Zmienność i stałość E&A

Z  Bogusławem Zmudzińskim, założycielem i dyrektorem artystycznym festiwalu Etiuda&Anima rozmawia Amelia Wichowicz.     Amelia Wichowicz: Po raz pierwszy festiwal organizowany jest przez nowy podmiot – Fundację Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima. Co to oznacza dla samej imprezy? Bogusław Zmudziński: Po tym, co przeszliśmy, nie będę się silił na dowcipną odpowiedź, powiem tylko krótko: skoro fundacja o tej samej nazwie, co festiwal, przejęła festiwal i jest jego organizatorem, to może mu to tylko wyjść na dobre. Najważniejsze, że ekipa, która dotychczas organizowała festiwal przy Stowarzyszeniu Rotunda, organizuje go dalej i że mimo trzęsienia ziemi, które przeszliśmy, zachowany został jej programowy profil, co dla mnie było najważniejsze. Nigdy nie rozpatruję konkretnej edycji festiwalu w oderwaniu od poprzednich i następnej.  Postrzegam festiwal jako organizm, który żyje wiele lat i jeśli można zachować jego tożsamość przez długi czas, to dla mnie – obok jego artystycznego poziomu – jest to najwyższą wartością.   AW: Co Pan szczególnie poleca widzom tegorocznej Etiudy&Animy? BZ: Zawsze wykręcam się od odpowiedzi na to pytanie, bo cały program, jako jego pomysłodawcy, jest mi bliski. Jak już jednak muszę odpowiedzieć to zazwyczaj polecam te wydarzenia, które są związane z wizytą gości – artystów. W tym roku wymienię twórców animacji, którzy wezmą udział w naszych Autoportretach: Węgier Geza M. Toth, Rosjanka Svetlana Filippova, Szwajcar Claudius Gentinetta. Przed laty, w drugiej poł. lat 90. jako młodzi ludzie byli uczestnikami Międzynarodowych Warsztatów Filmu Animowanego, po latach wracają do nas jako uznani twórcy, w roku, w którym obchodzimy jubileusz 25. edycji warsztatów. Będą w ramach Autoportretów prezentować swój warsztat, a także pokazywać swoje filmy. Ten punkt programu jest zawsze ozdobą festiwalu.   AW: Kto jeszcze pojawi się w gronie VIP-ów festiwalu? BZ: Będziemy gościli Tony’ego Palmera z Wielkiej Brytanii, znakomitego twórcę filmów muzycznych, który zaprezentuje swoje trzy filmy wyrastające z jego fascynacji muzyką rozrywkową, zwłaszcza fenomenem Beatlesów i Leonarda Cohena. Przyjedzie do nas juz po raz trzeci Koji Yamamura, niewątpliwe aktualnie najwybitniejszy twórca japońskiej autorskiej animacji. Sławomir Idziak, operator filmowy o międzynarodowej sławie, odbierze Specjalnego Złotego Dinozaura za zasługi twórcze i pedagogiczne, poprowadzi także warsztaty z dramaturgii wizualnej. A ostatniego dnia Bodo Kox, spotka się z publicznością po seansie „Człowieka z magicznym pudełkiem”. Będziemy mieli też innych gości, m.in. reprezentantów różnych festiwali filmów animowanych.   AW: Anima.pl to nowy punkt programu. Jak narodził się pomysł na trzeci konkurs? BZ: O konkursie polskiej animacji myślałem od lat, ale tutaj w Krakowie istniał Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych OFAFA, organizowany z powodzeniem przez Janusza Korosadowicza w Kinie „Wrzos”. Był to jedyny w Polsce festiwal poprzez konkurs polskiej animacji podsumowujący całą produkcję roczną.  Niestety podupadł z kilku przyczyn. Spotkałem się więc z Januszem Korosadowiczem, z którym znamy się od lat i Janusz – już po rezygnacji z dalszego zajmowania się OFAFĄ – zaakceptował pomysł, aby to właśnie Etiuda&Anima przejęła ideę konkursu polskiej animacji. W pewnym sensie dowodem na to jest tegoroczna „10”, czyli tradycyjne wydarzenie festiwalu, w trakcie którego uznane autorytety wybierają 10 filmów według zaproponowanego kryterium. W tym roku Janusz wybrał 10 filmów nagrodzonych w trakcie 20. edycji festiwalu OFAFA . I tak w niedzielę, ostatniego dnia Etiudy&Animy, o godz. 14.00 w Kijów Centrum odbędzie się najdłuższa projekcja festiwalu złożona z 10 filmów nagrodzonych na OFAFIE.   AW: Czy może Pan zdradzić plany programowe na kolejną  Etiudę&Animę? BZ: Niewątpliwie wiodącym motywem przyszłorocznej Etiudy&Animy będzie jubileusz – 25 lat istnienia festiwalu. Ćwierćwiecze to kawał czasu, to jest też kawał mojego życia. Jestem pomysłodawcą i od początku organizatorem, i co najważniejsze dbam o program tej imprezy. Na pewno chciałbym w przyszłorocznej edycji mieć kilka akcentów, które jeszcze mocniej niż zazwyczaj uświadamiają ciągłość festiwalową, np. kolejny raz warto byłoby sprawdzić jak się spisują nasi laureaci i uczestnicy sprzed lat, co robią dzisiaj. Nie zdradzając zbyt wiele mogę też np. powiedzieć, że mam pomysł na przygotowanie wystawy flick booków, czyli małych książeczek, rysowanych często jakby od niechcenia przez twórców animacji, które stanowią jeden z dowodów na to, że animacja jest starsza niż kinematograf. Chcę zaapelować do naszych dawnych gości, żeby nam przysłali swoje flick booki. Marzy mi się taka obfita wystawa tych artystycznych drobiazgów. Nie wiem tylko jak upilnować, żeby niektóre szczególnie atrakcyjne egzemplarze nie poznikały zbyt szybko, wzbogacając zbiory fanów animacji. Ale to już odrębny problem.      

