/Animacja artystyczna a edukacja – panel dyskusyjny Sekcji Animacji Stowarzyszenia Filmowców Polskich – LIVE

Animacja artystyczna a edukacja – panel dyskusyjny Sekcji Animacji Stowarzyszenia Filmowców Polskich – LIVE


Festiwal Etiuda&Anima to miejsce do zaprezentowania aktualnych światowych dokonań w dziedzinie sztuki filmu animowanego.

Przy tej okazji, w ramach Panelu Dyskusyjnego Sekcji Filmu Animowanego Stowarzyszenia Filmowców Polskich, planujemy rozmawiać o aktualnym stanie naszego artystycznego filmu animowanego, o możliwościach podejmowania ambitnych wyzwań twórczych, o sytuacji twórców, realiach produkcyjnych, mecenacie państwa.

Zapraszamy do oglądania Panelu:

Planujemy także rozmawiać o edukacji w tej dyscyplinie sztuki. Zastanowić się nad rezultatami kształcenia. Czy spełnia ono wymagania współczesności i rożnych funkcji animacji obecnych w świecie?

Chcemy odpowiedzieć na liczne postulaty tak twórców, jak i producentów, którzy zauważają, że dziś kształcenie absolwentów wydziałów i pracowni filmu animowanego w wyższych uczelniach artystycznych w Polsce nie zawsze pozwala im podejmować w równym stopniu wyzwania artystyczne i technologiczne realizacji filmów animowanych. Jak we współczesnych czasach, kiedy to problemy technologii cyfrowej produkcji komplikują się niemal z każdym miesiącem, możliwe jest opanowanie jednocześnie z nimi problemów artystycznych? Na te palące obecnie zagadnienia będziemy starali się szukać odpowiedzi w czasie naszego panelu.