Imprezy towarzyszące

Przed Etiudą: VI Krakowskie Warsztaty Filmu Animowanego (27.10 – 3.11.2008 r.) Jerzemu Kuci – w 25-tą rocznicę filmowej twórczości 10 kamieni milowych w historii filmu animowanego według Jerzego Kuci Bogdan Dziworski – prezentacja (z udziałem…

Z prasy

„Już po raz piąty spotkali się w krakowskiej Rotundzie studenci szkół filmowych z całego świata. Krakowska publiczność mogła obejrzeć ponad 70 etiud reżyserskich, operatorskich i animowanych pochodzących z 21 szkół filmowych i artystycznych. Tegorocznej –…