25. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ETIUDA&ANIMA 2018, 20–25 LISTOPADA…

ANEKS do regulaminu konkursu polskich krótkometrażowych filmów animowanych - Anima.PL

Dyrekcja 25. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima 2018, który odbędzie się w Krakowie w dniach 20 – 25 listopada 2018 r., informuje o przedłużeniu terminu zgłaszania filmów do selekcji konkursu animacji polskiej ANIMA.PL do dnia 5 września 2018 r. Lista filmów dopuszczonych do konkursu zostanie ogłoszona najpóźniej dnia 30 września 2018 r. Równocześnie w odpowiedzi na zapytania ze strony niektórych producentów i autorów informujemy, że udział filmu w konkursie polskiej animacji zorganizowanym w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator 2018 nie wyklucza możliwości zgłaszania filmu do selekcji konkursu ANIMA.PL w ramach MFF Etiuda&Anima 2018.   Kraków, dnia 25 czerwca 2018 r.

Dyrekcja 25. MFF Etiuda&Anima 2018

Katarzyna Surmacz Bogusław Zmudziński

 

Regulamin konkursu polskich krótkometrażowych filmów animowanych - Anima.PL


§1

O udział w festiwalowym konkursie ANIMA.PL mogą ubiegać się polskie (tzn. wyprodukowane w Polsce lub zrealizowane przez polskich twórców za granicą, z udziałem koprodukcyjnym polskich producentów) filmy animowane – profesjonalne, etiudy studenckie oraz filmy niezależne, o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2017–2018, których kopie zostaną nadesłane do Biura Organizacyjnego Festiwalu w postaci pliku cyfrowego (mp4, mov, lub linku do filmu na ogólnodostępnej platformie video).

§2

Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu od 1 marca do 30 czerwca 2018 r. Zgłoszenie filmu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.etiudaandanima.com i przesłanie w nim publicznego lub prywatnego (z hasłem lub bez) linku do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym, a także streszczenia, listy dialogowej w języku angielskim, materiałów reklamowych wraz z kadrami filmu oraz biografii i zdjęcia reżysera. Do selekcji nie będą dopuszczane filmy bez wypełnionej karty zgłoszeniowej online. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu.

§3

O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu po zakończeniu prac Komisji Selekcyjnej. Zgłaszający filmy do selekcji zostaną poinformowani zostaną poinformowani o przyjęciu filmu do konkursu drogą mailową oraz za pośrednictwem strony www.etiudaandanima.com do dnia 15 września 2018 r.

§4

Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorom na własny koszt kopii projekcyjnych filmów w formatach: DCP, Blu-ray lub linku do pliku cyfrowego (mov, mp4) w terminie do dnia 30 września 2018 r., pod rygorem skreślenia z listy filmów dopuszczonych do konkursu.

§5

Filmy konkursowe ocenia – stosując w pierwszym rzędzie kryteria artystyczne – międzynarodowe Jury (trzech jurorów krajowych, dwóch zagranicznych), obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego, powołanego przez Dyrekcję Festiwalu spośród grona Jurorów. Jury pracuje i podejmuje decyzje stosując ustanowiony przez Przewodniczącego, w porozumieniu z pozostałymi członkami oraz Dyrekcją Festiwalu, Regulamin prac Jury. Osobą pomagającą w pracach Jury jest powołany przez Dyrekcję Festiwalu Sekretarz Jury.

§6

Jury przyznaje następujące nagrody w ramach Konkursu ANIMA.PL 2018:

 1. Grand Prix – Złoty Żmij oraz nagrodę finansową
 2. Srebrny Żmij
 3. Brązowy Żmij

Specjalny Złoty Żmij dla najlepszej animowanej etiudy studenckiej. Jury ma również prawo przyznawania Wyróżnień Specjalnych.

§7

Dyrekcja Festiwalu decyduje o prawie i trybie przyznawania Nagród Pozaregulaminowych, w tym wyłonionej w głosowaniu widzów Nagrody Publiczności, a także Nagrody Jury Studenckiego. Dyrektor Artystyczny Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania w przypadku uzasadnionym szczególnymi względami artystycznymi Specjalnej Nagrody „Wielkiego Niedocenionego” dla najbardziej pokrzywdzonego filmu konkursowego.

§8

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali w dniu 24 listopada 2018 r. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą lub przekazane w innym trybie w terminie miesiąca od daty zakończenia festiwalu.

§9

Biuro Organizacyjne Festiwalu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw związanych z eksploatacją filmów przyjętych do konkursu.

§10

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz w przypadku otrzymania jednej z nagród na projekcje w ramach, organizowanych w kraju oraz za granicą, imprezy „Objazdowa Etiuda&Anima 2018″ oraz „Polska Szkoła Animacji – następne pokolenia”, prezentujących laureatów festiwalu. Zgoda obejmuje również udzielenie festiwalowi prawa do bezpłatnego wykorzystania materiałów promocyjnych oraz fragmentów filmu (trailer lub fragment o długości maks. 2 minut) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z organizacją festiwalu.

§11

Koszty transportu kopii przysłanych na festiwal, jak również wszelkie opłaty przewozowe związane z ich dostarczeniem ponosi zgłaszający. Kopie filmowe DCP, Blu-ray zwracane będą na koszt organizatora w terminie 4 tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające ze źle wskazanego adresu. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż to wynika z normalnej eksploatacji. Organizator Festiwalu bierze odpowiedzialność finansową za posiadane kopie filmowe w okresie trwania imprezy do wartości podanej w karcie zgłoszeniowej.

  Kraków, dnia 28 lutego 2018 r.

Dyrekcja 25. MFF Etiuda&Anima 2018

Katarzyna Surmacz Bogusław Zmudziński

 

Jurorzy Konkursu ANIMA

Przedstawiamy tegorocznych jurorów konkursu ANIMA.

 

Georges Schwizgebel – przewodniczący

Urodzony w Reconvilier w Szwajcarii w 1944 r. Jest jedną z georges-schwizgebel2najważniejszych postaci współczesnej animacji. Ten wszechstronny autor 18 krótkometrażowych filmów był nagradzany za swoją pracę na festiwalach w Cannes, Annecy, Zagrzebiu, Hiroszimie, Sttutgarcie, Ottawie i Espinho. Dwa z jego filmów – 78 R.P.M. (1985) oraz The Ride to the Abyss (1992) znalazły się na liście stu najważniejszych filmów animowanych ogłoszonej na festiwalu w Annecy w 2006 roku. The Man without a Shadow (2004), efekt jego pierwszej współpracy z National Film Board otrzymał nagrody na 17 festiwalach na całym świecie. Jego ostatni film Erlking (2015) został nagrodzony na festiwalach w Lipsku oraz krakowskiej Etiudzie&Animie.

