ELEWACJA-ANIMACJA czyli warsztaty video mappingu

Sprzęt projekcyjny doskonale nadaje się do artystycznego „malowania” światłem. W dniach 18,19 i 22 lipca odbędzie się główna część warsztatów, na których powstanie koncepcja oraz większość projekcji. Na warsztaty zapraszamy wszystkich zainteresowanych animacją i video mappingiem. Podczas warsztatów będziemy pracować w programie Adobe After Effects. Efektem warsztatów będzie pokaz multimedialny na fasadzie kamienicy przy ul. Mikołajskiej (Mały Rynek) który odbędzie się 27 lipca o godz. 22.00. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu „Elewacja-animacja” dofinansowanego ze środków Miasta Krakowa. Termin warsztatów: 18, 19 oraz 22 lipca 2019 w godz. 10.00 – 14.00 Miejsce warsztatów: ASP Kraków, ul. Karmelicka 16, Kraków Uczestnicy: młodzież, dorośli Zapisy na warsztaty: biuro@etiudaandanima.pl oraz 507062615 Udział w warsztatach: bezpłatny Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń) Prowadzenie warsztatów | Jacek Złoczowski Organizator projektu: Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima

Myriam Prongué – animatorka kultury z prawdziwego zdarzenia…

Z wielką przykrością zawiadamiamy, że dnia 18 kwietnia 2019 r. odeszła od nas na zawsze Myriam Prongué, związana szczególnymi więzami z Krakowem animatorka kultury i nasza przyjaciółka. Z pewnym opóźnieniem, zapewne spowodowanym przerwą świąteczną, dotarła do naszego biura smutna wiadomość, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. zmarła w Szwajcarii  Myriam Prongué – była Dyrektor krakowskiej Anteny Fundacji Pro Helvetia. Bolesna informacja sprawia, że myślami wracam do początkowych lat organizacji naszego festiwalu, do lat 90., gdy projekt przygotowywania imprezy poświęconej edukacji filmowej, w tym zwłaszcza twórczości studentów szkół filmowych i artystycznych spotykał się ze zrozumieniem raczej wśród partnerów zagranicznych, niż instytucji i urzędów krajowych. Jedną z osób i zarazem przedstawicieli instytucji wspierających już w pierwszych latach festiwal Etiuda była właśnie Myriam, która jako przedstawicielka Pro Helvetii wdrożyła w naszej części Europy program wymiany kulturalnej Wschód – Zachód. Obejmując krakowską Antenę Fundacji kontynuowała m.in. współpracę z ówczesnym Dyskusyjnym Klubem Filmowym UJ „Rotunda” przy organizacji imprez i publikacji wydawnictw („Andriej Tarkowski”, „Siergiej Paradżanow”), wspierała raczkujący Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda, wreszcie, co było zapewne największym osiągnięciem, przyczyniła się do realizacji pierwszego etapu organizacji w latach 1996 – 1998 6-ciu edycji Krakowskich Warsztatów Filmu Animowanego. Warsztaty powstałe z inicjatywy trzech osób: Prof. Jerzego Kuci (ASP w Krakowie), Bogusława Zmudzińskiego (DKF Rotunda) oraz właśnie Myriam Prongué dzięki hojnemu wsparciu Pro Helvetii już na samym początku osiągnęły ceniony w środowisku międzynarodowy poziom. Uczestniczyli w nich uznani powszechnie na świecie artyści i znakomici pedagodzy. Obok artystów polskich: Mirosława Kijowicza, Piotra Kamlera, Witolda Giersza, Daniela Szczechury i Piotra Dumały, na zaproszenie gospodarza warsztatów – Jerzego Kuci do Krakowa przybywali twórcy zagraniczni: Nag Ansorge, Caroline Leaf, Georges Schwizgebel, Andriej Chrzanowski, Oksana Czerkasowa, Paul Driessen, Borivoj Dovniković Bordo i Christine Panuschka. Ich uczniami w ciągu 6-ciu 8-dniowych spotkań byli młodzi ludzie starannie dobrani spośród setek zgłoszeń z całego świata. Po latach wiadomo już, że o poziomie prowadzonych zajęć świadczy też kariera ich ówczesnych adeptów a dzisiaj cenionych artystów. W gronie tym można odnaleźć nazwiska Estończyków Ulo Pikkova i Priita Tendera, Słowaka Michala Strussa, Szwajcara Basila Vogta, Węgra Gezy M. Totha i lauretów Grand Prix konkursu ANIMA naszego festiwalu: Rosjanki Svetlany Filippovej i Szwajcara Claudiusa Gentinetty. Myriam przez cały ten czas była bardzo zaangażowana w realizację przedsięwzięcia. Mimo, że bliższa jej była branża teatralna niż filmowa całkowicie oddana była projektowi tak bardzo ważnemu w okresie, gdy polska animacja przeżywała kryzys, a zdobywanie środków finansowych na tej rangi przedsięwzięcia było po prostu niemożliwe. Postrzegając też Kraków jako jedną ze stolic światowej animacji bardzo obstawała przy tym, aby faktycznie międzynarodowe warsztaty nosiły nazwę lokalną – Krakowskich Warsztatów Filmu Animowanego. Po trzech latach, gdy zakończyła się realizacja programu Wschód – Zachód Myriam opuściła Polskę, zainicjowane przez nią warsztaty jednak przetrwały, tak jak i przetrwał po dziś dzień nasz festiwal, oryginalnie sprofilowany na zainteresowanie szkolnictwem filmowym i co w tym kontekście jest szczególnie znamienne, właśnie artystycznym filmem animowanym, co wyraża się od lat w nowej nazwie imprezy – Etiuda&Anima. Gdy w 2017 r. po raz ostatni widziałem się z Myriam na jubileuszowym spotkaniu z okazji 25. edycji Międzynarodowych Warsztatów Filmu Animowanego powiedziała mi szczerze, że w tamtych pierwszych latach nigdy by nie pomyślała, że inicjatywa ta przetrwa aż po dziś dzień. Myriam Prongué – animatorka kultury z prawdziwego zdarzenia, wielbicielka Krakowa na zawsze pozostanie w naszej żywej pamięci jej polskich przyjaciół.

Bogusław Zmudziński Dyrektor Artystyczny MFF Etiuda&Anima

 

