/Jacek Złoczowski

Jacek Złoczowski


Urodzony w 1985 roku w Raciborzu. Obecnie mieszka i pracuje w Krako­wie. Uzyskał stopień naukowy doktora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Interme­diów. Wykładowca w Instytucie Sztuki Mediów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Jacek Złoczowski

Twórca instalacji interaktywnych, przestrzeni wirtualnych, animacji, słuchowisk, akcji artystycznych, aplika­cji komputerowych, wielkoformatowych projekcji w przestrzeni publicznej.

Prezentował prace m.in. w Bielsku-Białej, Krakowie, Wrocławiu, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Łotwie, Rosji, Izraelu. Laureat Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, Instytu­tu Adama Mickiewicza, Ministra Nauki i Szkolnic­twa Wyższego.

Od 2017 roku wraz z Małgorzatą Łuczyną tworzy kolektyw Memorymorph.