Propaganda w animacji

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową poświęconą filmowi animowanemu – „Pokręcone sny historii. Propaganda, ideologia i animacja z perspektywy V4” oraz na pokazy filmów propagandowych „Agitacja poklatkowa”, które odbędą się podczas 24. MFF Etiuda&Anima.   Gloria Victoria

Kadr z animacji "Gloria Victoria"

  II międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Pokręcone sny historii” poświęcona jest tytułowej relacji pomiędzy ideologią i propagandą a animacją. Obok naukowców z obszaru Wyszehradu wezmą w niej udział także badacze z innych krajów. Gościem specjalnym konferencji będzie Theodore Ushev, bułgarski twórca animacji działający w Kanadzie. Od swego zarania animacja bywała używana w charakterze kanału transmisji treści ideologicznych. Zarówno złożone dzieła artystyczne, jak i edukacyjne filmy dla dzieci, a nawet proste reklamy – wszystkie te rodzaje animacji bywały inkorporowane w obręb aparatów propagandowych podtrzymujących najrozmaitsze systemy polityczne. W pierwszych dekadach historii kina pionierzy tacy jak: Winsor McCay, Quirino Cristiani, Zenon Komissarenko czy bracia Wan eksploatowali perswazyjny potencjał animowanej atrakcji. Ów potencjał został też rozpoznany przez przedstawicieli władzy, którzy poszukiwali zrozumiałych i rozrywkowych form komunikacji z masami. Podczas II wojny światowej zarówno alianci, jak i państwa Osi zmobilizowały popularnych bohaterów kreskówek do służby na frontach wojny propagandowej. Z perspektywy historyka filmu zajmującego się splotem sztuki i ideologii najciekawszym okresem pozostaje jednak epoka zimnej wojny. Analiza porównawcza animowanej propagandy z obydwu stron żelaznej kurtyny może pozwolić na uwidocznienie modeli manipulacji w ich najczystszej formie.   Kraków, Polska 23 – 24 listopada 2017, godz. 09.00 - 15.00 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Humanistyczny 30-001 Kraków, ul. Gramatyka 8a Budynek D-13, s. 21, parter   Organizatorzy konferencji naukowej z cyklu „Pokręcone sny historii”:   Projekt realizowany przy wsparciu finansowym:   Komitet naukowy konferencji
  • dr hab. prof. nadzw. Stefan Bielański (UP),
  • dr hab. prof.nadzw. Barbara Gąciarz (AGH),
  • dr hab. Jadwiga Hučkova (UJ),
  • prof. dr hab. Alicja Helman, prof. dr hab. Andrzej Pitrus (UJ),
  • dr hab. prof. nadzw. Anna Siwik (AGH)
  Komitet organizacyjny konferencji
  • Olga Bobrowska,
  • dr Michał Bobrowski,
  • dr Bogusław Zmudziński
  Konferencji towarzyszyć będą pokazy animowanych filmów propagandowych na festiwalu Etiuda&Anima – „Agitacja poklatkowa”.   Agitacja poklatkowa część 1: Estetyka propagandy w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech 23 listopada (czwartek), 15.45 Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala Agitacja poklatkowa część 2: Wojna i gospodarka 24 listopada (piątek), 15.00 Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala    

Pożegnanie mistrza – animacje Marka Serafińskiego

Marek Serafiński opuścił nas w tym roku. Aby upamiętnić jego twórczość, na Etiudzie&Animie odbędzie się projekcja jego wspaniałych dzieł.     Był to człowiek niezwykle wszechstronny: zajmował się reżyserią, scenopisarstwem, malarstwem oraz grafiką, a ponadto działał na rzecz środowiska animacji w Polsce. W swoich filmach przedstawiał zmiany społeczne, jakie zachodziły w naszym kraju. Potrafił w krótkim metrażu przekazać wiele istotnych problemów, które trawi społeczeństwo. Łączył przejmującą groteskę z nadzwyczajną formą. Zadebiutował na początku lat 80. filmem „Mówca” (1980) i już wtedy pokazał swoje zaangażowanie w politykę, zobrazował bowiem problem władzy, która całkowicie straciła kontakt z ludźmi. Krytyka systemu pojawia się również w „Koncercie” (1987), gdzie dosadnie pokazana została potrzeba zmian. Z kolei w „Zawodowcu” (2004) reżyser dokonał krytyki populistycznych i pustych sloganów tworzonych przez osoby rządzące. Te oraz inne znakomite filmy Marka Serafińskiego będzie można obejrzeć pierwszego dnia festiwalu.

Aleksandra Lasota

  Marek Serafiński – In memoriam 21 listopada (wtorek), 17.00 Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała    