Propaganda, Ideology, Animation. Twisted Dreams of History –…

Propaganda, Ideology, Animation. Twisted Dreams of History

Okładka publikacji

Redaktorzy: Olga Bobrowska, Michał Bobrowski, Bogusław Zmudziński Wydawnictwo: Wydawnictwa AGH Współpraca wydawnicza: Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima Publikacja jest częścią projektu “Twisted Dreams of History. V4 Perspective on Propaganda, Ideology and Animation”, realizowanego dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Project #21720353) Język publikacji: angielski Strony: 256 ISBN 978-83-66016-81-1 Kraków 2019   Darmowy i otwarty dostęp do publikacji! Publikacja jest udostępniana w ramach wolnego i otwartego dostępu on-line poniżej [sdm_download id="15596" fancy="0"] Publikacja ukazuje się także drukiem. Jej dystrybucja w europejskich i światowych instytucjach kultury i nauki jest bezpłatna. Na życzenie zainteresowanych Czytelników, którzy wyślą prośbę pod adres stoptrikfestival@gmail.com, może ona także zostać do ich przesłana (koszt przesyłki po stronie Czytelnika). Istnieje także możliwość otrzymania egzemplarza podczas prezentacji książki, które odbywać się będą na forach różnych festiwali filmów animowanych oraz wydarzeń kulturalnych. Zachęcamy do śledzenia kalendarza promocji na stronach www.etiudaandanima.pl, www.stoptrik.com oraz naszych kanałach social media!   Słowa kluczowe: Radziecka i post-radziecka animacja; animowana propaganda z nazistowskich Niemiec; amerykańska propaganda zimnowojenna (animacja i kino aktorskie); animacja maoistowska; polska awangarda i Polska Szkoła Animacji; dokumentalna specyfika węgierskiej animacji; Jan Švankmajer; Zagrzebska Szkoła Animacji; animacja serbska; ekspresja genderowa jako wyraz artystycznego oporu w animacji; europejska integracja i koprodukcje filmowe; animacja jako broń. Nota o publikacji W prezentowanej monografii, zarówno historia, jak i współczesność filmu animowanego postrzegane są poprzez pryzmat ideologicznego uwikłania tego medium. Redaktorzy zaprosili grono filmoznawców oraz krytyków filmowych do refleksji nad niebezpiecznymi związkami pomiędzy sztuką animacji a oficjalną propagandą. Propaganda, która posługuje się symbolicznym oraz syntetycznym językiem filmu animowanego, może stać się idealnym „laboratorium” służącym do badań nad mechanizmami i retoryką manipulacji oraz strategii perswazji. Problematyka sztuki zaprzęgniętej w służbę ideologii oraz propagandy, wymaga poświęcenia uwagi głównonurtowym formom animacji filmowej, takim jak np. film dla dzieci czy pełnometrażowa produkcja komercyjna. Niemniej, niektóre z esejów odnoszą się także do artystycznych, krótkometrażowych filmów animowanych, łączących osobiste komentarze dotyczące kwestii politycznych z reinterpretacjami propagandowych tematów i stylistyk. Autorzy badają produkcję animowaną na tle historycznych i politycznych kontekstów, które obejmują: radziecką i post-radziecką Rosję, USA i środkowoeuropejskie kraje satelickie w okresie Zimnej Wojny, Republikę Weimarską i nazistowskie Niemcy, Chińską Republikę Ludową pod rządami Mao Zedonga, Jugosławię marszałka Tity i jej dramatyczny rozpad, czy wreszcie współczesną kondycję integracji europejskiej. Autorzy tekstów wywodzą się z różnorodnych kręgów kulturowych oraz naukowych (Polska, Czechy, Węgry, Serbia, Chiny, Grecja/ Estonia, Rosja/ USA, Bośnia i Hercegowina/ Szwecja, Bułgaria/ Kanada). Obok tekstów akademików, których wkład w studia nad filmem animowanym (tzw. Animation Studies) doceniany jest globalnie (m.in. Mikhail Gurevich, Midhat Ajanović Ajan), publikujemy tu artykuły autorstwa młodej generacji naukowców i aktywistów kultury (m.in. Anna Ida Orosz, Jiří Neděla), jak i manifest nominowanego w 2017 roku do Oscara autora filmów animowanych, Theodore'a Usheva. Tom “Propaganda, Ideology, Animation” to druga pozycja z serii “Twisted Dreams”. Pierwszy tom, “Obsession, Perversion, Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation” (2016), koncentrował się na dysydenckich i kontrkulturowych właściwościach animacji zdolnych do podważania społecznych i politycznych tabu. Przywoływaliśmy tam obserwacje Theodora Adorno, który opisywał kulturę masową jako 'psychoanalizę na wstecznym biegu', gdyż jej ostatecznym celem jest uśmierzenie bólu krytycznej refleksji i zanurzenie mas w odmętach kolektywnej bezrefleksyjności. W najnowszym tomie proponujemy zmianę perspektywy. Autorzy poproszeni zostali o przeprowadzenie krytycznych rozważań nad czynnikami politycznymi, jakie determinują procesy produkcji, a także treść i formę filmu animowanego. Co więcej, zostali oni zachęceni do zgłębiania doktryn politycznych światowych reżimów w wieku XX i XXI oraz ich przejawów odzwierciedlających się w produkcji animowanej. Jeżeli kultura masowa to odwrócona psychoanaliza, to propaganda może być nazwana 'behawioryzmem na pełnej prędkości', bowiem jej zadaniem jest kontrola zachowań społeczeństw i narodów. Niezależnie od ideologicznego kośćca, przekazy propagandowe powstałe w XX- i XXI-wiecznych systemach politycznych opierają się na względnie zbliżonych założeniach teoretycznych i metodologicznych. Od swego zarania animacja wykorzystywana była jako wygodny kanał ideologicznej transmisji. Złożone dzieła artystyczne, wychowawcze filmy dla dzieci, zwykłe reklamy – wszystkie te formy zostały włączone w aparaty propagandy wspomagające działanie rozlicznych systemów politycznych. Inżynierowie społecznego porządku rozwijali efektywność filmu animowanego w tym zakresie i dążyli do jego transformacji w potężną broń agitacji oraz manipulacji. Po okresie zastoju lat 90. i 2000, w obecnej dekadzie animowana propaganda wydaje się wkraczać w okres renesansu. Echa XX-wiecznej propagandy pobrzmiewają w fantazmatycznych dyskursach populistycznych proroków, którzy jednoczą swych zwolenników wokół potężnych dualizmów rozpościerających się pomiędzy inkluzywnymi wartościami dumy i oddania oraz ekskluzywnymi odczuciami strachu i nienawiści. Współczesny Czytelnik może wiele zyskać studiując te problemy i dekonstruując przekazy propagandowe, zwłaszcza że zimnowojenna logika, zakorzeniona w absolutnej ideologicznej polaryzacji, odtwarza się w ideologicznych wojnach pomiędzy europejskimi nacjonalizmami a islamistycznymi fundamentalizmami, czy też w eskalującej wojnie handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.     Fragmenty recenzji akademickich: Teksty zebrane w recenzowanym tomie stanowią niewątpliwie wartościowy wkład w badania nad filmem animowanym i wzbogacają polską i światową literaturę przedmiotu o wiele nowych refleksji i ustaleń. Wśród autorów są znakomici i uznani eksperci w dziedzinie studiów nad animacją, np. Mikhail Gurevich czy Midhat Ajanović Ajan. Największą wartością tomu jest jednak to, że może on służyć nie tylko filmoznawcom szukającym odkryć w temacie, ale także zwykłym miłośnikom filmu animowanego, przybliżając im tak wybitne postaci, jak Lotte Reiniger czy Jan Švankmajer. Na uwagę zasługuje też wstęp redaktorów tomu – erudycyjny, często wręcz wzbogacający treść poszczególnych tekstów o głębszą refleksję.
 • Dr hab. Marcin Giżycki (Rhode Island School of Design, Providence, USA oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie)
  W książce analizowane są historyczno-polityczne konteksty, uwikłanie w propagandowe manipulacje i ideologiczne uzależnienia, jakie znajdziemy w obszarze historii filmu animowanego. (...) Mam przekonanie że cała publikacja ma też podskórnie inny wymiar, który daje się odczuć z pewnej perspektywy po jej przeczytaniu. Jest bowiem moim zdaniem postulatem wolności w sztuce. Wolności która pozwala wyrazić poglądy, spierać się z nimi, uświadamiać problemy. Książka daje to poczucie, że mimo propagandy i ideologicznego gorsetu wolność wypowiedzi jest możliwa.
 • Dr hab. Robert Sowa (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
    Zawartość PART 1: THE EMPIRES Mikhail Gurevich (niezależny naukowiec, USA/ Rosja), Teasing the Sacred Cows to the End of History: Appropriation of Emblematic Imagery in Late- and Post-Soviet Animation Michał Bobrowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Ideological Hall of Mirrors. Reflections of Soviet Propaganda in American Propaganda of the 1940s and 1950s Michał Mróz (Uniwersytet Warszawski), “Propaganda à la fairy tale” in the Third Reich Olga Bobrowska (Uniwersytet Jagielloński), Maoist Remoulding of the Legend of Monkey King, or Analyzing Ideological Implications of Wan Laiming’s “Havoc in Heaven”   PART 2: THE SATELLITES Magdalena Krzosek-Hołody (Uniwersytet Warszawski), City. Mass. Machine. Urban Dystopia and the Nostalgia for Nature in Polish Animated Film of the Post-War Era Anna Ida Orosz (Budapest Eötvös Lóránd University, ELTE, Węgry), Collages from the Underground. How documentary methods emerged in Hungarian animation during the 1960s Jiří Neděla (Palacký University, Ołomuniec, Czechy), Elements of Propaganda in Jan Švankmajer’s Film “The Death of Stalinism in Bohemia” Bogusław Zmudziński (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Jan Švankmajer against Ideology and Propaganda   PART 3: THE THIRD ROAD Midhat Ajanović Ajan (University West w Trollhättan, Szwecja), Little Man at the Turn of the Worlds: A View of the Origin, History and the Ideological Foundation of the Phenomenon of the Zagreb School of Animated Film Milen Alempijević (Cultural Centre of Čačak, Serbia), Serbian Animation: From Political Joke to Paradigm   PART 4: THE INDIVIDUALS Guo Chunning (Renmin University of China w Pekinie), The Echo of Women through Silent Paper Cut-Out Animation: “Scissorhands” Lotte Reiniger’s Reflection through Body Language Vassilis Kroustallis (Ionian University, Korfu), In and out of Europe: Translocality and Cultural Hybridity In “Crulic: The Path to Beyond” (2011) Theodore Ushev (filmowiec, Kanada), A-Z manifesto 2017 (Animation as a weapon)   Noty o redaktorach Olga Bobrowska Urodziła się w 1987 roku. Obecnie kończy prace nad doktorantem poświęconym klasycznemu chińskiemu filmowi animowanemu (Uniwersytet Jagielloński). Publikuje w czasopismach naukowych artykuły poświęcone animacji chińskiej oraz polskiej. Dyrektorka oraz współzałożycielka słoweńsko-polskiego festiwalu animacji stop motion StopTrik IFF (Maribor, Słowenia; Łódź, Polska). Często współpracuje z rozmaitymi festiwalami, m.in. Animateka (Lublana), Etiuda&Anima (Kraków), Krakow Film Festival. Kuratorka pokazów prezentowanych m.in. w Polsce, Słowenii, Chorwacji, Holandii, Finlandii i Chinach. Recenzje i krytyki jej autorstwa były publikowane w miesięczniku "Kino" oraz międzynarodowym magazynie poświęconym filmowi animowanemu "Zippy Frames". W 2016 roku ukazała się współredagowana przez nią monografia “Obsession Perversion Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation”. Michał Bobrowski Od 2018 adiunkt na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktor filmoznawstwa (dysertację obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim). W roku 2012 opublikował książkę “Akira Kurosawa. Artysta Pogranicza”. W roku 2016 ukazała się współredagowana przez niego monografia “Obsession. Perversion. Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation”. Jest dyrektorem programowym oraz współzałożycielem StopTrik International Film Festival (Słowenia/Polska), festiwalu poświęconego animacji stop motion. Współpracuje z licznymi europejskimi festiwalami i instytucjami filmowymi jako kurator i aktywista kulturowy. Napisał wiele artykułów naukowych i popularyzatorskich z zakresu klasycznego kina japońskiego i amerykańskiego oraz filmu animowanego. Stale współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Etiuda&Anima. Posługuje się językami angielskim, serbsko-chorwackim, rosyjskim. Bogusław Zmudziński, PhD Wykładowca na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor i redaktor licznych publikacji z zakresu kina autorskiego, w tym serii monografii poświęconych wybitnym twórcom europejskim, m. in. Wim Wenders, Werner Herzog, Roman Polański, Ingmar Bergman, Siergiej Paradżanow, Andriej Tarkowski, Michelangelo Antonioni. Od wielu lat bada autorski film animowany, szczególnie istotne w jego pracy badawczej są studia nad twórczością czeskiego surrealisty, Jana Švankmajera. Założyciel i (od początku istnienia festiwalu) Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima, podczas którego co roku w Krakowie prezentowane są najciekawsze filmy animowane oraz etiudy studenckie. Jeden z inicjatorów i współorganizatorów Międzynarodowych Warsztatów Filmu Animowanego odbywających się w Krakowie od 1996 roku. Pomysłodawca oraz organizator światowego plebiscytu 50 najwybitniejszych filmów animowanych przygotowanego w 2010 roku z okazji półwiecza istnienia Stowarzyszenia ASIFA (Association Internationale du Film d’Animation). Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz ASIFA.   Nota o wydawnictwie http://www.wydawnictwo.agh.edu.pl/ Wydawnictwa AGH istnieją od wczesnych lat 50. XX wieku. W zakres działalności Wydawnictw wchodzi publikowanie skryptów i podręczników akademickich, periodyków naukowych oraz aperiodycznych rozpraw i monografii. Obecnie wydaje się rocznie około 60 pozycji książkowych oraz 13 czasopism naukowych o łącznym nakładzie około 20 tysięcy egzemplarzy. Czasopisma AGH ukazują się w dwóch formatach: tradycyjnym (papierowym) oraz elektronicznym. Ten ostatni powstaje za pośrednictwem wdrożonego w 2013 r. systemu OJS (Open Journal Systems) – oprogramowania, które umożliwia zarządzanie procesem wydawniczym poprzez stronę internetową, a zarazem pozwala na powszechny (otwarty) dostęp do opublikowanych już artykułów. Narzędziem usprawniającym identyfikację publikacji naukowych dostępnych w środowisku cyfrowym jest również numer DOI (digital object identifier) – od roku 2012 zarówno wszystkie czasopisma AGH, jak i poszczególne publikowane w nich artykuły opatrywane są indywidualnym numerem rejestrowanym w bazie CrossRef. Publikowane pozycje mają uznany na specjalistycznym rynku księgarskim wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Ich odbiorcami są przede wszystkim pracownicy naukowi, specjaliści z różnych dziedzin przemysłu oraz studenci kierunków i specjalności prowadzonych na uczelni. Wydawnictwa AGH uczestniczą systematycznie we Wrocławskich Targach Książki Naukowej, Targach Książki w Krakowie, Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA w Warszawie, Poznańskich Dniach Książki nie tylko Naukowej, a także w wystawach (Wystawa Polskiej Książki Naukowej w Londynie 2010 r., Wystawa Polskiej Książki Naukowej w Paryżu 2011 r., Wystawa Polskiej Książki Naukowej w Monachium 2012 r.). Wiele publikacji Wydawnictw zostało nagrodzonych lub wyróżnionych na towarzyszących targom konkursach.

Ruszył nabór filmów do konkursów 26. Międzynarodowego Festiwalu…

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach:

 • konkurs Etiuda – międzynarodowy konkurs filmów studenckich zrealizowanych w szkołach filmowych i artystycznych
 • konkurs Anima – międzynarodowy konkurs animacji profesjonalnej, niezależnej i studenckiej

Termin zgłaszania filmów – 30 czerwca 2019

Formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj:

Regulaminy konkursów:  

25. MFF ETIUDA&ANIMA – pierwsze ćwierćwiecze za nami

Tegoroczna 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima w wyjątkowy sposób połączyła przeszłość – oddając cześć wybitnym twórcom filmowym, teraźniejszość – skupiając się na promowaniu i odkrywaniu nowych talentów, oraz przyszłość – otwierając dyskusje poświęcone funkcjonowaniu formy jaką jest animacja w XXI wieku, jej synergii z nowymi mediami oraz rozwojowi w rodzimym kraju. 

