/Konkurs ANIMA

Konkurs ANIMA

Skład Jury

Dennis Tupicoff – przewodniczący, Patrick Bouchard, Vladimir Leščiov, Daniel Šuljić, Mariusz Wilczyński

Werdykt

Grand Prix – Złoty Jabberwocky

“Father” / „Ojciec”, reż. Ivan Bogdanov, Moritz Mayerhofer, Asparuh Petrof (Bułgaria, Chorwacja, Niemcy)

Srebrny Jabberwocky

„Futon”, reż. Yoriko Mizushiri (Japonia)

Brązowy Jabberwocky

„Palmipedarium”, reż. Jérémy Clapin (Francja)

Specjalny Złoty Jabberwocky dla najlepszej animowanej etiudy studenckiej festiwalu

“Ascension” / „Wniebowstąpienie”, reż. Thomas Bourdis, Martin de Coudenhove, Caroline Domergue, Colin Laubry, Florian Vecchione (Francja)

Wyróżnienia honorowe

„Nyuszi és öz” / „Królik i jeleń”, reż. Péter Vácz (Węgry)

„Ab ovo”, reż. Anita Kwiatkowska-Naqvi (Polska)

“My little underground” / „Moje małe podziemie”, reż. Elise Simard (Kanada)

Wielki (Nie)Doceniony – Nagroda Dyrektora Artystycznego Festiwalu

„Obida” / „Rozgoryczenie”, reż. Anna Budanowa (Rosja)

Nagroda Jury Studenckiego

„Dents de Lait” / „Zęby mleczne”, reż. Julie Charette (Kanada)

Nagroda publiczności

„Nyuszi és öz” / „Królik i jeleń”, reż. Péter Vácz (Węgry)