Themersonowie – klasycy światowej awangardy i animacji

Przypominamy dokonania twórcze awangardowych artystów pochodzących z Polski – Stefana i Franciszki Themersonów. W Małopolskim Ogrodzie Sztuki odbędzie się pokaz filmów małżeństwa, zaś w Pauzie In Garden do 30 listopada można oglądać wystawę „Stefan i Franciszka Themerson. O potrzebie tworzenia widzeń – odsłona 5”.     Stefan (ur. 1910) i Franciszka (ur. 1907) Themersonowie poznali się w Warszawie pod koniec lat 20. XX wieku. Franciszka ukończyła malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych, a Stefan studiował fizykę i architekturę. Pobrali się w 1931 r. i, poza przerwą w latach 1940-1942, przez resztę życia z sukcesem ze sobą współpracowali. Około roku 1930 zaczęli wspólnie eksperymentować z fotografią i filmem, stając się pionierami polskiej awangardy filmowej. Ich wczesne prace, wiele spośród których zaginęło, łączyło innowacyjne zastosowanie fotogramów, fotografii i fotomontażu. Filmy Stefana i Franciszki Themersonów, wyróżniające się pośród ich wielu pozostałych osiągnięć artystycznych, stanowią znaczący wkład w historię i rozwój europejskiego kina eksperymentalnego. Na festiwalu pokażemy cztery filmy Themersonów: „Przygoda człowieka poczciwego” (1937), „Wzywamy pana Smitha” (1943), „Oko i ucho” (1945), „Stefan + Franciszka” (1975), oraz dokument Erika van Zuylena ”Stefan Themerson i język” (1976).   25 listopada (sobota), 20.00 Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała   Wystawa „Stefan i Franciszka Themerson. O potrzebie tworzenia widzeń – odsłona 5” Wystawa opowiada o filmowej twórczości Stefana i Franciszki Themersonow, najważniejszych przedstawicieli filmowej awangardy w Polsce lat 30. i 40. Na wystawę składają się fotogramy i kolaże (tworzone od 1928 r.), od których wszystko się zaczęło.   2-30 listopada 2017 Pauza In Garden, ul. Rajska 12

Georges Méliès i inni

Pokazy filmów niemych z akompaniamentem muzycznym wykonywanym na żywo to już tradycja naszego festiwalu. W tej edycji do twórczości pioniera kina, Georgesa Mélièsa oraz dwóch anonimowych filmów z tamtego okresu, wszystkie ze zbiorów  Národni Filmový Archiv w Pradze, zagra gitarzysta Kuba Duda.    Georges Méliès   Proponujemy zestaw filmów Georgesa Mélièsa z kolekcji Narodowego Archiwum Filmowego w Pradze, będący częścią bogatego dorobku tego wielkiego innowatora filmu. Począwszy od dzieł inspirowanych wcześniejszą karierą autora jako iluzjonisty, aż do subtelnych, nowych, jak na owe czasy, sztuczek optycznych, filmy te świadczą o geniuszu filmowca na polu inwencji i wyobraźni. Jeanne Pommeau     Kuba Duda to młody gitarzysta i autor muzyki instrumentalnej, która mimo braku warstwy tekstowej, wciąga w swą ilustracyjną opowieść. Jego pochmurny, mroczny styl grania przypomina mistrzów improwizacji na gitarze solowej, jak Marc Ribot. https://kubaduda.bandcamp.com/   Georges Mélies i inni ze zbiorów Národni Filmový Archiv w Pradze 24 listopada (piątek), 22.30 Kijów Centrum – Duża sala    

„Dziesiątka” Janusza Korosadowicza

Projekcja dziesięciu filmów wybranych przez autorytet według klucza tematycznego to stały punkt programu festiwalu Etiuda&Anima”. W tym roku Janusz Korosadowicz, założyciel i dyrektor  Ogólnopolskiego Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych OFAFA, zaprezentuje 10 filmów spośród animacji nagrodzonych w ciągu 20. edycji imprezy.

Zdjęcie z filmu „Strojenie instrumentów” (2000), reż. Jerzy Kucia

Początki OFAFA (z siedzibą w Krakowie w Kinoteatrze „Wrzos”), corocznego przeglądu dorobku polskiego filmu animowanego, którego 20., jubileuszowa i ostatnia jak dotąd edycja odbyła się w 2015 roku, sięgają roku 1993. W konkursie brały udział filmy twórców profesjonalnych, etiudy studentów szkół filmowych i plastycznych oraz prace nieprofesjonalne. Jury przyznawało następujące nagrody: Złote, Srebrne i Brązowe Kreski dla najlepszych filmów profesjonalnych, nagrodę specjalną oraz nagrody główne dla filmów studenckich i amatorskich. Przyznawano także nagrodę publiczności. Misją festiwalu była promocja polskiego filmu animowanego: dorobku polskich twórców i wytworni filmów animowanych oraz szkół plastycznych i filmowych. W trakcie festiwalu konfrontowane były osiągnięcia polskiego autorskiego filmu animowanego z minionego roku, a także prezentowane historyczne dokonania polskiej i światowej animacji. OFAFA stanowił podsumowanie aktualnego stanu artystycznego polskiego filmu animowanego, pozwalał śledzić nowe tendencje i formy filmowe, plastyczne oraz warsztatowe. OFAFA spełniał także funkcje popularyzatorskie i pedagogiczne; dawał możliwość prezentowania filmu animowanego publiczności masowej, głównie młodzieży. Na oczach publiczności krakowskiej imprezy rodziły się nowe talenty polskiej animacji, twórcy amatorzy stawali się zdolnymi studentami, studenci dostrzegani przez producentów zaczynali kariery zawodowe, a uznani twórcy przekazywali na warsztatach swoją wiedzę młodzieży i dzieciom. Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych był w ciągu tych dziesięcioleci najważniejszą (w części konkursowej) imprezą poświęconą polskiemu filmowi animowanemu w kraju. Oto zestaw 10 filmów wybranych przez Janusza Korosadowicza spośród animacji nagrodzonych w trakcie 20. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych: - „Cały ten szmal” (1995), reż. Tomasz Głuc - „Fryzjer” (1997), reż. Robert Sowa - „Człowiek i chleb” (1997), reż. Ryszard Czekała - „Obrazki z bajek” (1998), reż. Marek Skrobecki - „Strojenie instrumentów” (2000), reż. Jerzy Kucia - „O największej kłótni” (1999), reż. Zbigniew Kotecki - „Refreny” (2007), reż. Wiola Sowa - „Świadek 1919-2004” (2008), reż. Krzysztof Kiwerski - Świteź” (2010), reż. Kamil Polak - „The Rolling Stones” (2013), reż. Krzysztof Kiwerski   10/20/70 czyli 10 filmów wybranych przez Janusza Korosadowicza spośród animacji nagrodzonych w trakcie 20 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych (OFAFA) w latach 1993 – 2015 26 listopada (niedziela), 14.00 Kijów Centrum –  Sala duża

Wydarzenia branżowe na 24. MFF Etiuda&Anima

Festiwal to nie tylko projekcje filmów, to także miejsce spotkań z przedstawicielami branży filmowej i ekspertami. Zapraszamy na liczne wydarzenia towarzyszące, w których dowiecie się o kinie i jego mechanizmach działania jeszcze więcej.  