Tort jubileuszowy 25. MFF Etiuda&Anima
Dni 20-25 listopada były czasem, kiedy te trzy wymiary czasowe mogły się spotkać. Było to możliwe dzięki licznym projekcjom filmowym, zarówno już uznanych dzieł, jak i jeszcze niedocenionych. Do tej niezwykłej „uni czasowej” przyczyniło się także wiele spotkań i dyskusji z udziałem widzów i znanych filmowców, takich jak: prof. Ewa Braun, Steven Woloshen, Virgil Widrich, Paul Driessen, Łukasz Ronduda, Wojciech Bąkowski, Űlo Pikkov, Aurel Klimt i wielu, wielu innych. To połączenie wspierały też liczne warsztaty oraz wydarzenia branżowe, m.in.: dyskusja na temat polskiej animacji artystycznej, warsztat prawniczy czy spotkanie poświęcone sztuce pitchingu. We wtorek odbyło się oficjalne rozpoczęcie festiwalu. Podczas gali otwarcia w Kijów Centrum została wyświetlona kultowa animacja muzyczna „Żółta łódź podwodna” (reż. George Dunning), która zabrała widzów w magiczną podróż do lat 60. W ten dzień rozpoczęły się także projekcje konkursów ANIMA i ETIUDA. Dodatkowo publiczność miała okazję podziwiać dzieła laureatów poprzednich 25-ciu edycji festiwalu. Drugi dzień otworzyła konferencja „Animacja, fabuła dokument ­ – o synergii połączeń”, stanowiąca ciekawe pole dyskusji nad ewolucją form animowanych. Tego dniawidzowie mogli obejrzeć dokument o Milošu Formanie, a także sarkastyczne dzieło amerykańskiej animatorki Niny Paley – „Seder-Masochism”. Rozpoczęła się także sekcja konkursowa ANIMA.PL oraz cykl „Autoportrety twórców animacji”, który zainicjowało spotkanie z Paulem Driessenem – wielokrotnie nagradzanym artystą, nominowanym do Oscara za „3 Misses”. Tego dnia miała miejsce inauguracja nowego cyklu – „Między mediami”, poświeconego artystom „pomiędzy”, których obszarem pracy są multimedia. Gościem specjalnym był Wojciech Bąkowski. W czwartek, trzeciego dnia festiwalu, miłośnicy animacji mieli niepowtarzalną okazję podziwiać wspaniałe krótkometrażowe filmy Jana Švankmajera oraz nominowany do Złotego Lwa „Jeszcze dzień życia”/”Another Day of Life” w reżyserii Damiana Nenowa i Raúla de la Fuente. W Kinie Kijów odbyła się projekcja czeskiej animacji „Łajka”, którą uświetniła obecność reżysera – Aurela Klimta. Rozrywką dla najmłodszych widzów były pokazy „Jacka i Placka” (reż. Leszek Gałysz) oraz filmu „Tito i ptaki” (reż. Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto). Mecenas  Marcin Lassota poprowadził warsztat prawniczy pt. Słuchając hologramu? Muzyczne zespoły animowane poświęcone synergii animacji i muzyki. Dzień ten zakończył pokaz jednego z najważniejszych filmów dokumentalnych – „Praskie Oratorium”/”Oratorio for Prague Seven Days to Remember” (reż. Jan Němec) – zawierający materiały nakręcone podczas inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Pragę w 1968 roku. Czwartego dnia, z okazji jubileuszu MFF Etiuda&Anima, wręczyliśmy Janowi Švankmajerowi, którego twórczość towarzyszy nam od początku istnienia festiwalu, Specjalnego Złotego Jabberwocky’ego. Wręczenie nagrody połączone było z pokazem najnowszego filmu czeskiego twórcy – „Owad”/”Insect”. Projekcją pełnometrażowej animacji rysunkowej – „Adam 2” – uhonorowaliśmy także 90. rocznicę urodzin polskiego twórcy animacji – Jana Lenicy. Gościem specjalnym festiwalu, w sekcji „Autoportrety twórców animacji” był Űlo Pikkov – animator, producent, wielokrotny zdobywca nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych. W piątek odbyły się także warsztaty pitchingu prowadzone przez Annę Szczerbińską – aktorkę, trenera i coacha, a także spotkanie dla przyszłych twórców filmowych połączone z projekcją filmów konkursowych Papaya Young Directors. W Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie odbyła się dyskusja sekcji animacji Stowarzyszenia Filmowców Polskich na temat autorskiej i artystycznej animacji w Polsce. W sobotę zaprezentowaliśmy widzom autobiograficzną komedię Janusza Kondratiuka „Jak pies z kotem” oraz nawiązującą do folklorystycznych chilijskich legend poklatkową animację  „Dom Wilka”/ „The Wolf House” w reżyserii Cristóbala Leóna i Joaquina Cociñy. Przedostatni dzień festiwalu umożliwił pasjonatom animacji stworzenie własnych dzieł techniką non-camerową pod okiem kanadyjskiego filmowca Stevena Woloshena. Wieczorem odbyła się uroczysta gala zamknięcia, podczas której poznaliśmy laureatów konkursów ETIUDA, ANIMA, ANIMA.PL. oraz zdobywców wyróżnień. Złotego Dinozaura za najlepszą etiudę otrzymał film „Bonobo” w reżyserii Zoela Aeschbachera, Złotego Jabberwocky’ego „Manifestacja geniuszu w czterech aktach” w reżyserii Mortena Tšinakova i Luciji Mrzljak, natomiast Złotego Żmija „III” w reżyserii Marty Pajek. Najlepszą szkołą filmową festiwalu została Színház- és Filmművészeti Egyetem z Budapesztu. Specjalnym Złotym Dinozaurem nagrodziliśmy Panią Prof. Ewę Braun w uznaniu za zaangażowanie w kształcenie początkujących filmowców oraz wyjątkowy wkład w twórczość filmową. Ostatni dzień festiwalu rozpoczął się warsztatami animacji poklatkowej dla dzieci prowadzonymi przez Grupę Smacznego, a zakończył projekcjami w Klubie Gwarek filmów nagrodzonych w MFF Etiuda&Anima 2018. Dzięki temu w najmłodszych zaszczepiliśmy miłość do animacji, a w dorosłych wzmocniliśmy przywiązanie do naszego festiwalu, mając nadzieję, że z niecierpliwością będą oczekiwać przyszłorocznej edycji. Tych, którzy już zaczęli tęsknić za Etiudą&Animą, zapraszamy na kanał YouTube Etiuda&Anima, gdzie możecie obejrzeć tegoroczne kroniki festiwalowe. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia za rok! 26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima odbędzie się w dniach 19-24 listopada 2019 roku.

Plakat 26. MFF Etiuda&Anima

ZNAMY WERDYKT 25. MFF ETIUDA&ANIMA!

„Bonobo” (reż. Zoel Aeschbacher) zdobywcą Złotego Dinozaura, „Manifestacja geniuszu w czterech aktach” (reż. Morten Tšinakov i Lucija Mrzljak) Złotego Jabberwocky'ego, a „III” (reż. Marta Pajek) Złotego Żmija!

Kraków, 24 listopada 2018    

Konkurs ETIUDA
Grand Prix – Złoty Dinozaur – BONOBO, reż. Zoel Aeschbacher, Ecole cantonale d’art de Lausanne, Szwajcaria Srebrny Dinozaur – ZA MIESIĄC / Om en Måned, reż. Jonas Kærup Hjort, Den Danske Filmskole, Dania Brązowy Dinozaur – NIEBIESKA LETNIA SYMFONIA / Freibadsinfonie, reż.  Sinje Köhler, Filmakademie Baden Württemberg, Niemcy Specjalny Złoty Dinozaur dla najlepszej szkoły filmowej – Színház- és Filmművészeti Egyetem (Budapeszt)  

Wyróżnienia:

CZARNOBÓG, reż. Grzegorz Paprzycki, Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska PRZEPRASZAM, SZUKAM STOŁU DO PING-PONGA I MOJEJ DZIEWCZYNY / Entschuldigung, Ich Suche Den Tischtennisraum und Meine Freundin, reż. Bernhard Wenger, Filmakademie Wien, Austria BEZSENNOŚĆ / Desvelo, reż. Juan Pablo Polanco Carranza, Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, Hiszpania   Nagroda za najlepsze zdjęcia dla studentów z Grupy Wyszehradzkiej (Heliograf) – Tomasz Gajewski za zdjęcia do filmu „HEIMAT”, reż. Emi Buchwald Nagroda Międzynarodowej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych – FICC – SCHOOLYARD BLUES / Skolstartssorg, reż. Maria Eriksson-Hecht, Stockholms Dramatiska Högskola, Szwecja  

Wyróżnienia:

ZA MIESIĄC / Om en Måned, reż. Jonas Kærup Hjort, Den Danske Filmskole, Dania TAMA, reż. Natalia Koniarz, Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska   Nagroda jury studenckiego – PRZEPRASZAM, SZUKAM STOŁU DO PING-PONGA I MOJEJ DZIEWCZYNY / Entschuldigung, Ich Suche Den Tischtennisraum und Meine Freundin, reż. Bernhard Wenger, Filmakademie Wien, Austria Nagroda publiczności – STAŚ, reż. Jeremi Dobrzański, AMA Film Academy, Polska    
Konkurs ANIMA
Grand Prix – Złoty Jabberwocky – MANIFESTACJA GENIUSZU W CZTERECH AKTACH/ Briljantsuse Demonstratsioon Neljas Vaatuses, reż. Morten Tšinakov i Lucija Mrzljak, Estonia Srebrny Jabberwocky – KWADRATURA KOŁA, reż. Karolina Specht, Polska Brązowy Jabberwocky –  MUTEUM, reż. Äggie Pak Yee Lee, Estonia  

Wyróżnienia:

MIŁOŚĆ MITII / Митиналюбовь, Reż. Svetlana Filippova, Rosja DOŚĆ / Enough, reż. Anna Mantzaris, Wielka Brytania   Specjalny Złoty Jabberwocky dla najlepszej etiudy studenckiej w konkursie ANIMA 2018 – MGNIENIE OKA / Augenblicke, reż. Kiana Naghshineh, Niemcy Nagroda jury studenckiego – MIŁOŚĆ MITII / Митиналюбовь, reż. Svetlana Filippova, Rosja Nagroda publiczności – ZWIERZĘCE ZACHOWANIE / Animal Behaviour, reż. Alison Snowden i David Fine, Kanada    
Konkurs ANIMA.PL
Grand Prix – Złoty Żmij – III, reż. Marta Pajek Srebrny Żmij – ROK, reż. Małgorzata Bosek-Serafińska Brązowy Żmij – SIĘ ZJADA, reż. Edyta Adamczak  

Wyróżnienia:

ROOM – reż. Michał Socha   Specjalny Złoty Żmij dla najlepszej etiudy studenckiej w konkursie ANIMA.PL 2018 – NIE MASZ DYSTANSU, reż. Karina Paciorkowska Nagroda ASIFA Poland - oryginalna chropografia Juliana Antonisza – GDZIE RODZI SNU, reż. Grzegorz Bugaj Nagroda jury studenckiego – COLAHOLIC, reż. Marcin Podolec Nagroda publiczności – COLAHOLIC, reż. Marcin Podolec    