 

Andreas Hykade

Urodzony w 1968 roku w Altötting w Bawarii. Jest twórcą andreas-hykade2filmów animowanych, m.in. „The Country Trilogy”, na którą składają się: „We Lived in Grass” (1995), „Ring of Fire” (2000), “The Runt” (2006), a także “Love & Theft” (2010), “Nuggets” (2015). Obecnie pracuje nad swoim pierwszym pełnometrażowym filmem animowanym “Altötting”. Hykade jest także autorem teledysków do utworów włoskiego DJ’a Gigi’ego d´Agostino oraz niemieckiego zespołu Die Toten Hosen. Zdobył wiele nagród i wyróżnień w dziedzinie animacji, m.in. Grand Prix na Ottawa International Animation Festival (2000) za „Ring of Fire”, Grand Prix na Black Nights Festival Talinn (2006) i Fipresci award Annecy (2007) za “The Runt”.Hykade jest dyrektorem Instytutu Animacji w Filmakademie Baden-Württemberg w Niemczech, od 2008 roku wykłada animację na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych.

 

Andrzej Klimowski

Urodził się w 1949 roku w Londynie. Ukończył St. Martin’s andrzej-klimowski2School of Art w Londynie oraz  warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Projektuje plakaty dla teatrów i dystrybutorów filmowych w Polsce, okładki  książkowe i ilustracje do prasy narodowej w Anglii. Jest autorem wielu powieści graficznych, m. in. „The Depository”, „The Secret” i „Horace Dorlan” dla wydawnictwa Faber & Faber, jak również wielu adaptacji i autorskich książek dla Self Made Hero (współautor Danusia Schejbal). Przez wiele lat prowadził wydział Ilustracji w Royal College of Art, gdzie obecnie jest Profesorem Emeritus.

 

Nancy Denney-Phelps

Jest dziennikarką piszącą na temat europejskiej animacji i nancy-denney-phelps2festiwali oraz producentką muzyki do filmów animowanych.  Wraz ze swoim mężem, muzykiem i kompozytorem Nikiem Phelpsem, założyła zespół the Sprocket Ensemble, który wykonuje oryginalną muzykę na żywo do projekcji współczesnych filmów animowanych z całego świata. Artykuły Nancy ukazały się dotychczas na łamach m. in. CARTOON oraz ANIMATOON, a także na prowadzonym przez nią dla AWN (Animation World Network) blogu. Denney-Phelps jest również stałą korespondentką ASIFA San Francisco oraz członkinią Międzynarodowego Zarządu ASIFA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego).

 

Anita Killi

Urodzona w 1968 r. w Stavanger w Norwegii. Studiowała anita_kiliilustrowanie i projektowanie graficzne w Norwegian National College of Art & Design oraz animację w Volda University College. W 1996 r. otrzymała tytuł magistra animacji (specjalizacja: animacja wieloplanowa) Narodowej Akademii Sztuk w Oslo. Od tego czasu Killi pracuje w Trollfilm AS, studiu animacji, które sama założyła. Jej film pt. „Tornehekken” („Żywopłot z cierni”) był nagrodzony na wielu międzynarodowych festiwalach i otrzymał nominację do nagrody Cartoon d’Or. Obecnie Anita Killi pracuje nad swoim pierwszym filmem pełnometrażowym – „Ocaleni ze świąt Bożego Narodzenia”.

Jurorzy Konkursu ETIUDA

Przedstawiamy tegorocznych jurorów konkursu ETIUDA.

 

Maciej J. Drygas – przewodniczący jury

Urodzony w 1956 r. w Łodzi. Zadebiutował dokumentalnym drygasfilmem Usłyszcie mój krzyk o samospaleniu Ryszarda Siwca. Wstrząsający dokument został wyróżniony m.in. Europejską Nagrodą Filmową oraz Srebrnym Smokiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Od tej pory Maciej Drygas całkowicie poświęcił się kinu dokumentalnemu, zwłaszcza w wersji found footage, wykorzystując i nadając nowy sens zastanym materiałom archiwalnym. Jest m.in. autorem dokumentów: Stan nieważkości (1994), Głos nadziei (2002), Jeden dzień w PRL (2005), Cudze listy (2010), Abu Haraz (2013), a także licznych słuchowisk radiowych. Oprócz cenionej na całym świecie działalności artystycznej reżyser angażuje się również w projekty edukacyjne. Jest pedagogiem w Szkole Filmowej w Łodzi, razem z Mirosławem Dembińskim realizuje również wieloletni projekt „Świat od świtu do zmierzchu”. W zeszłym roku w trakcie 22. edycji festiwalu Etiuda&Anima właśnie za ten projekt otrzymał wspólnie z Dembińskim Specjalnego Złotego Dinozaura.

 

Ryszard Jaźwiński

Dziennikarz radiowy specjalizujący się w tematyce filmowej. ryszard_jazwinski2Uczestnik i juror wielu festiwali filmowych w kraju i za granicą, znawca kina. Po studiach dziennikarskich rozpoczął pracę w Programie III Polskiego Radia, któremu pozostaje wierny do dziś. Autor wielu audycji (m.in.: „Zapraszamy do Trójki”, „To był dzień”, „Trójka na dwa głosy”, „Klub Trójki”), pomysłodawca nadawanego od blisko 20 lat autorskiego magazynu „Trójkowo, filmowo”. Pięciokrotnie nominowany do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, także za codzienny cykl wywiadów z twórcami kina „Fajny film...” (również w 2016 roku). Nagrodę PISF w kategorii „Audycja radiowa lub program telewizyjny” (za audycję „Trójkowo, filmowo”) otrzymał w 2010 roku.

 

Yoav Kosh

Pochodzi z Izraela. Od 30 lat jest aktywnym filmowcem i yoav-kosh1nauczycielem. Ma w dorobku prawie 30 filmów pełnometrażowych oraz wiele programów telewizyjnych, seriali i dokumentów, m.in. „Life According to Agfa”, „Love Sick in Nana Street”, „Shuroo” i „Avanti Popolo”. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień za swoją pracę, w tym dwie nagrody za najlepszy film od Israeli Film Academy oraz nagrodę za najlepszy film na Haifa Film Festival.