Anita Killi podczas 23. MFF Etiuda&Anima

     

Wykład i pokaz „VR – animacja sferyczna, psychologiczne aspekty percepcji obrazu w kontekście nowych środków wyrazu”

Prowadzenie: Iwona Pomianowska Podczas wykładu oraz prezentacji, które odbędą się w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, zaznajomimy się razem z reprezentantami młodego pokolenia animatorów z nową techniką filmu sferycznego, procesu jego tworzenia, oraz sposobami prezentacji i dystrybucji. Zastanowimy się również, jaką wartość artystyczną reprezentuje nowa platforma – co nowego wnosi w paletę naszych dotychczasowych środków artystycznych, oraz jakie ograniczenia wprowadza w naszą twórczość. 24 listopada (piątek), 16.00 ASP Kraków, ul. Karmelicka 16 – pracownia animacji I p. sala 11    

Wykład i warsztat „Nowe szaty cesarza. Od projektu do stylizacji przyszłej szaty graficznej festiwalu Etiuda&Anima”

Prowadzenie: Kaja Renkas, Iwona Pomianowska W trakcie warsztatu prześledzimy sposób tworzenia oraz sekwencyjne projektowanie poszczególnych faz plakatu promującego festiwal animacji Etiuda&Anima 2018 oraz animowanego filmu promującego to wydarzenie (tzw. „trailera”). Artystka Kaja Renkas, zajmująca się plakatem, projektowaniem graficznym, grafiką warsztatową, biorąca udział w najważniejszych światowych imprezach plakatowych, opowie wraz z Iwoną Pomianowską, projektantką animacji, nowych mediow oraz filmu, jak wyglądała ich współpraca mająca na celu stworzenie komplementarnej oprawy wizualnej festiwalu Etiuda & Anima na platformie zarówno statycznej (poster), jak i dynamicznej (motion graphics). Prezentację wzbogacą także przykłady ich wcześniejszych, wspólnie wykonanych prac.   25 listopada (sobota), 12.00 ASP Kraków, ul. Karmelicka 16 – pracownia animacji I p. sala 11    

„Sztuka Pitchingu” – czyli jak efektywnie i efektownie zaprezentować swój projekt

Wykład Anny Szczerbińskiej Wystąpienia publiczne, prezentacje, pitche to powoli niemalże biznesowa codzienność (także w świecie filmowym). A jednak dla wielu wciąż są wyzwaniem. Wychodząc przed publiczność, popełniamy mnóstwo błędów – mówimy zawile, chaotycznie, bez pomysłu, często siląc się na dowcip lub przesadnie środowiskowy język. Efekt jest tani i choćbyśmy mieli najlepszy pomysł, pies z kulawą nogą nie zwróci na nas uwagi. A nikt przecież nie chce być zapamiętany jako ten, który „niemiłosiernie przynudzał i gubił się w zeznaniach”. Naszym celem jest, aby Ci, do których kierujemy słowa, wysłuchali nas, zrozumieli (SIC!) i zapamiętali. Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić? W trakcie spotkania porozmawiamy o tym, jak pracować nad strukturą naszych prezentacji oraz nad własnym przygotowaniem, jakich błędów się wystrzegać i jakiego treningu potrzebujemy, aby finalnie „uwieść” słuchaczy. Po spotkaniu istnieje możliwość umówienia się na konsultację indywidualną. Liczba miejsc ograniczona.   23 listopada (czwartek), 10.00 Kino Kijów – Sala Studio 1 Al. Krasińskiego 34    

Prawa do debiutów i etiud studenckich – uprawnienia uczelni, producenta i współtwórców

  Wykład adwokata Wojciecha Krawca z Kancelarii Lassota sp.j. Podczas szkolenia zostaną omówione kwestie dysponowania prawami do filmu wynikające z faktu tworzenia filmów w ramach studiów oraz jako prac dyplomowych, współpracy współtwórców i członków ekipy filmowej, a także zaangażowania producenta.   25 listopada (sobota), 15.00 Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała ul. Rajska 12

 

    Multilab KPT – Praktyczne warsztaty z zakresu postprodukcji   Kreatywna korekcja koloru prowadzenie: Łukasz Urbański, Marcin Lech Analiza procesu DI w filmie animowanym prowadzenie: Piotr Krasny   Zapraszamy do Multilabu, najnowocześniejszego studia postprodukcyjnego w Krakowie, na warsztaty dla profesjonalistów. Tematami wykładów będą zagadnienia związane z kreatywną korekcją koloru oraz procesem postprodukcji cyfrowej.   24 listopada (piątek), 11.00 – 13.00 Krakowski Park Technologiczny, Multilab, ul. Podole 60