Festiwalowa sobota i gala zakończenia festiwalu

Przed nami festiwalowa sobota. Już od rana w Kinie Kijów zapraszamy na projekcje filmowe. Startujemy o poranku animacjami dla dzieci – „Kapitan Morten i Królowa Pająków” oraz  „Tito i ptaki”. Po południu zobaczymy najnowszy film Janusza Kondratiuka „Jak pies z kotem” o skomplikowanej relacji dwóch braci, a także pełną grozy i mrocznego nastroju animację „Dom wilka” Cristóbala Leóna i Joaquina Cociñy.
W Muzeum Narodowym w Sali „U Samurajów” odbędzie się spotkanie z tegoroczną laureatką Złotego Dinozaura Panią Ewą Braun, połączone z pokazem etiud, które powstały na jej warsztatach scenograficzno-kostiumograficzno-charakteryzatorskich w Łódzkiej Szkole Filmowej.
W Kamienicy Szołayskich Steven Woloshen, nasz tegoroczny autoportrecista, poprowadzi swoje warsztaty z animacji abstrakcyjnej.
Wieczorem w Kinie Kijów odbędzie się Gala Zamknięcia 25. MFF Etiuda&Anima. Zaczniemy uroczystym wręczeniem dorocznej Nagrody dla wybitnego artysty i pedagoga. Specjalnego Złotego Dinozaura otrzyma Pani Prof. Ewa Braun. Po nim nastąpi szczególnie oczekiwany moment – poznamy laureatów nagród w konkursach ETIUDA, ANIMA i ANIMA.PL. Galę zakończy prezentacja nagrodzonych filmów.   WYBRANE WYDARZENIA:

KIJÓW CENTRUM Al. Krasińskiego 34

„Jak pies z kotem”, reż. Janusz Kondratiuk, wyst.: Robert Więckiewicz, Olgierd Łukaszewicz, Bożena Stachura, Aleksandra Konieczna, PL 2018, 102’ Autobiograficzna, pełna ironicznego humoru wizja nieszablonowej rodziny, z jej konfliktami i rywalizacją, niepozbawiona momentów wzruszenia i autentycznej bliskości. 24 listopada (sobota), 15.00 Kijów Centrum – Sala duża   “Dom wilka”, reż. Cristóbal León, Joaquin Cociña, CHL 2018, 73’ „Dom wilka” daje nam możliwość stworzenia pełnometrażowego filmu, w którym różne elementy piękna, strachu, chaosu i samej narracji są tworzone z tych samych niepewnych i stale zmieniających się elementów. Jest to opowieść o młodej kobiecie ukrywającej się w domu, ale również historia fizycznego i psychicznego świata, który się rozpada, unicestwia się i jednocześnie wciąż się odradza. Jak zwierzę podlegające ciągłym mutacjom. 24 listopada (sobota), 17.00 Kijów Centrum – Sala duża  

Sala „U Samurajów” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie Al. 3 Maja 1

godz. 11.00 Projekcja filmów z Warsztatu scenograficzno-kostiumograficzno-charakteryzatorskiego prof. Ewy Braun w Łódzkiej Szkole Filmowej Spotkanie z Panią Ewą Braun – laureatką nagrody Specjalnego Złotego Dinozaura - Smutna groteska | Sad Grotesque, reż.|dir.: Mariko Saga, 2008/2009, 2’02” - The rise and fall of Ziggy Stardust, reż.|dir.: Magnus von Horn, 2007/2008, 2’ 02’’ - Misiu | Teddy Bear, reż.|dir.: Cezary Iber, 2006/2007, 2’15’’ - Krwawa Marry | Bloody Mary, reż.|dir.: Michał Dawidowicz, 2008/2009, 3’21’’ - Madame Sadayakko, reż.|dir.: Maciej Cendrowski, 2010/2011, 3’58’’ - I żyli długo i szczęśliwie | And They Lived Happily Ever After, reż.|dir.: Grzegorz Dembowski, 2010/2011, 5’06’’ - Barman i tancerka | The Barman & the Dancer, reż.|dir.: Iselin Engan, 2013/2014, 3’59’’ - Tango, reż.|dir.: Mark Wegner, 2008/2009, 4’50’’ - Bez tytułu/z warsztatu „Casting” | Untitled/from the ”Casting” workshops, reż.|dir.: Piotr Kolski, 2009/2010, 4’50’’ - Die Puppe, reż.|dir.: Katarzyna Lesisz, 2013/2014, 7’25’’ - Bez tytułu/z warsztatu „Casting” | Untitled/from the ”Casting” workshops, reż.|dir.: Lucia von Horn Padano, 2009/2010, 2’11’’ - Zemsta Stalina | Stalin’s Revenge, reż.|dir.: Kamil Krukowski, 2014/2015, 5’31’’ - C’est la vie, reż.|dir.: Eugieniusz Pankov, 2014/2015, 5’35’’ - Ten świat schodzi na psy | This World Goes to the Dogs, reż.|dir.: Yifan Sun, 2015/2016, 4’24’’ - Sztuka uwodzenia | Art of Seduction, reż.|dir.: Tymur Jasczenko, 2012/2013, 8’01’’ - Do Ciebie szłem | I Was Going to You, reż.|dir.: Maciej Buchwald, 2013/2014, 3’25’’ - Paluch | Stubby Finger, reż.|dir.: Emilia Śniegoska, 2013/2014, 2’41” - Słodkich snów | Sweet dreams, reż.|dir.: Iwo Swiłło, 2016/2017, 5’07”  

WARSZTATY

Warsztat animacji abstrakcyjnej Prowadzenie: Steven Woloshen Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego – Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Plac Szczepański 9 10.00 – 16.00     GALA ZAKOŃCZENIA FESTIWALU Wręczenie Nagrody Specjalnego Złotego Dinozaura Pani Prof. Ewie Braun 15-letnia historia przyznawania naszej wyjątkowej nagrody, doceniającej wysiłek aktywnych zawodowo twórców filmowych na niwie artystycznej i równocześnie pedagogicznej, pełna jest zaskoczeń, wynikających za każdym razem z nieco innego uzasadnienia. W zeszłym roku po raz pierwszy przyznaliśmy Specjalnego Złotego Dinozaura, przedstawicielowi innego niż reżyser zawodu filmowego, znakomitemu operatorowi Sławomirowi Idziakowi. W tym roku przyznajemy nagrodę wybitnej artystce-scenografce, dekoratorce wnętrz i pedagogowi – Ewie Braun, laureatce Oscara za „Listę Schindlera” Stevena Spielberga. Tym samym po raz pierwszy otrzymuje ją przedstawicielka kobiecej mniejszości w gronie twórczych zawodów filmowych. Wręczenie nagród w konkursach ETIUDA, ANIMA, ANIMA.PL oraz prezentacja nagrodzonych filmów 24 listopada (sobota), 19.30 Kijów Centrum – Sala duża    

Festiwalowy przewodnik: dzień czwarty

Piątek będzie bez wątpienia należał do Jana Švankmajera. W Kijów Centrum odbędzie się wręczenie Nagrody 25-lecia festiwalu Etiuda&Anima dla tego wybitnego, czeskiego artysty, którego twórczość jest obecna od początku istnienia imprezy. Towarzyszyć jej będzie pokaz najnowszego filmu Švankmajera „Owady” („Hmyz”). W trzeciej odsłonie „Autoportretów twórców animacji” w Małopolskim Ogrodzie Sztuki wystąpi Estończyk Űlo Pikkov. Dziś w programie aż dwa wydarzenia z nowego cyklu „Między mediami”: w Akademii  Sztuk Pięknych zapoznamy się z twórczością Petra Skáli, zaś w Kijów Centrum zobaczymy film Łukasza Rondudy o parze ekscentrycznych artystów – „Serce miłości”. Zapraszamy także na ostatnie projekcje kończących się konkursów ETIUDA i ANIMA. Zainteresowanym najnowszą animacją polecamy pokaz filmów: Wyszehradzkie Forum Animacji – Nowe Talenty 2018. Z okazji 90. rocznicy urodzin Jana Lenicy przypomnimy jego pełnometrażową animację „Adam 2”. Zobaczymy też dokument z okresu poprzedzającego Praską Wiosnę – „Największe życzenie” Jana Špáty. Zachęcamy również do udziału w wielu dodatkowych wydarzeniach: warsztatach filmu reklamowego – Papaya Young Directors, wykładzie o sztuce pitchingu, spotkaniu dotyczącego działalności Instytutu Adama Mickiewicza.         WYBRANE WYDARZENIA:

KIJÓW CENTRUM Al. Krasińskiego 34

Wręczenie Nagrody 25-lecia festiwalu Etiuda&Anima Janowi Švankmajerowi Goście Specjalni – Jaromir Kalista, Veronika Hruba Owady | Hmyz , reż. Jan Švankmajer, CZ 2018, 100’ W małym miasteczku grupa aktorów przygotowuje się do wystawienia sztuki braci Čapek pt. “Z życia owadów”. Podczas prób życie osobiste aktorów przeplata się z losami bohaterów sztuki. 23 listopada (piątek), 19.00 Kijów Centrum – Sala duża   Między mediami (IV) – Łukasz Ronduda Gość Specjalny – Łukasz Ronduda „Serce miłości”,  reż. Łukasz Ronduda, muz. Wojciech Bąkowski, wyst.: Justyna Wasilewska, Jacek Poniedziałek, prod.: Kuba Kosma, PL 2016, 72’ Polska, początek XXI wieku. Artystka wymykająca się zaszufladkowaniu i eksperymentujący muzyk. Dwójka outsiderów, których bardzo wiele ze sobą łączy. Fascynujący portret jednej z najbardziej oryginalnych par polskiej sceny artystycznej: performera Wojtka Bąkowskiego oraz poetki i artystki Zuzanny Bartoszek. Miłość doskonała. Istnieje? Nie istnieje? 23 listopada (piątek), 21.00 Kijów Centrum – Sala duża  

MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI ul. Rajska 12

Autoportrety twórców animacji III – Űlo Pikkov Gość Specjalny – Űlo Pikkov - Keha mälu | Pamięć cielesna | Body Memory, reż.|dir.: Ülo Pikkov, EE 2011, 9’ - TIK-TAK, reż.|dir.: Ülo Pikkov, EE 2015, 12’ - Tühi Ruum | Pusta przestrzeń | Empty Space, reż.|dir.: Ülo Pikkov, EE 2016, 11’ - Lahtilaskmise lugu | Zostawiając za sobą | Letting Go, reż.|dir.: Ülo Pikkov, EE 2017, 11’ - Zebra, reż.|dir.: Ülo Pikkov, EE 2015, 6’ 23 listopada (piątek), 17.30 MOS – Sala duża   Wyszehradzkie Forum Animacji – Nowe Talenty 2018 - Kötelék | Więź | Bond, reż.|dir.: Judit Wunder, HU 2016, 9’20’’ - mARRY jESUS gALAXY, reż.|dir.: Mery Gobec, Asja Trost, Inês Sampaio, Sandra Jovanovska, SL 2017, 3’22’’ - Tutti, reż.|dir.: Marek Jasaň, SK, 2016, 1’03’’ - Process | Proces | Process, reż.|dir.: Lucija Bužančić, HR 2017, 4’35’’ - Oh Mother! | O Matko!, reż.|dir.: Paulina Ziółkowska, PL 2017, 12’15’’ - WireLess | WireLess, reż.|dir.: Szandra Pataki, HU 2017, 6’40’’ - Oh God! | O Jezu!, reż.|dir.: Betina Bożek, PL 2017, 3’50’’ - Stranac u mojoj glavi | Obcy w mojej głowie | The Stranger in my Head, reż.|dir.: Petra Balekić, HR 2017, 4’27’’ - Contrast | Kontrast, reż.|dir.: Barbora Bárková, SK 2017, 4’24’’ - Mukumů | Mukumů, reż.|dir.: Pavla Baštanová, CZ 2017, 7’44’’ - Plody mraků | Owoce chmur | The Fruits of Clouds, reż.|dir.: Kateřina Karhánková, CZ 2017, 10’ 23 listopada (piątek), 20.00 MOS – Sala mała  

