/Imprezy towarzyszące

Imprezy towarzyszące

Przed Etiudą: VIII Krakowskie Warsztaty Filmu Animowanego

10-tka najlepszych polskich animacji według Daniela Szczechury

Międzynarodowy Zjazd Szkół Filmowych

  • Akademija za Gledaliśce, Radio, Film in Televizijo, Ljubljana (Słowenia)
  • Filmová a Televizna Fakulta Vysokej Školy Múzických Umeni, Bratysława (Słowacja), (ponownie: 2002)
  • Szinház-És Filmmȕvészeti Foiskola, Budapeszt (Węgry)
  • Hochschule fȕr Fernsehen und Film, Monachium (Niemcy)
  • Institut National Superieur des Arts du Spectacle – INSAS, Bruksela (Belgia)

Dyskusja panelowa „Przyszłość kina europejskiego i perspektywy rozwoju szkolnictwa filmowego”

Břetislav Pojar – prezentacja (z udziałem artysty)

Otto Alder prezentuje najmłodsze pokolenie twórców animacji niemieckiej

Projekcja filmów i prezentacja „animacji na żywo” Ferenca Cakó

Klaus Wildenhahn – retrospektywa filmów dokumentalnych (z udziałem artysty)

Dokumentalne prowokacje – lata 60.

IV Konkurs Studenckich Filmów Reklamowych – Kodak 2000

Sztuka w więzieniu – prezentacja (z udziałem artystów)

Po Etiudzie: André Delvaux – Gość Honorowy Festiwalu – retrospektywa filmów (11 – 21 listopada 2000 r.)

Po Etiudzie: „Etiuda Objazdowa”