en

31.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Kraków 19-24 XI 2024

Wiola Sowa

Dodano: 10 października, 2022


Urodzona w 1972 roku w Gnieźnie. Reżyserka filmów ani­mowanych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Grafiki (dyplom w Pracow­ni Filmu Animowanego w 2000 roku nagrodzony Medalem Rektora ASP) oraz Państwowej Wyż­szej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi (studia doktoranckie reali­zowane były na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w specjalizacji film animowany, obrona pracy doktorskiej w 2017 roku).

Wiola Sowa

Dwukrotna lau­reatka Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Kraków i Stypendium Goethe Institut. W latach 2008–2012 przewodnicząca polskiej sekcji ASIFA (Association Internationale du Film d’Animation, międzynarodowego stowa­rzyszenia zrzeszającego twórców filmu animowa­nego na świecie). W latach 2005–2008 członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Od 2010 do 2020 roku, z no­minacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe­go, ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Adiunkt w Instytucie Sztuki Mediów Uniwersytetu Pedagogicznego, gdzie pełni również obowiązki kierownika Katedry Multimediów.

Jej filmy (Pomiędzy nami (2000), Refreny (2007), XOXO pocałunki i uściski (2016), Wielka Księga Uczuć – tęsknota (2020)) były prezentowane i nagradzane na wielu festiwalach w kraju i za granicą, m.in.: National Gallery of Art Washington D.C., Fundacja Kościuszki w Nowym Jorku, Barbican Centre w Londynie, Centre Pom­pidou w Paryżu, Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, podczas Hiroshima Animation Festival w Japonii, Annecy Animation Festival we Francji.

Facebook Etiuda&AnimaInstagram Etiuda&AnimaYouTube Etiuda&Anima
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content