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH im. Jana Matejki w Krakowie Plac Matejki 13

Między mediami (III) – Petr Skála Gość Specjalny – Petr Skála 23 listopada (piątek), 18.00 ASP – aula - Svoboda | Wolność | Freedom, 2018 - Věštba | Proroctwo | Prophecy, 1980 - Stíny na zdi | Cienie na ścianie | Shadows on the Wall, 1975 - Terč | Cel | Target, 1970 - Pomatená noc - odleglej nocy | Szalona noc | A crazy night, 1973 - Spálená křídla | Spalone skrzydła | Burned Wings, 1979 - Hieroglyfy | Hieroglify | Hieroglyphics, 1969 - Magie času | Magia czasu | Magic of Time, 1977 - Isis, 1970 - Krev v srpnu | Krew w sierpniu | Blood in August, 1968 - Vnitřní stín | Wewnętrzny cień | Inner Shadow, 1977 - Zemská tíže | Grawitacja ziemi | Land Gravity, 1984 - Temná hmota | Ciemna materia | Dark Matter, 2017 - Golém | Golem, 1988 - Ta zeď | Ta ściana | That Wall, 2017 - Jen smrt... | Tylko śmierć... | Just death…, 1965-1988  

WARSZTATY

Sztuka pitchingu – czyli jak efektywnie i efektownie zaprezentować swój projekt Prowadzenie: Anna Szczerbińska 23 listopada (piątek), 11.00 MOS – Sala mała   Warsztaty filmu reklamowego – Papaya Young Directors Prowadzenie: Kacper Sawicki Executive Producer Papaya Films Goście specjalni: finaliści konkursu i przedstawiciel sponsora wspierającego idee Papaya Young Directors 23 listopada (piątek), 13.00 MOS – Sala mała    

Półmetek Festiwalu Etiuda&Anima

Jesteśmy na półmetku festiwalowego maratonu. Przed nami jeszcze trzy intensywne dni. Prezentujemy bogaty program czwartkowy.  W Kijów Centrum na dwóch projekcjach zobaczymy 10 filmów krótkometrażowych Jana Švankmajera w wyborze Dyrektora artystycznego festiwalu Etiuda&Anima Bogusława Zmudzińskiego.  Druga odsłona „Autoportretów twórców animacji” będzie należeć do Stevena Woloshena z Kanady, który swoje animacje tworzy bezpośrednio na taśmie filmowej. W cyklu „Między mediami” z widzami spotka się Virgil Widrich z Austrii, nominowany do Oscara za krótkometrażowy film „Copy Shop”. Zobaczymy dwie pełnometrażowe animacje: oparty na reportażu Ryszarda Kapuścińskiego „Jeszcze dzień życia” Damiana Nenowa i Raúla de la Fuente oraz „Łajkę”, najnowszy film Aurela Klimta o najsławniejszym psie na świecie. Nasi najmłodsi widzowie w Kinie Kijów obejrzą dziś: brazylijską animację „Tito i ptaki” oraz kultową kreskówkę „Jacek i Placek” z muzyką Lady Punk. Zapraszamy do Małopolskiego Ogrodu Sztuki na pokazy filmów w konkursach ETIUDA i ANIMA, a także w kończącej się dzisiaj polskiej rywalizacji – ANIMA.PL. Tutaj też nastąpi ostatni etap sentymentalnej podróży z etiudami nagrodzonymi podczas 25. edycji festiwalu Etiuda&Anima. Ponadto: dokument „Praskie Oratorium” (1968) Jana Nĕmca, warsztat prawniczy „Od etiudy do pełnego metrażu, czyli o debiucie filmowym” oraz wykład „Słuchając hologramu? Muzyczne zespoły animowane”.

Kadr z animacji "Możliwości dialogu", reż. Jan Švankmajer
  WYBRANE WYDARZENIA:

KIJÓW CENTRUM Al. Krasińskiego 34

5/10 – pierwsza piątka filmów krótkometrażowych Jana Švankmajera (70’) - J.S. Bach: Fantasia G-Moll | Fantazia g-Moll J.S. Bacha, reż.|dir.: Jan Švankmajer, CSSR 1965, 10’ - Zahrada | Ogród | The Garden, reż.|dir.: Jan Švankmajer, CSSR 1968, 16’ - Byt | Dom | The Flat, reż.|dir.: Jan Švankmajer, CSSR 1968, 13’ - Piknik s Weissmanem | Piknik z Weissmannem | Picknick with Weissmann, reż.|dir.: Jan Švankmajer, CSSR 1869, 10’41’’ - Tichý týden v domě | Cichy tydzień w domu | A quite week in the House, reż.|dir.: Jan Švankmajer, CSSR, 1969, 20’ 22 listopada (czwartek), 17.00 Kijów Centrum – Sala duża   5/10 – druga piątka filmów krótkometrażowych Jana Švankmajera (63’) - Možnosti dialogu | Możliwości dialogu | Dimensions of Dialogue, reż.|dir.: Jan Švankmajer, CSSR 1982, 14’ - Do pivnice | Do piwnicy | Down to the Cellar, reż.|dir.: Jan Švankmajer, CSSR 1983, 15’ - Tma-Světlo-Tma | Ciemno-jasno-ciemno | Darkness-Light-Darkness, reż.|dir.: Jan Švankmajer, prod.: Krátký Film Praha, CSSR 1989, 7’31’’ - Konec Stalinismu v Čechách | Koniec Stalinizmu w Czechach | The Death of Stalinism in Bohemia, reż.|dir.: Jan Švankmajer, CSSR, 1990, 9’ - Jídlo | Jedzenie | Food, reż.|dir.: Jan Švankmajer, CZ 1992, 17’ 22 listopada (czwartek), 20.15 Kijów Centrum – Sala duża   „Jeszcze dzień życia” reż. Damian Nenow, Raúl de la Fuente, PL/E/D/BE/HU 2018, 85’ Trzymająca w napięciu historia trzymiesięcznej wyprawy wybitnego polskiego reportera Ryszarda Kapuścińskiego do ogarniętej wojną i chaosem Angoli, w której linia frontu zmienia się jak w kalejdoskopie. Inspiracją tej pełnometrażowej animacji z elementami dokumentu jest książka Ryszarda Kapuścińskiego „Jeszcze dzień życia” z 1976 roku. Zawiera doświadczenia i refleksje autora z początków (1974-1975) zakończonego w 2002 roku konfliktu. Animacja Damiana Nenowa i Raúla de la Fuente miała premierę na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes. 22 listopada (czwartek), 18.30 Kijów Centrum – Sala duża   „Łajka” reż. Aurel Klimt, CZ 2017, 88’ Gość Specjalny – Aurel Klimt Animowana komedia science-fiction, zainspirowana prawdziwą historią suczki Łajki, pierwszego żywego stworzenia wystrzelonego na orbitę okołoziemską. Życie nie jest łaskawe dla Łajki, żyjącej na przedmieściach wielkiego rosyjskiego miasta. Zostaje ona złapana i przymuszona do treningu kosmonautycznego. Niebawem odbywa się jej pionierski lot w kosmos. Wkrótce w jej ślady idą inne zwierzęta, wysłane pospiesznie w przestrzeń kosmiczną z baz w Houston i Bajkonurze. Łajka, słynna psia kosmonautka, żyje! Niewielka planeta na uboczu galaktyki staje się domem dla zwierząt, które ludzkość wysłała w kosmos i utraciła na zawsze. 22 listopada (czwartek), 21.30 Kijów Centrum – Sala duża  
Filmy dla dzieci:
„Tito i ptaki” reż. Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto, BR 2018, 73’ polski lektor • kategoria wiekowa 8+ Tito jest nieśmiałym dziesięcioletnim chłopcem, który mieszka z matką. Pewnego dnia zaczyna rozprzestrzeniać się epidemia, sprawiająca, że ludzie chorują, gdy się boją. Tito szybko odkrywa, że lekarstwo jest w pewien sposób związane z badaniami, które prowadził jego ojciec. Pokazywana na festiwalach historia stworzona za pomocą obrazów olejnych, cyfrowych rysunków i animacji graficznych. 22 listopada (czwartek), 10.00 Kijów Centrum – Duża sala 24 listopada (sobota), 11.00 Kijów Centrum – Duża sala   „Jacek i Placek” reż. Leszek Marek Gałysz, muz. Jan Borysewicz, PL 1992, 72’ kategoria wiekowa 4+ Najgłośniejszy pełnometrażowy film animowany niedawno zmarłego Leszka Gałysza, twórcy znanych i cenionych seriali animowanych dla dzieci. W małym miasteczku, Zapiecku, przyszli na świat dwaj bliźniacy: Jacek i Placek. Chłopcy, niechętni wszelkiej pracy, marzyli o tym, aby znaleźć krainę, w której nie trzeba pracować. Wkrótce uciekli z miasteczka w poszukiwaniu owego miejsca. 22 listopada (czwartek), 12.00 Kijów Centrum – Duża sala  

MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI ul. Rajska 12

Autoportrety twórców animacji – Peter Woloshen Gość Specjalny – Peter Woloshen - Ditty Dot Comma | Rymowanka o Kropce i Przecinku, reż.|dir.: Steven Woloshen, CA 2001, 3’ - Snip | Skrawek, reż.|dir.: Steven Woloshen, CA 2004, 1’30’’ - Father Knows Father Best | Ojciec wie najlepiej, reż.|dir.: Steven Woloshen, CA 2018, 5’51’’ - Playtime | Przerwa, reż.|dir.: Steven Woloshen, CA 2009, 2’44’’ an - Changing Evan | Zmieniająca się Evan, reż.|dir.: Steven Woloshen, CA 2006, 1’15’’ - The Babble On Palms | Paplanina, reż.|dir.: Steven Woloshen, CA 2002, 4’ - National Tapestry | Narodowy Gobelin, reż.|dir.: Steven Woloshen, CA 2015, 2’ - Rebuttal | Replika, reż.|dir.: Steven Woloshen, CA 2005, 2’ - Fiesta Brava, reż.|dir.: Steven Woloshen, CA2011, 3’30 - Cameras Take Five | Filmowy Take Five, reż.|dir.: Steven Woloshen, CA 2003, 3’ 22 listopada (czwartek), 18.30 MOS – Sala duża  

WYKŁADY:

Od etiudy do pełnego metrażu, czyli o debiucie filmowym – warsztat prawniczy Prowadzenie: Mecenas Marcin Lassota 22 listopada (czwartek), 13.00 MOS – Sala mała   Słuchając hologramu - Muzyczne zespoły animowane Prowadzenie: Konrad Sierzputowski 22 listopada (czwartek), 14.30 MOS – Sala mała  

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH im. Jana Matejki w Krakowie Plac Matejki 13

Między mediami (II) – Virgil Widrich Gość Specjalny – Virgil Widrich - Copy Shop | Punkt ksero, reż.|dir.: Virgil Widrich, A 2001, 12’ - Fast Film | Szybki film, reż.|dir.: Virgil Widrich, A 2003, 14’ - Back Track | Cofanie, reż.|dir.: Virgil Widrich, A 2015, 7’ - Vienna Table Trip | Wiedeńska wycieczka po stolikach kawowych, reż.|dir.: Virgil Widrich, A 2016, 1’22” - Nena&Dave Stewart: “Be my Rebel“, reż.|dir.: Virgil Widrich, A 2018, 3’48” - make/real | urzeczywistniać/urzeczywistnienie, reż.|dir.: Virgil Widrich, A 2010, 5’ - Warning triangle | Trójkąt ostrzegawczy, reż.|dir.: Virgil Widrich, A 2011, 6’ 22 listopada (czwartek), 17.30 ASP – aula   Przypominamy o wystawie prezentującej dwie instalacje autorstwa młodych artystek austriackich: Solmaz Farhang, Margit Busch i Monici C. LoCascio – studentek prof. Virgila Widricha. Wystawa uzupełnia cykl międzynarodowych spotkań z artystami, zatytułowany „Między mediami”.

