Imprezy towarzyszące

Przed Etiudą: VI Krakowskie Warsztaty Filmu Animowanego (27.10 – 3.11.2008 r.) Jerzemu Kuci – w 25-tą rocznicę filmowej twórczości 10 kamieni milowych w historii filmu animowanego według Jerzego Kuci Bogdan Dziworski – prezentacja (z udziałem artysty) The National Film and Television School, Beaconsfield (Wielka Brytania) – prezentacja 50 lat łódzkiej filmówki – etiudy operatorskie Studenckie wideoklipy i reklamówki – prezentacja Stare i nowe zwiastuny filmowe Paul Driessen – prezentacja (z udziałem artysty) Po Etiudzie: Walerian Borowczyk – retrospektywa (9 – 18.11.1998 r.)

Z prasy

Już po raz piąty spotkali się w krakowskiej Rotundzie studenci szkół filmowych z całego świata. Krakowska publiczność mogła obejrzeć ponad 70 etiud reżyserskich, operatorskich i animowanych pochodzących z 21 szkół filmowych i artystycznych. Tegorocznej – jubileuszowej – edycji MFF Etiuda towarzyszyły przeglądy retrospektywne filmów Jerzego Kuci (przewodniczący jury), Paula Driessena, Bogdana Dziworskiego oraz etiudy znanych dziś operatorów studiujących w ciągu minionego półwiecza w łódzkiej PWSFTviT i krótkie filmy ze szkoły filmowej w Beaconsfield w Wielkiej Brytanii. Niestety z powodów organizacyjnych nie wszystkie filmy dojechały – niektóre zatrzymali celnicy, chociaż byli tacy artyści, którzy sami przemycali filmy przez granicę, ale nie będę ujawniał kto – opowiadał dyrektor Etiudy Bogusław Zmudziński. Festiwal od lat organizuje ta sama ekipa – nikogo nie ubyło, a nawet przybyli nowi – mówił podczas zakończenia tegorocznej Etiudy Zmudziński, przedstawiając swoich współpracowników. I może to jest kluczem do sukcesu tej rozrastającej się z roku na rok i coraz bardziej prestiżowej imprezy.” Iwona Cegiełkówna, Dinozaury dla młodych, „Film” 1999, nr 1, s. 12.