en

31.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Kraków 22-27 X 2024

| | | |

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT: Zmieniamy termin 31. Etiuda&Anima na nowy: 22 - 27 października 2024 r.

Dodano: 14 marca, 2024


31. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ETIUDA&ANIMA ODBEDZIE SIĘ W DNIACH 22 - 27 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU (WCZEŚNIEJ 19 - 24 LISTOPADA 2024).


ZMIANA TERMINU WYNIKŁA Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH. PRZEPRASZAMY.

Zmieniamy również zapisy regulaminów konkursów Etiuda, Anima oraz Anima.PL w zakresie niektórych dat w nich ujętych (poniżej fragmenty w których ujęto zmiany):"(...)

§3

O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu po zakończeniu prac Komisji Selekcyjnej. Zgłaszający filmy do selekcji zostaną poinformowani o przyjęciu filmów do konkursu drogą mailową oraz za pośrednictwem strony www.etiudaandanima.pl do dnia 16 września 2024 r.  31 sierpnia 2024 r.

§4

Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorom na własny koszt kopii projekcyjnych filmów w formatach: DCP lub linku do pliku cyfrowego (DCP, mov, mp4) w terminie do dnia  7 października 2024 r. 15 września 2024 r., pod rygorem skreślenia z listy filmów dopuszczonych do konkursu. Autorzy filmów zakwalifikowanych zobowiązani są w tym terminie także do nadesłania streszczenia i listy dialogowej w języku angielskim, materiałów reklamowych wraz z kadrami filmu oraz biografii i zdjęcia reżysera

(...)

§8

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali w dniu 23 listopada 2024 r. 26 października 2024 r. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą lub przekazane w innym trybie w terminie miesiąca od daty zakończenia festiwalu.

(...)"


Plakat 31. Etiuda&Anima z nową datą


Facebook Etiuda&AnimaInstagram Etiuda&AnimaYouTube Etiuda&Anima
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content