Festiwalowy przewodnik: dzień drugi

Po emocjonującej inauguracji zapraszamy na wydarzenia festiwalowej środy. Rozpoczynamy drugi dzień Etiudy&Animy od pokazów w Kinie Kijów filmów animowanych dla dzieci – „Basi” oraz „Kapitana Mortena i Królowej pająków”. Następnie zobaczymy dokument poświęcony czeskiemu mistrzowi kina „Miloš Forman: co cię nie zabije…”, zaś wieczorem odbędą się projekcje dwóch pełnometrażowych animacji: zwariowany „Seder-Masochizm” Niny Paley i intrygujące „Wyśmienite ciasto!” Marca Jamesa Roelsa i Emmy De Swaef. W Małopolskim Ogrodzie Sztuki trwa rywalizacja filmów w konkursach ETIUDA i ANIMA. Dołącza do nich trzeci – konkurs polskich filmów animowanych ANIMA.PL. Wydarzeniem dnia będzie bez wątpienia pierwszy występ z cyklu „Autoportrety twórców animacji”. Festiwalowa publiczność spotka się z twórczością Paula Driessena, nominowanego do Oscara za najlepszy krótkometrażowy film animowany „3 Misses”, współtwórcę animacji do „Żółtej łodzi podwodnej”. Na krakowskiej ASP Wojciech Bąkowski zaprezentuje swoje audiowizualne prace w cyklu „Między mediami”. Cykl ten uzupełni wystawa instalacji autorstwa studentek prof. Virgila Widricha w przestrzeni Akademii. Nederlandse Filmacademie odbierze Specjalnego Złotego Dinozaura dla najlepszej szkoły filmowej MFF Etiuda&Anima 2017. W Krakowskim Parku Technologicznym rozpocznie się trwająca do czwartku konferencja branżowa „Animacja, fabuła, dokument – o synergii połączeń”. Ponadto zapraszamy na kolejną odsłonę etiud laureatów 25-lecia Etiudy&Animy oraz pokaz animacji z ASP w Warszawie z okazji 50-lecia tamtejszej Pracowni Filmu Animowanego.

Kadr z animacji "3 Misses", reż. Paul Driessen
WYBRANE WYDARZENIA:

KIJÓW CENTRUM Al. Krasińskiego 34

„Basia”, reż. Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, prod. Gruba Smacznego, PL 2018, 55’ (Kategoria wiekowa 4+)
21 listopada (środa), 10.00 Kijów Centrum – Sala duża
Kiedy ma się pięć lat, świat jest wyjątkowo ciekawy. Wyprawa do zoo, biwak, dzień w przedszkolu, a nawet pobyt w domu z katarem mogą być początkiem niezwykłej przygody. „Basia” to adaptacja pięciu książek z kultowej już serii stworzonej przez Zofię Stanecką i Mariannę Oklejak.   „Kapitan Morten i Królowa pająków”, reż. Kaspar Jancis, Henry Nicholson, Riho Unt, BE/EE/IE/UK 2018, 79’ (Kategoria wiekowa 6+)
21 listopada (środa), 11.30 Kijów Centrum – Sala duża
10-letni Morten Viks pragnie być taki sam jak jego tata. Buduje model statku i marzy o dalekiej, morskiej wyprawie. Niespodziewanie kurczy się do rozmiaru owada i staje się kapitanem swojej łodzi. Jednak żeglowanie to nie taka prosta sprawa…   „Miloš Forman: co cię nie zabije…”, reż. Miloslav Šmídmajer, CZ 2009, 100’ 21 listopada (środa), 16.00 Kijów Centrum – Sala duża Woody Harrelson, Javier Bardem, Natalie Portman, F. Murray Abraham, Annette Benning, Michael Douglas – wszystkie te wielkie gwiazdy składają hołd jednemu człowiekowi. Miloš Forman, bo o nim mowa, był bez wątpienia jednym z największych mistrzów współczesnego kina.   „Seder-Masochizm”, reż. Nina Paley, USA 2018, 78’ 21 listopada (środa), 18.00 Kijów Centrum – Sala duża Swobodnie nawiązując do wieczoru sedrowego tradycyjnego święta Paschy, wydarzenia z Księgi Wyjścia zostają na nowo opowiedziane przez Mojżesza, Aharona, Anioła Śmierci, Jezusa oraz ojca reżyserki. Jednak ta historia ma również drugie dno: związane z Boginią, prawdziwym bóstwem rodzaju ludzkiego. „Seder-Masochism” wskrzesza Wielką Matkę w tragicznej walce z mocami Patriarchatu.   “Wyśmienite ciasto!”, reż. Marc James Roels, Emma De Swaef, BE/FR/LU/NL 2018, 44’ 21 listopada (środa), 21.00 Kijów Centrum – Sala duża Film osadzony w kolonialnej Afryce pod koniec XIX wieku opowiadający o 5 różnych postaciach: kłopotliwym królu, pracującym w luksusowym hotelu Pigmeju w średnim wieku, nieudanym biznesmenie na wyprawie, zagubionym portierze i młodym dezerterze z armii.
Kadr z animacji "Wyśmienite ciasto!", reż. Marc James Roels, Emma De Swaef
   

MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI ul. Rajska 12

I projekcja konkursu ANIMA.PL 21 listopada (środa), 15.00 MOS – Sala duża II projekcja konkursu ANIMA.PL 21 listopada (środa), 16.30 MOS – Sala duża Autoportrety twórców animacji – Paul Driessen Gość Specjalny – Paul Driessen 21 listopada (środa), 18.30 MOS – Sala duża - Cat’s Cradle | Kocia kołyska | Au bout du fil, reż.|dir.: Paul Driessen, CA 1974, 10’18’’ - Ei om zeep | Uśmiercanie jaja | The Killing of an Egg, reż.|dir.: Paul Driessen, NL 1977, 3’ - Oedipus | Edyp, reż.|dir.: Paul Driessen, NL/CA 1974, 10’18’’ - Uncles and Aunts 1 | Krewni i znajomi 1, reż.|dir.: Paul Driessen, NL 1980, 2’50’’ - Uncles and Aunts 2 | Krewni i znajomi 2, reż.|dir.: Michaela Pavlátova, NL 1992, 3’22’’ - 2D or not 2D: Short Version | Płaskie albo nie: wersja skrócona, reż.|dir.: Paul Driessen, NL/CA 2004, 12’ - Cat Meets Dog | Kot spotyka psa, reż.|dir.: Paul Driessen, NL/CA 2015, 11’13’’ - The Origin of Sound | Pochodzenie dźwięku, reż.|dir.: Paul Driessen and Toon Loenders, BE/NL 2018 13’15’’  

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH im. Jana Matejki w Krakowie Plac Matejki 13

Między mediami (I) – Wojciech Bąkowski Gość Specjalny – Wojciech Bąkowski 21 listopada (środa), 17.30 ASP – aula - Yeti, reż.|dir.: Wojciech Bąkowski, PL 2017, 8’ - Analiza wzruszeń i rozdrażnień 2 | Analysis of Emotions and Vexations 2, reż.|dir.: Wojciech Bąkowski,PL 2017, 8’ - Analiza wzruszeń i rozdrażnień 1 | Analysis of Emotions and Vexations 1, reż.|dir.: Wojciech Bąkowski,PL 2015 – 2017, 8’ - Głos mojej duszy | Sound of My Soul, reż.|dir.: Wojciech Bąkowski, PL 2012, 13’ - Suchy pion | Dry Standpipe, reż.|dir.: Wojciech Bąkowski, PL 2012, 12’14’’  
Wystawa
Wystawa prezentująca dwie instalacje autorstwa młodych artystek austriackich: Solmaz Farhang, Margit Busch i Monici C. LoCascio – studentek prof. Virgila Widricha. Wystawa uzupełnia cykl międzynarodowych spotkań z artystami, zatytułowany „Między mediami”. KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY ul. Podole 60 „Animacja, fabuła, dokument – o synergii połączeń” Konferencja branżowa skierowana do profesjonalistów z obszaru produkcji filmu, animacji i efektów specjalnych. 21 listopada (środa), 10.00 – 15.00 22 listopada (czwartek), 10.00 – 15.00

Festiwalowy przewodnik: dzień pierwszy

Rozpoczyna się 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima. Z niecierpliwością czekamy na Galę Otwarcia, która rozpocznie się o godz. 20.00 w Kijów Centrum. Jednak to nie jedyne atrakcje tego dnia. W Małopolskim Ogrodzie Sztuki ruszają pierwsze projekcje konkursów ETIUDA i ANIMA, a także pierwsza część pokazu etiud laureatów 25-lecia Etiudy&Animy. W Kijów Centrum o godz. 17.00 zobaczymy dokument „Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka”. Zapraszamy także na dwie wystawy, które od dziś można oglądać w Małopolskim Ogrodzie Sztuki oraz w Kijów Centrum.

