en

31.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Kraków 22-27 X 2024

|

Case Studies Pracowni S3D na podstawie filmu In Side

Dodano: 05 listopada, 2023

Wydarzenie zawiera dwa podstawowe elementy. Pierwszy to pokaz filmu In Side w technologii 3D (preferowany format projekcji to pasywne 3D wielkoformatowe 4K SBS) oraz prezentacji Pracowni S3D. W trakcie panelu zespół pracowni opowie o tajnikach produkcji stereoskopowej skupionej przede wszystkim na animacji poklatkowej-lalkowej na podstawie filmu In Side.


Kadr z animacji " In Side"


Zostaną zaprezentowane i omówione najważniejsze dokonania technologiczne i artystyczne Pracowni S3D z zakresu stereoskopii na podstawie wybranych ujęć oraz scen z filmu. Liczymy także na żywą dyskusję z uczestnikami panelu na temat przyszłości formatu S3D i jego potencjału artystycznego.


GDZIE / KIEDY

24 listopada (piątek) - godz. 13:00
Małopolski Ogród Sztuki - Sala mała


Laboratorium Narracji Wizualnych:

Działające przy Szkole Filmowej w Łodzi Laboratorium to wejście w nową sferę poszukiwań w ramach dziedziny sztuk filmowych, teatralnych i fotografii, w której tradycyjnych formach Szkoła czuje się pewnie, i w których rzecz jasna nadal działa i stale się rozwija. Laboratorium zostało powołane w wyniku rozpoznania, że rewolucja cyfrowa w mediach jest nie tylko faktem, ale także w coraz większym stopniu oddziałuje na pole praktyk artystycznych (w tym na film, animację i fotografię, w których łódzka Szkoła się specjalizuje). W jego ramach podejmujemy twórczą i naukową eksplorację obszaru technologii związanych z narracją, takich jak cinematic VR, stereoskopia, interaktywny dokument i inne interaktywne formy wizualne, esej filmowy i wreszcie cyfrowe, wielomedialne publikacje. Wszystkim tym eksploracjom towarzyszy refleksja naukowa, czy to w postaci badań widowni, m.in. pod kątem oddziaływania produkowanych w ramach Laboratorium utworów, czy też w ramach regularnych, podsumowujących działania laboratorium konferencji.


Pracownia S3D

Pracownia ma na celu zbadanie możliwości artystycznych i dramaturgicznych, jakie daje rejestrowanie obrazu stereoskopowego w technikach „stop motion”. W ramach działań przeprowadzany jest szereg nowatorskich eksperymentów mających na celu poznanie i poszerzenie języka filmowego dedykowanego animacji poklatkowej w kontekście trzeciego wymiaru. W ramach czteroletniego programu badawczego powstaje krótkometrażowy film animowany (lalkowy) oraz podręcznik skupiający się na technikach stereoskopowych i systematyzujący możliwości i trudności, jakie wiążą się ze stereoskopią. W ramach pracowni przeprowadzane są konkursy zarówno dla twórców zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie badawczym, jak i producentów, instytucji i uczelni chcących realizować projekty S3D pod auspicjami pracowni.


Facebook Etiuda&AnimaInstagram Etiuda&AnimaYouTube Etiuda&Anima
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content