en

31.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Kraków 22-27 X 2024

Przemysław Liput

Dodano: 10 października, 2022


Urodzony w 1985 roku w Sanoku. W 2010 roku ukończył studia na kie­runku Grafika na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dyplom magisterski obronił w pracowni Druku Cyfrowego dr hab. Ada­ma Panasiewicza. W 2017 roku uzyskał stopień doktora sztuki pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Hańderka na Akademii Sztuk Pięknych w Katowi­cach.

Przemysław Liput

Laureat wielu nagród i wyróżnień, uczestnik wystaw, przeglądów filmowych w kraju i za grani­cą. Jest autorem ilustracji do książek: Miasto Potwór (wyd. Kropka), Rok w przedszkolu (wyd. Nasza Księ­garnia), Ziemia do Jadzi i serii „Jano i Wito” (wyd. Mamania).

Autor filmów animowanych, książek dla dzieci, spotów i kampanii reklamowych. Od 2011 roku prowadzi zajęcia z animacji, motion graphic i multimediów na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Realizuje prace w technikach gra­ficznych, rysunkowych oraz wideo. Tworzy obiek­ty kinetyczne i prekinowe, maszyny-projektory, urządzenia stereoskopowe. W filmie animowanym interesuje się działaniami bezkamerowymi, ekspe­rymentalnymi, minimalistycznymi i przedkinemato­gracznymi.

Współorganizator trzech edycji ogólno­polskich i jednej międzynarodowej Studenckiego Konkursu NOTO – notatnik artysty.

Facebook Etiuda&AnimaInstagram Etiuda&AnimaYouTube Etiuda&Anima
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content