 

Martin Štoll

Urodzony w 1973 roku, dokumentarzysta i martin_stoll1medioznawca. Absolwent Wydziału Filmowego i Telewizyjnego Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze. Nakręcił 54 filmy dokumentalne, z których część została uhonorowana nagrodami na międzynarodowych festiwalach. Pracował jako naczelny dramaturg w Centrum Produkcji Dokumentalnej w Telewizji Czeskiej i współtworzył z takimi czeskimi reżyserami, jak Helena Trestikova, Olga Sommerova, Pavel Stingl czy Vera Chytilova. Jest również autorem książki na temat historii i teorii filmu i telewizji (np. Jan Špáta, Praha dokumentární, Český film: Režiséři – dokumentaristé, Zrození televizního národa). Od roku 2014 jest docentem w Instytucie Komunikacji i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Karola w Pradze.

 

Fernanda Valadez

Studiowała reżyserię w Mexico City. Jej film pt. Of This fernanda-valadezWorld został uznany za najlepszy film krótkometrażowy 2011 roku przez Meksykańską Izbę Przemysłu Filmowego (CANACINE), otrzymał nagrodę dla najlepszego filmu krótkometrażowego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Guanajuato i był prezentowany na festiwalu w Cannes w sekcji „Najlepsze meksykańskie filmy krótkometrażowe” podczas Short Film Corner 2011. Podczas festiwalu „Etiuda&Anima” 2015 jej film dyplomowy 400 Bags otrzymał nagrodę Złotego Dinozaura.

     

Konkurs ANIMA – Cóż tam, panie, w animacji?…

Tegoroczna edycja konkurs ANIMA to kolejny pobity rekord, a także egzotyka i młodość w natarciu.

Z roku na rok twórcy animacji zgłaszają do konkursu ANIMA coraz więcej filmów: w tym roku otrzymaliśmy 1126 zgłoszeń, z których komisja kwalifikacyjna w pocie czoła wyłoniła 68 tytułów z 30 krajów świata. Szczęśliwcami zostało zaledwie 6 % aplikantów, co oznacza, że o jedno miejsce w konkursie ubiegało się ponad 16 chętnych. Niejedna uczelnia wyższa pozazdrości ANIMIE takiego wyniku.

blind-vaysha1

Kadr z filmu Blind Vaysha

Wielką radością było odkrycie, że spośród wybranych filmów prawie połowa, bo 30, to filmy studenckie. Oznacza to, że młode pokolenie z dużym sukcesem staje w szranki z profesjonalnymi animatorami. Oprócz uznanych twórców, będziemy mogli w tym roku odkrywać więc dużą liczbę młodych talentów i przekonać się, czy ich ścieżki nie są czasem ciekawsze od traktów uznanych mistrzów. Wśród wielkich znajdą się: Koji Yamamura (“Parade” de Satie), Bill Plympton (The Loneliest Stoplight), święcący triumfy na międzynarodowych festiwalach Igor Kovalyov (Before Love) oraz Theodore Ushev (Blind Vaysha), a także Paul Bush (The Five Minute Museum), ÜloPikkov (Tik Tak) i Vladimir Leschiov (Waiting for the New Year).

Nie oszukujmy się: listopad to ciężki miesiąc, a konkurs ANIMA jest po to, by pomóc go przetrwać. We własnych czterech kątach jakoś ponuro i nieporządnie (Penelope), niezależnie czy mieszka się na kempingu (Długie wakacje), czy w wagoniku kolejki linowej (9 Chemin des Gauchoirs). Nie ma sensu włóczyć się po mieście niczym Kozioł ofiarny, zwłaszcza że spacery mogą być groźne (Hallux, Le Promeneur). Wszędzie korki (Cachorro Loko), a światłom ufać nie można (The Loneliest Stoplight). Pociąg mimo że przezroczysty, to jednak niebezpieczny (Locus), a w łodzi albo dotrze się w niewygodny zakątek (Perched), albo złowi coś nieciekawego (Castilloe il Armado). Do szybkich ruchów potrzebna dobra koordynacja (Vivir), a w tańcu można się nieźle zaplątać (Music Dances). Same niebezpieczeństwa.

the-loneliest-stoplight1

Kadr z filmu The Loneliest Stoplight

Najbezpieczniej będzie więc zasiąść wśród festiwalowej widowni i zatopić się w barwny świat konkursowych animacji. A wtedy… Przypomnimy sobie urok dawnego radia (Distance sare overcome, Radio Wave), zobaczymy jak wygląda dźwięk (Composition), podejrzymy pokręcone losy postaci bajkowych (Merlot), czy gorącą temperaturę relacji damsko-męskich (XOXO – pocałunki i uściski, Amelia i Duarte). Można zerknąć równocześnie w przyszłość i w przeszłość (Blind Vaysha). Mamy tu kogo trzeba: zegarmistrza (Tik Tak), panią strażak (Wild fire), etnografa (Kolekcjoner), treserkę much (Three Fitted Flies), a nawet strachy na wróble (Scare crow, Au revoir Balthazar). Poradzimy sobie nawet z niechcianymi gośćmi (Batfish soup).

Jest i egzotyka: służymy wyprawą do Singapuru, Tajwanu, Brazylii, Kolumbii. A może Dziki Zachód? Chiny, Japonia i Korea Południowa także w ofercie. Mamy także loty w kosmos, tyle że stamtąd przyszłość nie rysuje się zbyt wesoło (Czerń).

Zwalczmy listopadową szarugę intensywnymi barwami konkursu ANIMA.

I PROJEKCJA ANIMA: 23 listopada (środa), godz. 17.15, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) II PROJEKCJA ANIMA: 23 listopada (środa), godz. 21.00, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) III PROJEKCJA ANIMA: 24 listopada (czwartek), godz. 15.00, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) IV PROJEKCJA ANIMA: 24 listopada (czwartek), godz. 19.15, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) V PROJEKCJA ANIMA: 25 listopada (piątek), godz. 15.00, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) VI PROJEKCJA ANIMA: 25 listopada (piątek), godz. 21.00, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala)

Konkurs ETIUDA – daj się porwać kinu

Filmy startujące w tegorocznym konkursie ETIUDA tworzą panoramę tematów interesujących młodych filmowców w sposób szczególny. Opowiadają o uniwersalnych doświadczeniach każdego człowieka, a także snują refleksję nad problemami trapiącymi dzisiejszy świat. Odsłaniają przy tym wielkie serce twórców, pokazując ich wrażliwość i empatię.

 etiuda_11 Kadr z filmu „Piter Patter Goes My Heart”

Od środy 23 listopada do soboty 26 listopada w Małopolskim Ogrodzie Sztuki widzowie będą mogli doświadczyć wielu emocji i filmowych przeżyć podczas seansów konkursu ETIUDA. O główne trofeum, Złotego Dinozaura i 2.500 euro walczyć będzie 40 filmów studenckich z całego świata. Nagrodzona zostanie także szkoła filmowa, której przynajmniej trzy filmy biorą udział w konkursie.

