/Imprezy towarzyszące

Imprezy towarzyszące

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi – przegląd retrospektywny

Krzysztof Kieślowski – etiudy i dokumenty (z udziałem artysty)

Pracownia Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – etiudy 1981 – 1992