/AXIS MUNDI X Andrzeja Bronikowskiego

AXIS MUNDI X Andrzeja Bronikowskiego

„Axis Mundi X” to multimedialny projekt – expanded cinema – oparty na multiprojekcji filmów animowanych, zintegrowanych z prezentacją grafiki zwojowej w dużej skali, traktowanych jako ekrany.

Tytuł i temat projektu związany jest z poszukiwaniem i doświadczaniem archetypowej symboliki Kosmosu, gdzie projekcje animowanych obrazów podlegają cyrkulacji, promieniowaniu, eksplozji i transformacji ze statycznymi, wertykalnymi kompozycjami grafiki w przestrzeni wnętrza sali kinowej.

Według reżysera to właśnie medium filmowe i sztuka animacji stanowią szczególne i uprzywilejowane miejsce, gdzie szersza i głębsza wizja Kosmosu może być w pełni wyrażona. Współczesna sztuka multimedialna oparta na multiprojekcji poprzez wykorzystanie procesu animacji poklatkowej stała się „wehikułem” dla przekształcania świadomości – tak twórcy, jak i widza – wywołując multisensoryczne doznania oraz intensyfikując percepcję mikro- i makrokosmosu.

25 listopada (wtorek), 22.30
Kino Rotunda – Górna sala