Zobaczymy na ekranie bohaterów w objęciach Erosa i Tanatosa („Opposite of Orange”), takich, którzy doświadczają zmysłowej miłości bez względu na wiek („Eva”, „Riphsime and Shota”) oraz uczucia wystawione na ciężką próbę („Die Stille”). Dowiecie się też czy można dostać się do serca ukochanej osoby przez… żylaki („Piter Patter Goes My Heart”). Skonfrontujemy się z rzeczami ostatecznymi (“De Profundis”), żarliwą wiarą („Promised Daughter”), a także tajemnicą („Clara’s Rage”). W stylu kina Antonioniego udamy się w filmową podróż z bohaterami intrygującego „Cross-Country Ride”.

Młodzi adepci sztuki filmowej chętnie kierują obiektyw na swoich rówieśników. Pokazują ich zmagania z trudną sytuacją na rynku pracy („Freelance”), częste problemy mieszkaniowe („Lokatorki”), a nawet – w żartobliwy sposób – próby przecięcia pępowiny („Nabelshnur) i stworzenia poważnego związku („Clean Sex”) Przyglądają się także procesowi dorastania: w nastrojowym dokumencie „Urban Cowboys” czy opowieści o nastoletnim „Dummym”.

Z równą żarliwością twórcy angażują się w sytuację polityczną na świecie i w swoich filmach komentują rzeczywistość. Pokazują problem uchodźców w Europie („Boat People”, „Samira”), a także blaski i cienie emigracji („Maman and the Ocean”, „Travelling On One Leg”, „Sightseeing”). Przedstawiają tereny dotknięte wojną („Shujayya”) oraz konflikty na tle etnicznym i światopoglądowym (“Star David”). Zobaczymy dokumenty, w których wystąpią m.in. członkowie indyjskiej opozycji Kabir Kala Manch („Forbidden Notes”) oraz Czesław Kiszczak („Dziadku, nie słyszę”).

etiuda_2 Kadr z filmu „Dziadku, nie słyszę”

Seanse konkursowe krótkometrażówek studenckich to okazja do zapoznania się z trendami filmowymi na świecie, nowatorstwem pomysłów i świeżością realizacji. To unikatowa możliwość obcowania z pierwszą twórczością najzdolniejszych młodych filmowców z całego świata, którzy dopiero zaczynają przygodę z wielkim kinem.

Etiudy studenckie zawalczą o Złotego, Srebrnego i Brązowego Dinozaura. Werdykt poznamy w sobotę 26 listopada. O tytuł najlepszej szkoły filmowej konkursu rywalizują: Centro de Capacitación Cinematográfica z Meksyku, Deutsche Film und Fernsehakademie z Berlina, Hamburg Media School, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, gruzińska The Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University.

I PROJEKCJA ETIUDA: 23 listopada (środa), godz. 15.00, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) II PROJEKCJA ETIUDA: 24 listopada (czwartek), godz. 17.00, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) III PROJEKCJA ETIUDA: 24 listopada (czwartek), godz. 21.00, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) IV PROJEKCJA ETIUDA: 25 listopada (piątek), godz. 17.15, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) V PROJEKCJA ETIUDA: 25 listopada (piątek), godz. 19.00, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) VI PROJEKCJA ETIUDA: 26 listopada (sobota), godz. 14.00, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala) VII PROJEKCJA ETIUDA: 26 listopada (sobota), godz. 16.00, Małopolski Ogród Sztuki (Duża Sala)

Znamy już członków JURY konkursu ANIMA 2016

W skład JURY tegorocznego konkursu ANIMA wchodzą:

NANCY DENNEY-PHELPS – jest dziennikarką piszącą nancy-denney-phelps2na temat europejskiej animacji i festiwali oraz producentką muzyki do filmów animowanych.  Wraz ze swoim mężem, muzykiem i kompozytorem Nikiem Phelpsem, założyła zespól the Sprocket Ensemble, który wykonuje oryginalną muzykę na żywo do projekcji współczesnych filmów animowanych z całego świata. Artykuły Nancy ukazały się dotychczas na łamach m. in. CARTOON oraz ANIMATOON, a także na prowadzonym przez nią dla AWN (Animation World Network) blogu. Denney-Phelps jest również stałą korespondentką ASIFA San Francisco oraz członkinią Międzynarodowego Zarządu ASIFA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego). Była jurorką na wielu międzynarodowych festiwalach filmów animowanych. Prowadziła również zajęcia poświęcone tematyce zarządzania czasem przez twórców animacji na Wydziale Sztuki i Projektowania Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Lucernie. Swoje zainteresowanie kinem animowanych wykorzystała do opracowania serii wykładów poświęconym historii animacji widzianej z perspektywy muzyki, które prezentuje na wielu festiwalach oraz konferencjach na całym świecie. Nancy pracuje również jako doradca dla kilku festiwali poświęconym animacji.

ANDREAS HYKADE – jest twórcą filmów animowanych,andreas-hykade2 m.in. „The Country Trilogy”, na którą składają się: „We Lived in Grass” (1995), „Ring of Fire” (2000), “The Runt” (2006), a także “Love & Theft” (2010), “Nuggets” (2015). Obecnie pracuje nad swoim pierwszym pełnometrażowym filmem animowanym “Altötting”. Hykade jest także autorem teledysków do utworów włoskiego DJ’a Gigi’ego d´Agostino oraz niemieckiego zespołu Die Toten Hosen. Zdobył wiele nagród i wyróżnień w dziedzinie animacji, m.in. Grand Prix na Ottawa International Animation Festival (2000) za „Ring of Fire”, Grand Prix na Black Nights Festival Talinn (2006) i Fipresci award Annecy (2007) za “The Runt”. Jego twórczość prezentowano w ramach retrospektyw, m.in. na Ottawa Animation Festival w Kanadzie (2003), Bradford Animation Festival w Anglii (2006), Utrecht Animation Festival w Holandii (2006), w Muzeum Sztuki Nowoczesnej MoMA w Nowym Jorku (2007), na Festiwalu Anima Mundi w Brazylii (2008), w Kuunstimuuseum Tallinn w Estonii (2009), Forum des Images we Francji (2010, 2015), na Animafest Zagreb w Chorwacji (2012), Animpact w Południowej Korei (2013).  Hykade jest dyrektorem Instytutu Animacji w Filmakademie Baden-Württemberg w Niemczech, od 2008 roku wykłada animację na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych. Prowadził warsztaty oraz wykłady mistrzowskie, m.in. w Royal College of Arts w Londynie, Netherlands Institute of Animated Film, Shenkar College w Tel Awiwie, Cinemateque Quebecoise w Kanadzie.