Kadr z animacji "Irma", reż. Alejo Schettini, Germán Tejeira
MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI ul. Rajska 12
I projekcja konkursu ANIMA 20 listopada (wtorek), 15.30 MOS – Sala duża II projekcja konkursu ANIMA 20 listopada (wtorek), 17.30 MOS – Sala duża I/25 – Etiudy – laureaci 25-lecia Etiudy&Animy 20 listopada (wtorek), 16.30 MOS – Sala mała I projekcja konkursu ETIUDA 20 listopada (wtorek), 17.30 MOS – Sala mała
KIJÓW CENTRUM Al. Krasińskiego 34
„Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka”, reż. Kuba Mikurda, PL 2017, 72’ Gość Specjalny – Jakub Woynarowski 20 listopada (wtorek), 17.00 Kijów Centrum – Sala duża Dokument produkcji HBO Europe poświęcony twórczości Waleriana Borowczyka – cenionego w latach 60. i 70. XX wieku reżysera o niezwykłej wrażliwości. Z niekwestionowaną przyjemnością wracamy po latach, w rocznicę wielkiego sukcesu wspólnego filmu animowanego „Dom” Jana Lenicy i Waleriana Borowczyka na EXPO 58 w Brukseli, do postaci drugiego spośród „ojców założycieli” polskiej szkoły animacji, który na świecie bardziej jest znany jako klasyk filmu erotycznego. OFICJALNE ROZPOCZĘCIE FESTIWALU Żółta łódź podwodna”, reż. George Dunning, UK/USA 1968, 88’ 20 listopada (wtorek), 20.00 Kijów Centrum – Sala duża Festiwal Etiuda&Anima obchodzi swój jubileusz razem z filmem animowanym „Żółta łódź podwodna”, który skończył w tym roku 50 lat. Bezpłatne wejściówki na wieczór inauguracyjny połączony z projekcją tej kultowej animacji, do której muzykę stworzył zespół The Beatles, są do odbioru w kasie Kina Kijów.
WYSTAWY
Jan Švankmajer „Wymiary dialogu. Pomiędzy filmem a sztuką piękną” 20 – 23 listopada Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12 Wystawa prezentująca sylwetkę artystyczną wybitnego czeskiego surrealisty, laureata Specjalnego Złotego Jabberwocky’ego – Nagrody 25-lecia festiwalu Etiuda&Anima, przygotowana przy okazji wydania w Pradze przez Bertranda Schmitta i Františka Dryje fundamentalnej pracy pod tym samym tytułem. Wystawa fotosów z realizacji etiud studenckich w ramach prowadzonych zajęć warsztatowych dla III roku Reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi, pod opieką prof. Ewy Braun, w latach 2003 – 2017. 20 – 24 listopada Kijów Centrum, al. Krasińskiego 34

Etiuda&Anima 2018 – TOP 10

Już we wtorek, 20 listopada rozpocznie się 25. MFF Etiuda&Anima. Przed nami sześć festiwalowych dni bogatych w projekcje filmowe oraz spotkania z wyjątkowymi gośćmi. Z programu Etiuda&Anima 2018 wybraliśmy dla Was dziesięć wydarzeń, których nie możecie przegapić.  

 1. „Żółta łódź podwodna”, reż. George Dunning, UK/USA, 1968, 88’
Gość Specjalny – Paul Driessen 20 listopada (wtorek), godz. 20.00 Kijów Centrum, Al. Krasińskiego 34 Najbardziej kultowy animowany film muzyczny w historii kina, „Żółta łódź podwodna” z niezapomnianą muzyką zespołu The Beatles, ma już 50 lat!  
 1. Jan Švankmajer – Artysta 25-lecia festiwalu Etiuda&Anima
10 najlepszych filmów krótkometrażowych Jana Švankmajera 22 listopada (czwartek), godz. 17.00 i godz. 20.15 Kijów Centrum, Al. Krasińskiego 34 5/10 – I piątka filmów krótkometrażowych Jana Švankmajera godz. 17.00 5/10 – II piątka filmów krótkometrażowych Jana Švankmajera godz. 20.15 Wręczenie Nagrody 25-lecia  festiwalu Etiuda&Anima Janowi Švankmajerowi Goście Specjalni – Jaromir Kalista, Veronika Hruba „Owady” („Hmyz”), reż. Jan Švankmajer, CZ 2018, 100’ 23 listopada (piątek), godz. 19.00 Kijów Centrum, Al. Krasińskiego 34
Kadr z filmu „Owady” („Hmyz”), reż. Jan Švankmajer
Najnowszy film czeskiego surrealisty. W małym miasteczku grupa aktorów przygotowuje się do wystawienia sztuki braci Čapek pt. “Z życia owadów”. Podczas prób życie osobiste aktorów przeplata się z losami bohaterów sztuki.  
 1. Autoportrety twórców animacji
Paul Driessen (Holandia) Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12 - Sala duża 21 listopada (środa), godz. 18.30 Steven Woloshen (Kanada) Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12 - Sala duża 22 listopada (czwartek), godz. 18.30 Űlo Pikkov (Estonia) Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12 - Sala duża 23 listopada (piątek), godz. 17.30 „Autoportrety twórców animacji” to interaktywne spektakle, w których największe osobistości współczesnej animacji artystycznej spotykają się na żywo z publicznością, opowiadają o swojej pracy i ujawniają tajniki warsztatu.
 1. ANIMA – międzynarodowy konkurs krótkometrażowych filmów animowanych
20 – 24 listopada Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12 Jubileuszowa ANIMA będzie wyjątkowa. Wśród 61 filmów walczących o statuetki Jabberwockych znajdą się najnowsze animacje laureatów Grand Prix poprzednich edycji: Priita Pärna (Estonia), Patricka Boucharda (Kanada), Georgesa Schwizgebela i Claudiusa Gentinetty (Szwajcaria), Svetlany Filippovej (Rosja) oraz Marty Pajek i Pauliny Ziółkowskiej (Polska). W tej rywalizacji nagrody przyzna jury kierowane przez nominowanego do Oscara Paula Driessena.  
 1. ETIUDA – międzynarodowy konkurs krótkometrażowych filmów studenckich
20 – 24 listopada Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12 W najstarszym konkursie ETIUDA weźmie udział 35 etiud studenckich z 15 krajów, które oceni i nagrodzi statuetkami Dinozaurów jury pod przewodnictwem reżysera Janusza Kondratiuka.  
 1. „Jeszcze dzień życia”, reż. Damian Nenow, Raúl de la Fuente, PL/E/D/BE/HU 2018, 85’
22 listopada (czwartek), godz. 18.30 Kijów Centrum, Al. Krasińskiego 34 Trzymająca w napięciu historia trzymiesięcznej wyprawy wybitnego polskiego reportera Ryszarda Kapuścińskiego do ogarniętej wojną i chaosem Angoli, w której linia frontu zmienia się jak w kalejdoskopie. Inspiracją tej pełnometrażowej animacji z elementami dokumentu jest książka Ryszarda Kapuścińskiego „Jeszcze dzień życia” z 1976 roku.  
 1. Między mediami
20 – 24 listopada Akademia Sztuk Pięknych, Plac Matejki 13 Petr Skála (Czechy) Virgil Widrich (Austria) Wojciech Bąkowski (Polska) Łukasz Ronduda (Polska) Inauguracja nowego cyklu „Między mediami”, poświęconego artystom poruszającym się w przestrzeni multimedialnej.  
 1. „Jak pies z kotem”, reż. Janusz Kondratiuk, PL 2018, 102’
24 listopada (sobota), godz.15.00 Kijów Centrum, Al. Krasińskiego 34
Kadr z filmu „Jak pies z kotem”, reż. Janusz Kondratiuk
Najnowszy film Janusza Kondratiuka, autora niezapomnianych „Dziewczyn do wzięcia”, to słodko gorzki obraz relacji rodzinnych, dla którego inspiracją jest prawdziwa historia. Pełna ironicznego humoru wizja nieszablonowej rodziny, z jej konfliktami i rywalizacją, niepozbawiona momentów wzruszenia i autentycznej bliskości.  
 1. ANIMA.PL – konkurs polskich filmów animowanych
21 – 24 listopada Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12 Organizowany po raz drugi konkurs animacji polskiej ANIMA.PL obejmie 40. polskich filmów, z ponad 100 zgłoszonych. W tym konkursie statuetki Żmija wręczy jury, którego przewodniczącym jest polski twórca i pedagog Hieronim Neumann.  
 1. „Seder-Masochizm”, reż. Nina Paley, USA 2018, 78’
Kijów Centrum, Al. Krasińskiego 34 21 listopada (środa), godz. 18.00 Kijów Centrum, Al. Krasińskiego 34 22 listopada (czwartek), godz. 15.30
Kadr z filmu „Seder-Masochizm”, reż. Nina Paley
Drugi pełnometrażowy film animowany Niny Paley to całkowicie prześmiewcze, chwilami przezabawne i pełne politycznych skojarzeń spojrzenie na najsłynniejsze z żydowskich świąt.

Czy Paul McCartney dotrze do Krakowa w żółtej…

3 grudnia odbędzie się w Krakowie koncert jednego z Beatlesów – Paula McCartney’a. Dwa tygodnie przed nim zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, które wprowadzi Was do muzycznego świata zespołu The Beatles – pokaz „Żółtej łodzi podwodnej”, który zainauguruje 25. MFF Etiuda&Anima. Od 17 listopada (sobota) od godz. 17.00 bezpłatne wejściówki będą czekać na Was do odbioru w kasie Kijów Centrum. Nie zwlekajcie, gdyż liczba miejsc w żółtej łodzi podwodnej, która w tym roku skończyła 50 lat, jest ograniczona.    

Wieczór inauguracyjny 25. MFF Etiuda&Anima

20 listopada 2018 r. (wtorek), godz. 20.00 Kijów Centrum, al. Zygmunta Krasińskiego 34

 

Wstęp na uroczystość uświetnioną projekcją filmu animowanego
„Żółta łódź podwodna” / „Yellow Submarine” reż. George Dunning z pamiętną muzyką Beatlesów B Ę D Z I E      B E Z P Ł A T N Y

Gość Specjalny pokazu – Paul Driessen, holenderski twórca animacji, który pracował przy powstawaniu „Żółtej łodzi podwodnej”. W związku z ograniczoną ilością miejsc wstęp na inaugurację i projekcję będzie dostępny w pierwszej kolejności dla gości akredytowanych i posiadaczy karnetów. Pozostała ilość bezpłatnych wejściówek dla chętnych widzów będzie do odebrania od soboty 17 listopada, godz. 17.00 w kasie Kijów Centrum. Zapraszamy wszystkich na obchodzący swoje ćwierćwiecze festiwal Etiuda&Anima i na projekcję filmu „Żółta łódź podwodna” w jego 50. urodziny. „Yellow Submarine”, „All Togehter Now”, „All You Need Is Love” – któż nie słyszał tych przebojów Beatles’ów. Znalazły się one na ścieżce dźwiękowej „Żółtej łodzi podwodnej”, czyli filmu, który po dziś dzień jest najbardziej znaną przygodą z kinem cudownych chłopców z Liverpoolu, a także sztandarowym portretem psychodelicznej kultury lat 60. ubiegłego wieku. Premiera „Żółtej łodzi podwodnej” odbyła się w 1968 roku. To najbardziej kultowy animowany film muzyczny w historii kina, skrzący się kolorami pokaz inwencji wizualnej, złudzeń optycznych, gier słownych, a wreszcie doskonałej muzyki, zdolny oczarować widzów w każdym wieku.

Pełnometrażowe filmy animowane na 25. MFF Etiuda&Anima

W programie festiwalu Etiuda&Anima, obok krótkich animacji, nie może zabraknąć także pełnometrażowych filmów animowanych. Co roku dla naszej festiwalowej publiczności wybieramy najciekawsze i najbardziej wyróżniające się pozycje ostatniego sezonu. W tym roku są to: „Jeszcze dzień życia” Damiana Nenowa i Raúla de la Fuente, „Łajka” Aurela Klimta, „Seder-Masochizm” Niny Paley oraz „Dom wilka” Cristóbala Leóna i Joaquina Cociñy.   JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA Trzymająca w napięciu historia trzymiesięcznej wyprawy wybitnego polskiego reportera Ryszarda Kapuścińskiego do ogarniętej wojną i chaosem Angoli, w której linia frontu zmienia się jak w kalejdoskopie. Inspiracją tej pełnometrażowej animacji z elementami dokumentu jest książka Ryszarda Kapuścińskiego „Jeszcze dzień życia” z 1976 roku. Zawiera doświadczenia i refleksje autora z początków (1974-1975) zakończonego w 2002 roku konfliktu. Animacja Damiana Nenowa i Raúla de la Fuente miała premierę na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes.