Warsztaty filmowe, wykłady

WARSZTATY FILMOWE, WYKŁADY

  25 listopada (sobota) 12.00 ASP Kraków – pracownia animacji I p. sala 11 ul. Karmelicka 16   Wykład i warsztat "Nowe szaty cesarza. Od projektu do stylizacji przyszłej szaty graficznej festiwalu Etiuda&Anima" – prowadzenie: Kaja Renkas, Iwona Pomianowska   Tworzenie identyfikacji wizualnej wydarzenia kulturalnego jest ambitnym i wieloetapowym procesem angażującym kreatywne zasoby całego zespołu ekspertów: rysowników, projektantów konceptualnych i graficznych, animatorów, filmowców, specjalistów od brandingu, marketingu oraz dystrybucji. Współpraca pomiędzy danymi ogniwami – szczególnie na poziomie twórczym – musi odbywać się w sposób komplementarny, aby móc wykreować oprawę wizualną na odpowiednim poziomie artystycznym - aby była ona reprezentatywna dla danego wydarzenia kulturalnego.   W trakcie warsztatu prześledzimy sposób tworzenia oraz sekwencyjne projektowanie poszczególnych faz plakatu promującego festiwal animacji Etiuda & Anima 2018, oraz animowanego filmu promocyjnego (tzw. “trailera”) promującego to samo wydarzenie. Artystka Kaja Renkas, zajmująca się plakatem, projektowaniem graficznym, grafiką warsztatową, biorąca udział w najważniejszych światowych imprezach plakatowych, opowie wraz z Iwoną Pomianowską, projektantką animacji, nowych mediów oraz filmu, jak współpracowały aby stworzyć komplementarną oprawę wizualną festiwalu Etiuda & Anima na platformie statycznej (poster) jak i dynamicznej (motion graphics). Prezentację wzbogacą także przykłady ich wcześniejszych, wspólnie wykonanych prac.   Zgłoszenia: warsztaty@etiudaandanima.com Ilość miejsc ograniczona     Iwona Pomianowska Dr Iwona Pomianowska, projektant (tzw. “motion & informatioin design"), reżyser, psycholog, oraz wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Łódzkiej Szkoły Filmowej, oraz Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Projektowania Gier i Przestrzeni Wirtualnej. Członek ciała doradczego Museum Leuven oraz badacz łączący domeny psychologii poznawczej oraz projektowania mediów zarówno na poziomie teoretycznym jak i praktycznym (doktorat w zakresie psychologii ukończony na Trinity College Dublin, oraz tytuł magistra sztuki i projektowania informacji na LUCA School of Arts w Brukseli).   Kaja Renkas Absolwentka grafiki warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od 2011 r. prowadzi działalność pedagogiczną w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Artystycznym w Cieszynie, obecnie na kierunku Projektowania Gier i Przestrzeni Wirtualnej. Prowadziła warsztaty dotyczące projektowania graficznego oraz plakatu m.in. w North Wales School of Art&Design, Wrexham (Walia); Northern Illinois University, DeKalb (USA); Bilkent University, Ankara (Turcja); St.Louis Community College Meramec (USA). Bierze udział w najważniejszych światowych imprezach plakatowych, m.in. w Warszawie (Polska), La PAz (Boliwia), Teheranie (Iran), Lahti (Finlandia), Toyamie (Japonia), Moskwie (Rosja). Miała ponad 20 wystaw indywidualnych zarówno w Polsce, jak i w różnych zakątkach świata, m.in w St.Louis (USA), DeKalb (USA), Ankarze (Turcja), Mińsku (Białoruś), Leuven (Belgia), Trnavie, Koszycach (Słowacja). Zajmuje się plakatem, projektowaniem graficznym, grafiką warsztatową oraz animacją.            

Kōji Yamamura na 24. MFF Etiuda&Anima

Gościem tegorocznej edycji festiwalu będzie Kōji Yamamura – japoński twórca animacji niezależnej, zdobywca nominacji do Oscara za „Górę głowę”. Zapraszamy na retrospektywę jego filmowej twórczości oraz niezwykły performens na żywo „Sznurki Muybridge’a i Rytm Ruchu”, który powstał z inicjatywy sióstr Matsushita, kierujących japońską grupą TORANOKO Performing Arts Company.   Kōji Yamamura, jeden z najwybitniejszych współczesnych twórców animacji na świecie, po raz trzeci gości na naszym festiwalu. Pierwszy raz przyjechał w 2006 r. opromieniony sławą i sukcesami swojego filmu „Góra głowa” („Atama Yama”, 2002), aby wziąć udział w I edycji „Autoportretów twórców animacji”. Ponownie uczestniczył w festiwalu dwa lata później, przewodnicząc jury konkursu ANIMA w 2008 r. Nasz festiwal szczyci się też nagrodami przyznanymi filmom artysty. W 2005 r. jego „Góra głowa” zdobyła Srebrnego Jabberwocky’ego, w 2007 r. „Wiejski lekarz Franza Kafki” (2007) został laureatem Złotego Jabberwocky’ego – Grand Prix konkursu ANIMA 14. festiwalu E&A, a „Sznurki Muybridge’a” (2011) otrzymały Wielkiego Niedocenionego – nagrodę Dyrektora Artystycznego 18. edycji festiwalu E&A 2011.    Sznurki Muybridge’a

Zdjęcie z animacji "Sznurki Muybridge’a"

  Siostry Matsushita – kierujące japońską grupą TORANOKO Performing Arts Company, artystki o polsko-japońskich korzeniach wykształcone w szkołach artystycznych Wielkiej Brytanii, Tajlandii i Polski – zafascynowane jednym z ostatnich filmów Yamamury zwróciły się z prośbą o zgodę na wykorzystanie filmu artysty do stworzenia performansu w wykonaniu kierowanego przez nie zespołu, uprawiającego oryginalny rodzaj sztuki widowiskowej na styku teatru, filmu i wystaw artystycznych. W kolejnym projekcie artystkom zależało na wydobyciu i rozwinięciu w spektaklu, dla którego tłem byłaby projekcja filmu „Sznurki Muybridge’a”, motywów: „uchwyconych momentów”, „ulotności chwili”, „zatrzymania ruchu”, „biegu czasu wstecz”, wreszcie „wieczności”, a także tytułowych „sznurków”, zarówno realnych, jak i symbolicznych. Rezultat tych wysiłków – performans prezentowany w Krakowie w obecności Kōjiego Yamamury, w którym weźmie udział grupa kilkunastoletnich wykonawczyń, z oprawą muzyczną na żywo w wykonaniu japońskich artystów – będzie niewątpliwie jednym z najatrakcyjniejszych wydarzeń tegorocznego festiwalu Etiuda&Anima.   Performens „Sznurki Muybridge’a i Rytm Ruchu” 24 listopada (piątek), 19.30 Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża Kōji Yamamura – retrospektywa 24 listopada (piątek), 20.30 Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża    

Etiuda&Anima dla dzieci

Nasz festiwal nie zapomina o najmłodszych widzach. Jak co roku, przygotowaliśmy bogatą ofertę wydarzeń dla dzieci. W programie – pełnometrażowe animacje i warsztaty.   