ANITA KILI – studiowała ilustrowanie i projektowanie anita_kiligraficzne w Norwegian National College of Art & Design w latach 1988-1990 oraz animację w Volda University College w latach 1990-1992, po której ukończyła trzeci rok na wydziale filmu fabularnego na tej samej uczelni. W 1996 r. otrzymała tytuł magistra animacji (specjalizacja: animacja wieloplanowa) Narodowej Akademii Sztuk w Oslo. Od tego czasu Killi pracuje w Trollfilm AS,  studiu animacji, które sama założyła. Jej film pt. „Tornehekken” („Żywopłot z cierni”) był nagrodzony na wielu międzynarodowych festiwalach i otrzymał nominację do nagrody Cartoon d’Or. Jej ostatnia produkcja – „Sinna mann” („Wściekły człowiek”) spotkała się z jeszcze większym uznaniem krytyki i została zaprezentowana na wielu festiwalach filmowych, gdzie otrzymała liczne nagrody w kategorii Najlepszy Film, Grand Prix oraz nagrody publiczności. Obecnie Anita Killi pracuje nad swoim pierwszym filmem pełnometrażowym – „Ocaleni ze świąt Bożego Narodzenia”, który podobnie jak pozostałe produkcje z filmografii artystki, charakteryzuje sie tajemniczą atmosferą i niesie ważne przesłanie.

GEORGES SCHWIZGEBEL – jest jedną georges-schwizgebel2z najważniejszych postaci współczesnej animacji. Ten wszechstronny autor 18 krótkometrażowych filmów był nagradzany za swoją pracę na festiwalach w Cannes, Annecy, Zagrzebiu, Hiroszimie, Sttutgarcie, Ottawie i Espinho. Dwa z jego filmów – „78 R.P.M.” (1985) oraz „The Ride to the Abyss” (1992) znalazły się na liście stu najważniejszych filmów animowanych ogłoszonej na festiwalu w Annecy w 2006 roku. „The Man without a Shadow” (2004), efekt jego pierwszej współpracy z National Film Board otrzymał nagrody na 17 festiwalach na całym świecie. Pomimo iż w swoich pierwszych filmach Schwizgebel posługiwał się przede wszystkim animacją rotoskopową („Perspectives”, 1975: „Off-side”, 1977), jego późniejsze prace charakteryzują się bardziej swobodnym podejściem, przede wszystkim w aplikacji kolorów oraz częstym wykorzystaniu geometrycznych figur („Fugue”, 1998; „The Young Girl and the Clouds”, 2000). Jego ostatni film „Erlking” (2015) został nagrodzony na festiwalach w Lipsku oraz krakowskiej Etiudzie&Animie.

ANDRZEJ KLIMOWSKI – urodził się w 1949 roku w andrzej-klimowski2Londynie. Ukończył St. Martin’s School of Art w Londynie oraz  warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Projektuje plakaty dla teatrów i dystrybutorów filmowych w Polsce, okładki  książkowe i ilustracje do prasy narodowej w Anglii. Jest autorem wielu powieści graficznych, m. in. „The Depository”, „The Secret” i „Horace Dorlan” dla wydawnictwa Faber & Faber, jak również wielu adaptacji i autorskich książek dla Self Made Hero (współautor Danusia Schejbal). Przez wiele lat prowadził wydział Ilustracji w Royal College of Art, gdzie obecnie jest Profesorem Emeritus.

Znamy już wyniki selekcji konkursu Anima 2016

Gaidot Jauno gadu/Waiting For the New Year, reż./dir. Vladimir Leschiov

Lista filmów przyjętych do konkursu Anima 2016 walczących o nagrody Złotego Jabberwocky (15000 PLN), Srebrnego Jabberwocky, Brązowego Jabberwocky oraz Specjalnego Złotego Jabberwocky:

 • 9, chemin des Gauchoirs, reż./dir. Lyonel Charmette, Vanilla Seed, Francja/France, 13’
 • Aftermath, reż./dir. Layla Atkinson, Trunk Animation, Wielka Brytania/UK, 2’30’’
 • Afternoon Class, reż./dir. Oh Seoro, Korea, 3’50’’
 • Albert, reż./dir. Felix Weisz, Austria, 7’10’’
 • Amélia & Duarte, reż./dir. Alice Guimarães, Mónica Santos, Portugalia, Niemcy/Portugal, Germany, 8’30’’
 • Au revoir Balthazar, reż./dir. Rafael Sommerhalder, freihändler Filmproduktion GmbH, Switzerland, 9’30’’
 • Batfish Soup, reż./dir. Amanda Bonaiuto, California Institute of the Arts, USA, 4’30’’
 • Before Love, reż./dir. Igor Kovalyov,  Rosja/Russia, 19’15’’
 • Books on books, reż./dir. Lei Lei, Chiny/China, 7’14’’
 • Borderlines, reż./dir. Hanka Nováková, FAMU, Czechy/Czech Republic, 4’53’’
 • Cachorro Loko, reż./dir. Igor Shin Moromisato, Niemcy/Germany, 5’30’’
 • Café froid/Cold Coffee, reż./dir. Stephanie Lansaque and Francois Leroy, Francja/France, 14’44’’
 • Castillo y el Armado, reż./dir. Pedro Harres, Brazylia/Brazil, 13’46’’
 • Chez moi/My Home, reż./dir. Mai Nguyen, Francja/France, 11’54’’
 • Ciało obce/Foregin body, reż./dir. Marta Magnuska, PWSFTviT, Polska/Poland,  7’
 • Czerń/Black, reż./dir. Tomasz Popakul, Polska, Japonia/Poland, Japan, 14’
 • Daljine su savladane/Distances are overcome, reż./dir. Jelena Milunović, Serbia, 3’                                                                                        
 • De longues vacances/A Long Holiday, reż./dir.: Caroline Nugues-Bourchat, Belgia/Belgium, 15’54’’
 • Fears, reż./dir. Nata Metlukh, Vancouver Film School (VFS), Kanada/Canada, 2’08’’
 • Feed, reż./dir.: Eri Okazaki, Tama Art University, Japonia/Japan, 6’53’’
 • Fenwick Island, reż./dir. Shane Beam, DePaul University, USA, 3’41’’
 • Figury niemożliwe i inne historie II/Impossible figures and other stories II,  reż./dir.  Marta Pajek, Animoon, Polska/Poland, 14’40’’
 • Flowers and Feathers, reż./dir. Jennifer Haugan, Royal College of Art, Wielka Brytania/UK, 3’32’’
 • Gaidot Jauno gadu/Waiting For the New Year, reż./dir. Vladimir Leschiov, Lunohod, Łotwa/Latvia, 8’11’’
 • Hallux, reż./dir. Henning Thomas, University of Fine Arts, Hamburg, Niemcy/Germany, 10’25’’
 • How Long, Not Long, reż./dir. Michelle Kranot and Uri Kranot, Dania/Denmark, 5’30’’
 • Illusions, reż./dir. Dominca Harrison, Edinburgh College of Art, Wielka Brytania/UK, 5’22’’
 • In the Distance, reż./dir. Florian Grolig, Niemcy/Germany, 7’
 • Kolekcjoner/Colector, reż./dir. Kamila i Mirek Sosnowscy, Polska/Poland, 7’09’’
 • Kompozicija/Composition, reż./dir. Mitja Manček, Słowenia/Slovenia, 3’34’’
 • Kovbojsko/Cowboyland, reż./dir. David Stumpf, Academy of Performing Arts in Bratislava, Słowacja/Slovakia, 4’46’’
 • Kut/Corner, reż./dir. Lucija Mrzljak, Estonian Academy of Arts, Estonia, 2’06’’
 • Lak Boh Ki/Drop Nowhere, reż./dir. Qing Sheng Ang, Singapur/Singapore, 7’38’’
 • Living, reż./dir. Cesar Diaz Melendez, Hiszpania/Spain, 1’
 • Locus, reż./dir. Anita Kwiatkowska-Naqvi, WJTeam, Polska/Poland, 10’08’’
 • Löss, reż./dir. Yi Zhao, Andre Bos, Holandia/Nederland, 28’
 • Me Kafka Bogota, reż./dir. Camilo Cogua & Ricardo Arce, Kolumbia/Colombia, 7’
 • Merlot, reż./dir. Giulia Martinelli and Marta Gennari, Włochy/Italy, 5’40’’
 • Minotaurs, reż./dir. Karlis Vitols, Łotwa/Latvia, 8’30’’
 • Mr Sand, reż./dir. Soetkin Verstegen, Dania/Denmark, 8’15’’
 • Music Dances, reż./dir. Kirill Fessenko, Kanada/Canada, 1’54’’
 • Nighthawk, reż./dir. Špela Čadež, Słowenia/Slovenia, 8’50’’
 • Novembre/November, reż./dir. Marjolaine Perreten, La Poudrière, Francja/France, 4’
 • Parade de Satie, reż./dir. Koji Yamamura, Japonia/Japan, 14’12’’
 • Penelope, reż./dir. Heta Jäälinoja, Estonian Academy of Arts, Estonia, 4’23’’
 • Perched, reż./dir. Liam Harris, The National film and Television School, Wielka Brytania/UK, 10’30’’
 • Projection, reż./dir. Beryl Allee, Pacific Northwest College of Art, USA, 5’41’’
 • Radio Wave, reż./dir. Ryotaro Miyajima, Tokyo University of the Arts, Japonia/Japan, 3’09’’
 • Scapegoat, reż./dir. Gal Haklay, Izrael/Israel, 8’30’’
 • Ślady ulotne/Traces of Ephemeral, reż./dir. Agnieszka Waszczeniuk, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Polska/Poland, 7’49’’
 • Slinky, reż./dir. Rianne Stremmelaar, Artez Hogeschool voor de Kunsten Zwolle, Holandia/Netherlands, 5’
 • Šuma/Shuma, reż./dir. Lucija Mrzljak, Estonian Academy of Arts, Estonia, 6’12’’
 • The Five Minute Museum, reż./dir. Paul Bush, Ancient Mariner and Schattenkabinett, Wielka Brytania/UK, 6’30’’
 • The Loneliest Stoplight, reż./dir. Bill Plympton, USA, 6’18’’
 • The Scarecrow, reż./dir. Victoria Budgett, The Arts University Bournemouth, Wielka Brytania/UK, 3’50’’
 • Le Promeneur/The Walker, reż./dir. Thibault Chollet, Francja/France, 5’53’’
 • Tik Tak, reż./dir. Ülo Pikkov, Nukufilm, Estonia, 10’
 • Tres moscas a medida/Three Fitted Flies, reż./dir. María Álvarez and Elisa Morais, Wielka Brytania/UK, 7’47’’
 • Tu Tamo/Here There, reż./dir. Alexander Stewart, Bonobostudio, Chorwacja/Croatia, 4’40’’
 • Un plan d’enfer/One Hell of a Plan, reż./dir. Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli, Francja/France, 5’50’’
 • Vaysha l'aveugle/Blind Vaysha, reż./dir. Theodore Ushev, Kanada/Canada, 8’13’’
 • Vučje igre/Wolf Games, reż./dir. Jelena Oroz, Chorwacja/Croatia, 4’44’’
 • Wildfire, reż./dir. Hugues Opter, Pierre Pinon, Nicole Stafford, Valentin Stoll, Arnaud Tribout, Shang Zhang, Francja/France, 3’58’’
 • Without Tears, reż./dir. Amy Wang, Taipei National University of the Arts, Taiwan, 5’24‘’
 • Wonder, reż./dir. Mirai Mizue, Carte Blanche, Francja/France, 8’08’’
 • XOXO - pocałunki i uściski/XOXO – Hugs and Kisses, reż./dir. Wiola Sowa, SowaFilm, Poland, 14’
 • Zaczyn/Leaven, reż./dir. Artur Hanaj, PWSFTviT, Polska/Poland, 5’
 • 동물농장/Animal farm, reż./dir. Choi Nara, Korea, 6’15’’

Znamy już wyniki selekcji konkursu Etiuda 2016

Lokatorki/Tenants, reż./dir. Klara Kochańska

Lista filmów przyjętych do konkursu Etiuda 2016 walczących o nagrody Złotego Dinozaura (15000 PLN), Srebrnego Dinozaura i Brązowego Dinozaura:

 • Auf Überlandfahrt/Cross-Country Drive, reż./dir. Borbála Nagy, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, Niemcy/Germany, 20’43’’
 • Beneath the Wheel, reż./dir. Eun-mi Kwak, KAFA – Korean Academy of Film Arts, Korea/Republic of Korea, 20’48’’
 • Boat People, reż./dir. Paul Meschùh, Hochschule für Fernsehen und Film München, Niemcy/Germany, 28’49’’
 • Das Gegenteil von Orange/The Opposite of Orange, reż./dir. Christopher Kaufmann, Hamburg Media School, Niemcy/Germany, 11’42’’
 • De Profundis, reż./dir. Eugeniusz Pankov, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Polska/Poland, 21’31’’
 • Die Stille/Still, reż./dir. Lily Erlinger, Filmakademie Baden-Württemberg, Niemcy/Germany, 29’10’’
 • Dummy, reż./dir. Riyana Kasmawan, Swinburne University of Technology, Australia/Australia, 12’28’’
 • Dziadku, nie słyszę/Say it Again, Grandpa, reż./dir. Izabela Kiszczak,  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Polska/Poland, 21’29’’
 • Eva, reż./dir. Francisco Pareja, Escuela Nacional de Cine, Wenezuela/Venezuela, 12’04’’
 • Forbidden Notes, reż./dir. Sonam Singh, Film and Televison Institut of India, Indie/India, 15’
 • Freelance, reż./dir. Liliya Tkach, Ostankino Moscow Institute of Television and Radio Broadcasting, Rosja/Russian Federation, 16’52’’
 • Gemelos/Twins, reż./dir. Pablo Radice, Universidad de Buenos Aires – Facultad de Arquitectura Diseno y Urbanismo, Argentyna/Argentina, 13’01’’
 • Kis, reż./dir. Svetlana Bolycheva, Russian State University of Cinematography (VGiK), Rosja/Russia, 20’33’’
 • La Hija Prometida/The Promised Daughter, reż./dir. Fernando Rangel, Centro de Capacitación Cinematográfica, Meksyk/Mexico, 15’58’’
 • La rabia de Clara/Clara's Rage, reż./dir. Michelle Garza Cervera, Centro de Capacitación Cinematográfica, Meksyk/Mexico,  21’17’’
 • Le Steak De Tante Margaux, reż./dir. Sameh Alaa, EICAR – The International School of Film & Television Paris Francja/France, 11’21’’
 • Lokatorki/Tenants, reż./dir. Klara Kochańska,  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Polska/Poland, 29’40’’
 • Maman und das Meer/Maman and the Ocean, reż./dir. David Wagner, Hamburg Media School, Niemcy/Germany, 9’41’’
 • Nabelschnur/Umbilical Cord, reż./dir. Eliza Petkova, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, Niemcy/Germany, 27’13’’
 • Nauka/Education, reż./dir. Emi Buchwald, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Polska/Poland, 19’39’’
 • Neighbours, reż./dir. Gabriel Khotivari, The Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University, Gruzja/Georgia, 14’32’’
 • Oto Polska, właśnie/Poland, My Beloved, reż./dir. Łukasz Perkowski, Akademia Multi Art, Polska/Poland, 5’48 ‘’
 • Pa\'am Ahrona/One Last Time, reż./dir. Maayan Meya Cohen, Tel Aviv University, Izrael/Israel, 22’03’’
 • Pitter Patter Goes My Heart, reż./dir. Christoph Rainer,  Filmakademie Baden-Württemberg, Filmakademie Wien, Columbia University, Niemcy/Germany, 21’54’’
 • Riphsime and Shota, reż./dir. Lasha Basharuli, The Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University, Gruzja/Georgia, 12’21’’
 • Samira, reż./dir. Charlotte A. Rolfes, Hamburg Media School, Niemcy/Germany, 16’19’’
 • Sexo limpio/Clean Sex, reż./dir. Maria Conchita Diaz, Centro de Capacitación Cinematográfica, Meksyk/Mexico, 13’36’’
 • Shujayya, reż./dir. Mohammed Almughanni,  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Polska/Poland, 21’01’’
 • Sightseeing, reż./dir. David Borbás, Budapest Metropolitan University, Węgry/Hungary, 29’45’’
 • Star David, reż./dir. Eugene Koshin, Higher Courses for Screenwriters and Directors, Ukraina/Ukraine, 16’01’’
 • Szczękościsk/Lockjaw, reż./dir. Kordian Kądziela, Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, Polska/Poland, 30’00’’
 • The Truants, reż./dir. Aaron Dunleavy, University of Arts London, Wielka Brytania/United Kingdom, 12’22’’
 • Time to Die, Motherfuckers, reż/dir. Annika Sehn, Jonas Spriestersbach, Hochschule für Fernsehen und Film München, Niemcy/Germany, 15’05’’
 • Tobi, reż./dir.  Kristina Kean Shtubert, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, Niemcy/Germany, 5’40’’
 • Traveling on One Leg, reż./dir. Alexandru Petru Badelita, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Francja/France, 16’25’’
 • Tuta, reż./dir. Sandro Souladze, The Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University, Gruzja/Georgia, 27’56’’
 • Urban Cowboys, reż./dir. Paweł Ziemilski, Wajda School, Polska/Poland, 29’02’’
 • Wert der Arbeit/Sweeper's Pride, reż./dir. Matthias Koßmehl, Hamburg Media School, Niemcy/Germany, 7’20’’
 • Werkzaamheid/Work, reż./dir. Oscar van der Kruis, 2015, AHK – Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, 23’35’’
 • Worry Me in the Daytime, reż./dir. Sebastian Broadbent, School of Film & Television Victorian College of the Arts, Australia, 21’26’’
Szkoły walczące o nagrodę Specjalnego Złotego Dinozaura (dla najlepszego zestawu filmowego  - minimum 3 filmy w konkursie): 
 • Centro de Capacitación Cinematográfica
 • Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin
 • Hamburg Media School
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
 • The Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University

Aktorzy kochają animacje!

            Wybitni polscy aktorzy od zawsze wspierają twórczość studencką i filmową alternatywę. Mimo tego, że nie przynosi to korzyści komercyjnych. W tym roku Katarzyna Herman, Jan Peszek, Wojciech Mecwaldowski, Borys Szyc i Łukasz Simlat wystąpili w spocie festiwalu Etiuda&Anima oraz wzięli udział w wyjątkowej zabawie z konkursowymi animacjami.

             Wzorem zeszłego roku poprosiliśmy polskich aktorów o podzielenie się wrażeniami z oglądania animacji z konkursu ANIMA. Te krótkometrażówki bywają absurdalne, surrealistyczne i intrygujące. Często wywołują u widzów zmieszanie połączone z zachwytem. Wybrane filmy pokazaliśmy wymienionym wyżej aktorom, a kamera zarejestrowała ich rekcje. Na ich podstawie zadaniem widzów będzie odgadnięcie, który z filmów wyświetlonych podczas danego bloku projekcyjnego (w konkursie ANIMA jest ich sześć) został skomentowany przez aktora. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowane zostaną nagrody.