Kadr z animacji "Jeszcze dzień życia"
Another Day of Life reż.: Damian Nenow, Raúl de la Fuente, scen.: Raúl de la Fuente, Damian Nenow, Amaia Remírez, Niall Johnson, muz. Mikel Salas, Belgia/Hiszpania/Niemcy/Polska/Węgry 2018, animacja, 85 min. 22 listopada (czwartek), 18.30 Kijów Centrum – Duża sala     ŁAJKA Animowana komedia science-fiction, zainspirowana prawdziwą historią suczki Łajki, pierwszego żywego stworzenia wystrzelonego na orbitę okołoziemską. Życie nie jest łaskawe dla Łajki, żyjącej na przedmieściach wielkiego rosyjskiego miasta. Zostaje ona złapana i przymuszona do treningu kosmonautycznego. Niebawem odbywa się jej pionierski lot w kosmos. Wkrótce w jej ślady idą inne zwierzęta, wysłane pospiesznie w przestrzeń kosmiczną z baz w Houston i Bajkonurze.
Kadr z animacji "Łajka"
Laika reż. i scen.: Aurel Klimt, muz. Marek Doubrava, prod. Studio Zvon, Czechy 2017, animacja, 87 min. 22 listopada (czwartek), 21.30 Kijów Centrum – Duża sala     SEDER-MASOCHIZM Po pierwsze, ten drugi pełnometrażowy film animowany Niny Paley („Sita Sings the Blues”/”Sita śpiewa bluesa”) to całkowicie prześmiewcze, chwilami przezabawne i pełne politycznych skojarzeń spojrzenie na najsłynniejsze z żydowskich świąt. Po drugie, jest to chyba jedyny film o święcie Paschy, podczas którego śpiewa Mojżesz – nie wspominając śpiewającego Faraona i kilku innych tańczących Egipcjan i Żydów – wyśpiewujących klasyki od Louisa Amstronga, przez Led Zeppelin, Glorię Gaynor po piosenkarkę Dalidę.
Kadr z animacji "Seder-Masochizm"
Seder-Masochism Reż. i scen. Nina Paley, dźwięk: Greg Sextro, prod. Nina Paley, USA 2018, animacja, 78 min. 21 listopada (środa), 18.00 Kijów Centrum – Duża sala 22 listopada (czwartek), 15.30 Kijów Centrum – Duża sala     DOM WILKA Bajkowy folklor w kolonii religijnych fundamentalistów w Chile. Senne koszmary, ludzie zaklęci w przedmioty, gadające zwierzęta. Dzikość serca i ciekawość, która często prowadzi do piekła. Poklatkowa animacja dwóch chilijskich artystów jest groteskowym zapisem inicjacyjnej podróży młodej kobiety w nieznane.
Kadr z animacji "Dom wilka"
La Casa Lobo reż.: Cristóbal León, Joaquin Cociña, scen.: Cristóbal León, Joaquin Cociña, Alejandra Moffat, Chile 2018, animacja, 73 min. 24 listopada (sobota), 17.00 Kijów Centrum – Duża sala    

Przedsprzedaż karnetów tylko do 14 listopada

Przypominamy, że trwa przedsprzedaż karnetów na 25. MFF ETIUDA&ANIMA. Karnety w promocyjnej cenie można nabyć tylko do 14 listopada (środa) w serwisie Bilety24. Nie zwlekajcie. Czekamy na Was!

Kadr z animacji "Nowy dzień" reż. Katarzyna Krystyna Pieróg
Karnety Ceny w przedsprzedaży (22 października – 14 listopada 2018): Karnety upoważniają do wejścia na wszystkie pokazy filmowe

UWAGA! W kinie Kijów karnety w przedsprzedaży można kupić jeszcze do 16 listopada.

Cena karnetu normalnego – 79 PLN Cena karnetu studenckiego – 59 PLN Karnety dostępne są na portalu www.bilety24.pl   Ceny obowiązujące od 15 listopada 2018: Karnety upoważniają do wejścia na wszystkie pokazy filmowe Cena karnetu normalnego – 99 PLN Cena karnetu studenckiego – 78 PLN Karnety dostępne są na portalu www.bilety24.pl   Bilety Ceny biletów na pojedynczy seans festiwalowy Cena biletu na seans – 12 PLN Cena biletu studenckiego - 10 PLN Bilety na poszczególne seanse do nabycia na portalu www.bilety24.pl (od 14 listopada) oraz przed seansami w kasach kin: Kijów Centrum, Małopolski Ogród Sztuki

Autoportrety twórców animacji

„Autoportrety twórców animacji” są jednym z najbardziej oczekiwanych punktów programu każdej edycji festiwalu Etiuda&Anima. To interaktywne spektakle, w których największe osobistości współczesnej animacji artystycznej spotykają się na żywo z publicznością, opowiadają o swojej pracy i ujawniają tajniki warsztatu. Gośćmi jubileuszowej edycji są: Holender Paul Driessen, Estończyk Űlo Pikkov i Kanadyjczyk Steven Woloshen.  

Paul Driessen

Paul Driessen jest holenderskim reżyserem filmowym, twórcą filmów animowanych i pisarzem. Po ukończeniu studiów z projektowania graficznego i ilustracji na Akademii Sztuk Pięknych w Utrechcie, w 1960 roku zaczął tworzyć animowane reklamy dla holenderskiej telewizji. Wkrótce poszukujący talentów George Dunning zatrudnił go w swoim studiu jako animatora przy tworzeniu animowanego filmu pod tytułem „Żółta łódź podwodna” (premiera w 1968 roku), z muzyką zespołu The Beatles. Następnie Driessen wyemigrował do Kanady, gdzie w 1972 roku został członkiem National Film Board of Canada. W latach 80. XX wieku uczył animacji na Uniwersytecie w Kassel w Niemczech. Zastąpił na tym stanowisku Jana Lenicę. Paul Driessen jest autorem 28 animowanych filmów krótkich, które zdobyły ponad 50 prestiżowych nagród na całym świecie. Wśród jego międzynarodowych wyróżnień znajdują się m.in. nominacja do Oscara w 2000 roku za krótkometrażowy film „Trzy zguby” („3 Misses”), Srebrny Niedźwiedź na festiwalu w Berlinie w 1981 roku za krótkometrażowy film „Na lądzie, w wodzie i w powietrzu” ("On Land, at Sea and in the Air"), nagroda za całokształt twórczości na festiwalach filmów animowanych w Ottawie i Zagrzebiu, a także Specjalny Złoty Dinozaur festiwalu Etiuda&Anima 2005 dla wybitnego artysty i pedagoga.  

Űlo Pikkov

ylo pikkovÜlo Pikkov jest estońskim twórcą filmowym, producentem, filmoznawcą i wykładowcą akademickim. Studiował animację na Akademii Sztuk Pięknych w Turku w Finlandii. Jeszcze jako student brał udział w II edycji Krakowskich Warsztatów Filmu Animowanego. Od 1996 roku tworzy filmy animowane, które były wielokrotnie nagradzone, m.in.: „Cappuccino” (1996), „Bermuda” (m.in. Srebrny Dinozaur festiwalu Etiuda 1998), „Frank and Wendy” (2003-2005), „Body Memory” (2011). Jest autorem licznych artykułów o filmach oraz publikacji „Animasophy. Theoretical Writings on the Animated Film” (2010). Pisał także książki dla dzieci i dorosłych. W 2005 roku Ülo Pikkov ukończył Instytut Prawa na Uniwersytecie w Tartu, gdzie zajmował się mediami i prawami autorskimi. Przez 10 lat był wykładowcą na Wydziale Animacji w Estońskiej Akademii Sztuk, wspierając nowe talenty na estońskiej scenie animacji. W 2018 roku obronił dysertację doktorską pt. Anti-Animation: Textures of Eastern European Animated Film”.  Pracuje jako kierownik i producent filmów dokumentalnych i animowanych w Silmviburlane.  

Steven Woloshen

Steven WoloshenSteven Woloshen jest kanadyjskim filmowcem, swoje animacje tworzy bezpośrednio na taśmie filmowej (ang. drawn-on-film animation). Uczęszczał do Vanier College, gdzie zdobywał doświadczenie z taśmą Super-8 i video, następnie na Uniwersytecie Concordia w Montrealu zaczął specjalizować się w technikach filmowych na nośniku 16 mm. Animacją non-kamerową zajmował się od 1982 roku. Od 1999 roku zaczął tworzyć na taśmie 35 mm. W ciągu ponad 30-letniej kariery artystycznej Woloshen stworzył przeszło 50 filmów nagrodzonych na festiwalach na całym świecie. Jest także autorem instalacji dla muzeów i galerii. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Gubernatora Kanady, otrzymał wiele grantów badawczych i artystycznych. Uhonorowany w 2016 roku za całokształt twórczości René Jodoin Award, a także nagrodą za całokształt osiągnięć Wiesbaden 2015. Jest nauczycielem, konserwatorem filmów oraz autorem dwóch książek: “Recipes for Reconstruction: “The Cookbook for the Frugal Filmmaker” (2010) i “Scratch, Crackle & Pop! A Whole Grains Approach to Making Films without a Camera” (2015). Pod własnym szyldem, Scratchatopia, Woloshen organizował autorskie retrospektywy oraz uczył odręcznego tworzenia filmów na warsztatach i kursach mistrzowskich w Kanadzie, Argentynie, Maroku, USA, Słowenii, Australii, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Słowacji, Polsce, Meksyku.

Zaproszenie na wieczór inauguracyjny 25. MFF Etiuda&Anima

Zaproszenie na wieczór inauguracyjny 25. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima
20 listopada 2018 r. (wtorek), godz. 20.00 Kijów Centrum, al. Zygmunta Krasińskiego 34
  kadr z Żółtej łodzi podwodnej, reż. George Dunning_ost Drodzy widzowie, uczestnicy i goście festiwalu Etiuda&Anima 2018. Z dużą przyjemnością pragniemy poinformować, że zaplanowana na 20 listopada 2018 r., o godz. 20.00 w sali kinowej Kijów Centrum inauguracja festiwalu będzie miała niezwykły, prawdziwie jubileuszowy charakter.

Wstęp na uroczystość uświetnioną projekcją filmu animowanego
„Żółta łódź podwodna” / „Yellow Submarine” reż. George Dunning z pamiętną muzyką Beatlesów B Ę D Z I E      B E Z P Ł A T N Y

W związku ograniczoną ilością miejsc wstęp na inaugurację i projekcję będzie dostępny za zaproszeniami, które w pierwszej kolejności otrzymają akredytowani goście i posiadacze karnetów. Pozostała ilość bezpłatnych wejściówek dla chętnych widzów będzie do odebrania od soboty 17 listopada, godz. 17.00 w kasie Kijów Centrum. Zapraszamy wszystkich na obchodzący swoje ćwierćwiecze festiwal Etiuda&Anima i na projekcję filmu  „Żółta łódź podwodna”  w jego 50. urodziny.

Karnety na 25. MFF Etiuda&Anima

Ruszyła przedsprzedaż karnetów na 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima. Karnety są dostępne w serwisie Bilety24. Zapraszamy do zakupu. Do festiwalu pozostał już tylko miesiąc. Plakat 25. MFF Etiuda&Anima

Ceny karnetów na 25. MFF Etiuda&Anima 20-25 listopada 2018

Cena karnetu normalnego – 79 PLN Cena karnetu studenckiego – 59 PLN Przedsprzedaż potrwa do 14 listopada. Więcej o cenniku biletów i karnetów http://etiudaandanima.pl/praktyczne/bilety-i-karnety-2018/ Karnety dostępne w serwisie Bilety24