Pełnometrażowe animacje: „O czym szumi las” i „Riko prawie bocian”

  „O czym szumi las” (2016) O czym szumi las Las Huckybucky to przyjemne miejsce do życia dla wszystkich zwierząt. Wśród nich jest całkiem spora grupa myszy, którym wtórują Mikołaj Myszowspinacz i Morten Myszodrewniak. W lesie obowiązuje jednak brutalne prawo natury i mniejsze zwierzęta muszą chronić się przed znacznie większymi drapieżnikami. Szczególnie niebezpieczny jest lis Marvin, który uwielbia polować na – zdawałoby się – bezbronne myszki. Animacja, która uczy solidarności, koleżeństwa i empatii. Film familijny dla dzieci powyżej 6 lat. Dyrene i Hakkebakkeskogen Reż. Rasmus A. Sivertsen, scen. Karsten Fullu, Norwegia 2016, animacja, 75 min.   23 listopada (czwartek), 10.00 Kijów Centrum – Sala duża 25 listopada (sobota), 11.00 Kijów Centrum – Sala duża     „Riko prawie bocian” (2017) Riko prawie bocian Osierocony jako pisklę i wychowany przez bociany, wróbel Riko święcie wierzy, że sam jest… bocianem. Prawdę o swoim pochodzeniu odkrywa dopiero w porze migracji, gdy przybrani rodzice – bojąc się, że Riko nie podoła podróży – nie pozwalają mu lecieć do Afryki. Nie zraża to jednak Riko, który postanawia udowodnić światu, że naprawdę jest bocianem i wyrusza w ślad za stadem. W trudnej drodze na południe wspierać go będą nowi przyjaciele – ekscentryczna sowa Olga oraz narcystyczna papuga Kiki, która marzy o karierze gwiazdy disco. W ich towarzystwie „najmniejszy bocian świata” odkryje, że małe wróble są stworzone do wielkich celów! Film familijny z polską wersją językową. Richard the Stork Reż. Toby Genkel, Reza Memari, scen. Reza Memari, muz. Éric Neveux, Belgia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, USA 2017, animacja, 85 min. 24 listopada (piątek), 10.00 Kijów Centrum – Sala duża 26 listopada (niedziela), 10.00 Kijów Centrum – Sala duża  

Warsztaty dla dzieci

Warsztaty Toranoko P.A.C Wymiana kulturowa dla dzieci (8–13 lat) Podczas warsztatów prowadzonych przez przez grupę Toranoko P.A.C. (m.in. Erika Matsushita, Julia Matsushita oraz dzieci) uczestnicy zobaczą m.in. animację Koji Yamamury „Nici Muybridge’a”, posłuchają muzyki na żywo w wykonaniu Martera oraz Yusaku Yoshimura (muzykow Toranoko), dotkną japońskiej kultury m.in. w origami, piśmie japońskim, grach japońskich oraz wezmą udział w warsztacie gry aktorskiej z dziećmi, występującymi w Toranoko P.A.C. Liczba miejsc ograniczona! Zapisy pod adresem: warsztaty@etiudaandanima.com   25 listopada (sobota), 10.00 – 12.00 Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża ul. Rajska 12   Warsztaty animacji dla dzieci Warsztaty, które poprowadzi Piotr Szczepanowicz, poświęcone będą animacji poklatkowej (wycinanka, plastelina), realizowanej pod kamerą. Chcielibyśmy przedstawić dzieciom w każdym wieku możliwości kreowania swoich własnych lub wspólnych animowanych światów. Zachęcić ich do kreatywnej aktywności, która ma nieograniczone możliwości zarówno ekspresji, jak i plastyki. Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się na wybranych przykładach filmowych, jakie są możliwości animacji oraz jak ich mogą używać także sami w domu. Zrealizujemy wspólnie własną produkcję animowaną. Grupa od 5 – 7 lat Młodszym dzieciom pokażemy jak zrealizować animację poklatkową przy użyciu telefonu lub tabletu. Wspólnie zrobimy krotki film, gdzie bohaterami zostaną Muminki (najnowsza produkcja Studia Animoon „Gwiazdka Muminków”).   Grupa od 8 – 10 lat Starszym dzieciom, chcemy natomiast pokazać, jak wiele jest możliwości kreacji. Każdy będzie mógł zabawić się w youtubera i stworzyć film, który będzie ich samych opisywał (coś na zasadzie vloga na youtube ). Zgłoszenia na warsztaty prosimy przesyłać na adres: warsztaty@etiudaandanima.com do 24.11.2017. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.   26 listopada (niedziela), 10.00–13.00; 14.00–17.00 Kamienica Szołayskich plac Szczepański 9