            Zapraszamy do zabawy!

 

            A jaka była idea tegorocznego spotu? Nazwa festiwalu Etiuda&Anima nie jest szczególnie łatwo przyswajalna. Zapraszamy do jej utrwalenia z pomocą polskich aktorów. Autoironicznie i z dystansem puszczamy oczko do naszych widzów.

Spot 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=XMEJuJgOmWc

 

Konkurs ANIMA (6 projekcji)

24-27 listopada 2015, Małopolski Ogród Sztuki

Konkurs ANIMA – szaleństwo różnorodności

Czy wychodziliście kiedyś z kina z poczuciem, że film był o niczym? Pewnie nie raz. W tegorocznej edycji konkursu ANIMA nie ma takiego niebezpieczeństwa. Te filmy są o wszystkim!

Tegoroczna edycja międzynarodowego konkursu profesjonalnych i studenckich krótkometrażowych filmów animowanych to 69 tytułów z 24 krajów świata. To mniej więcej tyle czasu, ile poświęcamy na obejrzenie marnych sześciu filmów fabularnych. Doprawdy, życie jest za krótkie by wypełniać je oglądaniem filmów pełnometrażowych. Formuła konkursu, zestawiająca obok siebie filmy uznanych realizatorów z produkcjami studenckimi młodych artystów animatorów to świetna okazja do porównań i refleksji. Jakie są punkty styczne dzieł Starych i Młodych? Które elementy z kanonu światowej animacji są przez młodych realizatorów kontynuowane, a które odrzucane? Czy najnowsze dokonania Wielkich i Uznanych wytrzymują zderzenie z energią młodych twórców? Czy mistrzowie dalej nas zachwycają i skutecznie unikają zastygnięcia w pomnikowej pozie na swych spiżowych postumentach? Wszystkiego tego dowiemy się śledząc konkursowe projekcje ANIMY. Obok młodych swoje najnowsze produkcje przedstawią uznani twórcy animacji, tacy jak Georges Schwizgebel (Erlkönig), Andreas Hykade (Nuggets) Konstantin Bronzit (We can’t live without cosmos) Riho Unt (The Master) oraz Priit i Olga Pärn (Pilots on the Way Home), czy nagradzani już w konkursie ANIMA Claudius Gentinetta (Islander’s Rest), Theodore Ushev (Sonambulo), Don Hertzfeld (World of Tomorrow) i Daniel Šuljić (Transparency). Jak zawsze, podziwiać będzie można pełne spektrum różnorodnych technik animacji: od klasycznych filmów rysunkowych, przez wycinanki, filmy lalkowe, plastelinowe, rotoskopie, pikselacje, komputerowe animacje 2D i 3D, do abstrakcyjnych impresji malarskich, a nawet filmu malowanego na kolejnych stronach rozłożonych obok siebie starych książek. Sytuacja konkursu międzynarodowego prędzej czy później prowokuje pytania o kondycję rodzimej produkcji filmowej na tle zagranicznej konkurencji, czyli „ANIMA 2015 a sprawa polska”. Wszystko wskazuje na to, że ogłoszone kilka lat temu odrodzenie polskiej animacji trwa. W konkursowe szranki staje aż dziesięć rodzimych produkcji. Obok ciekawych propozycji studentów polskich szkół filmowych i artystycznych zobaczymy uznane już na wielu festiwalach Lato 2014 Wojciecha Sobczyka i Niebieski pokój Tomasza Siwińskiego, teledysk do piosenki Renaty Przemyk (Rzeźba dnia Moniki Kuczynieckiej), a także opowiedzianą przez Jerzego Stuhra baśń Andersena To pewna wiadomość, zilustrowaną olejnymi obrazami Joanny Jasińskiej-Koronkiewicz. A co w produkcjach zagranicznych? Chyba wszyscy zapatrzyli się w wielką migrację, bo nieustająco ktoś wybiera się w podróż: jedni nie mogą wytrzymać na ziemi (We can’t live without Cosmos Bronzita), innym w kosmosie smutno (Missing one player Lei Lei), jedni nabijają statki w butelkę (Islander’s Rest Gentinetty), inni przywiązują je do wielorybów (Levitation Marko Mestrovic). A może na morzu zaprzyjaźnić się z komarem? (Sailor’s Yarn Julia Munz i Claudia Wirth). Pociągom lepiej nie ufać (Fongopolis Joanny Kożuch, Soot David Doutel i Vasco Sá), więc można spróbować sił na rowerze – a nuż uda się wysępić chociaż jedną fajkę (Velodrool Sander Joon), choć można też nieźle się wkręcić (Super 8 Rim Sharafutdinov). Samoloty zawodzą (Pilots on the Way Home Priita i Olgi Pärn, Go to city Ele Wenyu Li), więc może w końcu uda się odpalić motor? (Roadtrip Xaver Xylophon). Można też spróbować wzbić się w niebo o własnych siłach, byle tylko nie stracić zasilania (Golden Shot Gökalp Gönen), choć może lepsze i to od niekontrolowanego atomu (Lucens Marcel Barelli). W tej szalonej podróży nie brakuje oryginałów: szczudła to prawdziwa klasyka (The Story of Precival Pilts Janette Goodey & John Lewis) w porównaniu do estońskiej inwencji ujeżdżania instrumentów klawiszowych (Piano Kaspara Jancisa). A jeśli kogoś nie interesują podróże w przestrzeni, można też i w czasie (World of Tomorrow Hertzfelda). Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Sporo fascynujących historii jeszcze w zanadrzu, a oprócz nich kilka filmów nie zawracających nam głowy fabułą, lecz urzekających plastyką, ruchem i muzyką. Swoją obecnością zaszczycą nas także wielcy kompozytorzy: Schubert, Liszt (Erlkönig Schwizgebla), Czajkowski, Vivaldi, Bach, Beethoven, Granados (Life with Herman H. Roth Chintis Lundgren) i Ryszard Strauss (World of Tomorrow Hertzfelda). Od wtorku do piątku potrwa walka o skrzydlate Jabberwocki 2.500 euro – nie wolno przegapić tej rywalizacji!

Konkurs ETIUDA – Odwaga i energia młodego kina

           

           Co kręcą młodzi filmowcy? Tegoroczny konkurs ETIUDA jest podróżą do krainy różnorodnego kina. Kina, które nie boi się poruszać kontrowersyjnych tematów, nieustannie poszukuje nowych środków wyrazu, eksperymentuje z narracją i stylem. Kina młodego i odważnego, które proste i krótkie historie zamienia w małe dzieła sztuki filmowej.

(więcej…)