwiatkowska-Naqvi, WJTeam, Polska/Poland, 10’08’’
 • Löss, reż./dir. Yi Zhao, Andre Bos, Holandia/Nederland, 28’
 • Me Kafka Bogota, reż./dir. Camilo Cogua & Ricardo Arce, Kolumbia/Colombia, 7’
 • Merlot, reż./dir. Giulia Martinelli and Marta Gennari, Włochy/Italy, 5’40’’
 • Minotaurs, reż./dir. Karlis Vitols, Łotwa/Latvia, 8’30’’
 • Mr Sand, reż./dir. Soetkin Verstegen, Dania/Denmark, 8’15’’
 • Music Dances, reż./dir. Kirill Fessenko, Kanada/Canada, 1’54’’
 • Nighthawk, reż./dir. Špela Čadež, Słowenia/Slovenia, 8’50’’
 • Novembre/November, reż./dir. Marjolaine Perreten, La Poudrière, Francja/France, 4’
 • Parade de Satie, reż./dir. Koji Yamamura, Japonia/Japan, 14’12’’
 • Penelope, reż./dir. Heta Jäälinoja, Estonian Academy of Arts, Estonia, 4’23’’
 • Perched, reż./dir. Liam Harris, The National film and Television School, Wielka Brytania/UK, 10’30’’
 • Projection, reż./dir. Beryl Allee, Pacific Northwest College of Art, USA, 5’41’’
 • Radio Wave, reż./dir. Ryotaro Miyajima, Tokyo University of the Arts, Japonia/Japan, 3’09’’
 • Scapegoat, reż./dir. Gal Haklay, Izrael/Israel, 8’30’’
 • Ślady ulotne/Traces of Ephemeral, reż./dir. Agnieszka Waszczeniuk, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Polska/Poland, 7’49’’
 • Slinky, reż./dir. Rianne Stremmelaar, Artez Hogeschool voor de Kunsten Zwolle, Holandia/Netherlands, 5’
 • Šuma/Shuma, reż./dir. Lucija Mrzljak, Estonian Academy of Arts, Estonia, 6’12’’
 • The Five Minute Museum, reż./dir. Paul Bush, Ancient Mariner and Schattenkabinett, Wielka Brytania/UK, 6’30’’
 • The Loneliest Stoplight, reż./dir. Bill Plympton, USA, 6’18’’
 • The Scarecrow, reż./dir. Victoria Budgett, The Arts University Bournemouth, Wielka Brytania/UK, 3’50’’
 • Le Promeneur/The Walker, reż./dir. Thibault Chollet, Francja/France, 5’53’’
 • Tik Tak, reż./dir. Ülo Pikkov, Nukufilm, Estonia, 10’
 • Tres moscas a medida/Three Fitted Flies, reż./dir. María Álvarez and Elisa Morais, Wielka Brytania/UK, 7’47’’
 • Tu Tamo/Here There, reż./dir. Alexander Stewart, Bonobostudio, Chorwacja/Croatia, 4’40’’
 • Un plan d’enfer/One Hell of a Plan, reż./dir. Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli, Francja/France, 5’50’’
 • Vaysha l'aveugle/Blind Vaysha, reż./dir. Theodore Ushev, Kanada/Canada, 8’13’’
 • Vučje igre/Wolf Games, reż./dir. Jelena Oroz, Chorwacja/Croatia, 4’44’’
 • Wildfire, reż./dir. Hugues Opter, Pierre Pinon, Nicole Stafford, Valentin Stoll, Arnaud Tribout, Shang Zhang, Francja/France, 3’58’’
 • Without Tears, reż./dir. Amy Wang, Taipei National University of the Arts, Taiwan, 5’24‘’
 • Wonder, reż./dir. Mirai Mizue, Carte Blanche, Francja/France, 8’08’’
 • XOXO - pocałunki i uściski/XOXO – Hugs and Kisses, reż./dir. Wiola Sowa, SowaFilm, Poland, 14’
 • Zaczyn/Leaven, reż./dir. Artur Hanaj, PWSFTviT, Polska/Poland, 5’
 • 동물농장/Animal farm, reż./dir. Choi Nara, Korea, 6’15’’

Aktorzy kochają animacje!

            Wybitni polscy aktorzy od zawsze wspierają twórczość studencką i filmową alternatywę. Mimo tego, że nie przynosi to korzyści komercyjnych. W tym roku Katarzyna Herman, Jan Peszek, Wojciech Mecwaldowski, Borys Szyc i Łukasz Simlat wystąpili w spocie festiwalu Etiuda&Anima oraz wzięli udział w wyjątkowej zabawie z konkursowymi animacjami.

             Wzorem zeszłego roku poprosiliśmy polskich aktorów o podzielenie się wrażeniami z oglądania animacji z konkursu ANIMA. Te krótkometrażówki bywają absurdalne, surrealistyczne i intrygujące. Często wywołują u widzów zmieszanie połączone z zachwytem. Wybrane filmy pokazaliśmy wymienionym wyżej aktorom, a kamera zarejestrowała ich rekcje. Na ich podstawie zadaniem widzów będzie odgadnięcie, który z filmów wyświetlonych podczas danego bloku projekcyjnego (w konkursie ANIMA jest ich sześć) został skomentowany przez aktora. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowane zostaną nagrody.

            Zapraszamy do zabawy!

 

            A jaka była idea tegorocznego spotu? Nazwa festiwalu Etiuda&Anima nie jest szczególnie łatwo przyswajalna. Zapraszamy do jej utrwalenia z pomocą polskich aktorów. Autoironicznie i z dystansem puszczamy oczko do naszych widzów.

Spot 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=XMEJuJgOmWc

 

Konkurs ANIMA (6 projekcji)

24-27 listopada 2015, Małopolski Ogród Sztuki