/Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Regulamin Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; tzw. RODO) niniejszym informujemy Państwa, zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audowizualnej Etiuda&Anima z siedzibą w Krakowie (30-102), ul. Morawskiego 5/220C w celu umożliwienia nawiązywania kontaktów pomiędzy osobami i podmiotami z branży filmowej w związku z działalnością Fundacji oraz prowadzonego przez nią Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima. Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich. Dane będą przetwarzane przez okres do końca festiwalu lub do czasu wycofania zgody.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ww. rozporządzenia, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. w celu umożliwienia nawiązywania kontaktów pomiędzy osobami i podmiotami z branży filmowej w związku z działalnością Fundacji oraz prowadzonego przez nią Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że zgodnie z ww. rozporządzeniem każda osoba, której dane ww. fundacja przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji w ramach organizowanego przez ww. fundację festiwalu.

Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audowizualnej Etiuda&Anima dokłada najwyższych starań, aby wszystkie przetwarzane w ramach jej działalności dane osobowe były zabezpieczone przed nieautoryzowanym udostępnieniem osobom i podmiotom trzecim. W tym celu wdrożono środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo i poufność przetwarzanym danym.

 

Biuro Organizacyjne Festiwalu
Etiuda&Anima