Dokumenty Herza Franka

Na 24. MFF Etiuda&Anima odkrywamy na nowo spuściznę Herza Franka, jednego z najciekawszych i najbardziej oryginalnych dokumentalistów.   Herz Frank, ur. 1926 r. w Łudze, to wybitny łotewski realizator filmów dokumentalnych, zaliczany do narodowej „Nowej Fali” i tzw. ryskiej szkoły poetyckiego dokumentu. Zmarły w 2013 r. w Izraelu artysta nakręcił ponad 80 filmów dokumentalnych, uprawiając w nich konsekwentnie, przez większą część twórczego życia w trudnych sowieckich realiach, kino autorskie. W swoich osobistych filmach poruszał się na granicy wstrząsającej wymowy poruszanych tematów, poetyckiego klimatu i fundamentalnych etycznych pytań. Był reżyserem i scenarzystą własnych filmów, dopuszczał jednak też do ich realizacji swoich bohaterów. Jak wielu innych twórców klasycznej epoki światowego dokumentu podejmując się realizacji interesującego tematu, był otwarty na jego rozwój w trakcie realizacji, bo – o czym był przekonany – nie warto kręcić filmu dokumentalnego, jeśli wiemy, jak on się zakończy. Starszy o 10 minut Trzy prezentowane podczas retrospektywy filmy („Starszy o dziesięć minut”, „Pieśń nad pieśniami”, „Sąd najwyższy”) należą do największych osiągnięć Herza Franka. Za najgłośniejszy uchodzi film „Starszy o dziesięć minut” (1978), wspaniały pean na cześć dziecięcego przeżycia, emocjonalnego dojrzewania w kontakcie ze sztuką. Ta niezwykła rejestracja, która miała przed laty swoją premierę na festiwalu w Cannes, wpłynęła na kilka pokoleń twórców filmowych, spośród których siedmiu: Jim Jarmush, Wim Wenders, Aki Kaurismaki, Werner Herzog, Chen Kaige, Victor Erice i Spike Lee zinterpretowało na swój sposób pojęcie czasu, pozostając wiernymi głównym problemom twórczości Herza Franka – życiu, miłości i śmierci.   23 listopada (czwartek), 15.30 Kijów Centrum – Sala duża      

Warsztaty Toranoko P.A.C.

Warsztaty Toranoko P.A.C.

Wymiana kulturowa dla dzieci (8–13 lat)

  Miejsce warsztatów: Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża ul. Rajska 12 25 listopada (sobota), 12.00 – 14.00   Podczas warsztatów prowadzonych przez grupę Toranoko P.A.C. (m.in. Erika Matsushita, Juria Matsushita oraz dzieci) uczestnicy zobaczą m.in. animację KojiYamamury Muybridge’sStrings / Nici Muybridge’a, posłuchają muzyki na żywo w wykonaniu Martera oraz Yusaku Yoshimura (muzyków Toranoko), dotkną japońskiej kultury m.in. w origami, piśmie japońskim, grach japońskich oraz wezmą udział w warsztacie gry aktorskiej z dziećmi, występującymi w Toranoko P.A.C.   Liczba miejsc ograniczona! Zapisy pod adresem: warsztaty@etiudaandanima.com

Bodo Kox gościem Festiwalu Etiuda&Anima

Zapraszamy na pokaz najnowszego filmu Bodo Koxa „Człowiek z magicznym pudełkiem”, który uświetni spotkanie z reżyserem. Podczas 24. MFF Etiuda&Anima legendarny twórca polskiego offu wystąpi w jeszcze jednej roli – jako juror konkursu ETIUDA.     Bodo Kox jest z wykształcenia dziennikarzem. Reżyser, scenarzysta, aktor, przez lata jedna z głównych postaci kina off-owego w Polsce. Początkowo marzył o karierze muzycznej, odnalazł się jednak w środowisku kina niezależnego. Pseudonimem Bodo Kox podpisywał swoje off-owe filmy, by w 2006 r. przeprowadzić w Urzędzie Stanu Cywilnego oficjalną zmianę nazwiska z Bartosz Koszała na Bodo Kox. Po sukcesach w kinie niezależnym zaczął studia reżyserskie w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej w Łodzi, a następnie scenariuszowe w Szkole Wajdy w Warszawie. W profesjonalnym kinie zadebiutował bardzo dobrze przyjętym filmem “Dziewczyna z szafy” (2012). Prezentowany na tegorocznym festiwalu E&A “Człowiek z magicznym pudełkiem” to drugi pełnometrażowy film artysty. Człowiek z magicznym pudełkiem “Człowiek z magicznym pudełkiem” to nietypowa komedia o podróżowaniu w czasie i miłości potrafiącej pokonać wszelkie granice czasoprzestrzeni. Warszawa, rok 2030. Wydawać by się mogło, że dla Adama lepsze jutro było wczoraj. Dotknięty amnezją niewiadomego pochodzenia bohater musi zacząć wszystko od nowa.   Człowiek z magicznym pudełkiem reż. i scen. Bodo Kox, zdj. Arkadiusz Tomiak, Dominik Danilczyk, muz. Sandro Di Stefano, wyst.: Piotr Polak, Olga Bołądź, Sebastian Stankiewicz, Agata Buzek, Helena Norowicz, Arkadiusz Jakubik, Wojciech Zieliński, Polska 2017, fabuła, 103 min.   26 listopada (niedziela), 17.00 Kijów Centrum – Sala duża Gość specjalny – Bodo Kox Spotkanie z Bodo Koxem poprowadzi Łukasz Wojtusik

Specjalny Złoty Dinozaur dla Sławomira Idziaka

Na 24. MFF  Etiuda&Anima Specjalnego Złotego Dinozaura, czyli honorowe wyróżnienie dla wybitnego twórcy filmowego i zasłużonego pedagoga, otrzyma Sławomir Idziak – jeden z najbardziej znanych i cenionych na świecie polskich operatorów filmowych. Sławomir Idziak

Sławomir Idziak i Natalie Portman na planie filmu „Opowieść o miłości i mroku”

  Specjalny Złoty Dinozaur to coroczna nagroda przyznawana na festiwalu Etiuda&Anima znaczącym twórcom filmowym i zarazem wyróżniającym się pedagogom. Do honorowego grona laureatów  dołączy Sławomir Idziak – zasłużony operator filmowy, czynnie angażujący się w działalność edukacyjną. Jest on pomysłodawcą cyklicznych warsztatów Film Spring Open, gdzie pełni funkcję głównego wykładowcy. W ich ramach od 2016 roku działa Cinebus, czyli Mobilne Centrum Edukacji i Produkcji Audiowizualnej – autobus zaprojektowany do nauki poszczególnych elementów tworzenia projektów multimedialnych. Podczas tegorocznej edycji festiwalu Etiuda&Anima Sławomir Idziak poprowadzi reżysersko-operatorskie warsztaty z „dramaturgii wizualnej”. W warsztatach, których punktem wyjścia będzie pierwotna wersja scenariusza filmu „Trzy kolory. Niebieski” autorstwa Krzysztofa Piesiewicza i Krzysztofa Kieślowskiego i w trakcie których będzie można pracować z aktorami, weźmie udział 15-osobowa grupa wybranych przez organizatorów festiwalu uczestników, którzy w ciągu czterech dni, tj. 22 – 25 listopada 2017 r., (w godz. 9.00 – 15.00), będą zgłębiać tajniki wpływu techniki na język opowiadania. Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach zachęcamy do złożenia aplikacji, obejmującej CV, rodzaj listu intencyjnego, zawierającego oczekiwania dotyczące przebiegu i rezultatów warsztatów oraz zobowiązanie udziału w nich, w pełnym wymiarze. Prosimy o zgłoszenia w terminie do 12 listopada 2017 r. na adres: warsztaty@etiudaandanima.com Ceremonii wręczenia nagrody Specjalnego Złotego Dinozaura towarzyszyć będzie pokaz filmu „Opowieść o miłości i mroku” w reżyserii Natalie Portman, do którego zdjęcia zrealizował Sławomir Idziak.   24 listopada (piątek), 20.30 Kijów Centrum – Sala duża

Animacje w pełnym metrażu na 24. MFF ETIUDA&ANIMA

W programie festiwalu Etiuda&Anima, obok krótkich animacji, nie może zabraknąć także pełnometrażowych filmów animowanych. Co roku wybieramy najciekawsze pozycje z ostatnich lat, które prezentujemy, często premierowo, naszej festiwalowej publiczności. W tym roku będą to: „Twój Vincent” Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, „Revengeance” Billa Plymptona, „Ethel & Ernest” Rogera Mainwooda oraz „Window Horses” Ann Marie Fleming.   „Window Horses” Window Horses   „Window Horses” to kanadyjski pełnometrażowy film animowany z 2016 roku, napisany i wyreżyserowany przez Ann Marie Fleming, oparty na jej powieści graficznej pod tym samym tytułem. Przedstawia historię Rosie Ming, młodej poetki z Kanady mieszanego pochodzenia, która dorastała wraz z rygorystycznymi chińskimi dziadkami, wierząc, że jej rodzice ją porzucili. Bohaterka udaje się na festiwal poetycki do Shirazu w Iranie, co całkowicie odmieni jej dotychczasowe życie.   Window Horses scen. i reż. Ann Marie Fleming, Kanada 2016, animacja, 85 min.   Gala Otwarcia 21 listopada (wtorek), 19.00 Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża 26 listopada (niedziela), 12.00 Kijów Centrum – Sala duża   „Twój Vincent” Twój Vincent   Film Doroty Kobieli i Hugh Welchmana jest uważany za faworyta do otrzymania nominacji do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Animowany. „Twój Vincent” jest pierwszym na świecie pełnometrażowym filmem animowanym stworzonym w całości techniką malarską. Opowiada historię legendarnego artysty opartą na kanwie pozostawionych przez niego listów – jego burzliwe życie i tragiczną śmierć, niepozbawioną kryminalnej intrygi, relacjonują znajomi malarza występujący na jego obrazach.   Loving Vincent reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman, scen. Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Jacek Dehnel, muz. Clint Mansell, Polska/Wielka Brytania 2017, animacja, 91 min.   23 listopada (czwartek), 12.00 Kijów Centrum – Sala duża 25 listopada (sobota), 15.00 Kijów Centrum – Sala duża   „Revengeance” Revengeance „Revengeance”, czyli w polskim tłumaczeniu „Zemstopomsta”, to najnowsza pełnometrażówka Billa Plymptona, legendy nowojorskiej animacji niezależnej, którą stworzył przy udziale undergroundowego animatora, Jima Lujana. Film reklamuje tagline: „Zemsta najlepiej smakuje zanimowana”. Czasopismo Sight&Sound określiło film duetu Plympton-Lujan: „nieokiełznaną, żrącą, groteskowo komiczną wizją Ameryki”.   Revengeance reż. Bill Plympton, Jim Lujan, scen. Jim Lujan, USA 2016, animacja, 75 min.   24 listopada (piątek), 15.30 Kijów Centrum – Sala duża 25 listopada (sobota), 22.00 Kijów Centrum – Sala duża   „Ethel & Ernest” Ethel & Ernest Film został zrealizowany na podstawie wielokrotnie nagradzanej powieści graficznej Raymonda Briggsa „Ethel & Ernest”, będącej wzruszającym hołdem dla jego rodziców, pełnym humoru i serdeczności. Ukazuje on losy pewnej rodziny należącej do klasy robotniczej w realiach II wojny światowej i lat powojennych. Robi to nie tylko z nostalgią, ale też ze społecznym uwrażliwieniem w duchu twórczości brytyjskich realistów społecznych – Kena Loacha i Mike’a Leigh.   Ethel & Ernest reż. Roger Mainwood, scen. Roger Mainwood, Raymond Briggs, muz. Carl Davis, Wielka Brytania 2016, animacja, 94 min.   23 listopada (czwartek), 20.00 Kijów Centrum – Sala duża 25 listopada (sobota), 13.00 Kijów Centrum – Sala duża