/20:30 – Festiwale starych i nowych mediów prezentują: Ars Electronica – Linz

20:30 – Festiwale starych i nowych mediów prezentują: Ars Electronica – Linz

Kino Pauza

25 listopada (poniedziałek)
20.30

Ars Electronica od 1979 r. stanowi wyjątkową platformę do dyskusji na temat mediów i sztuki cyfrowej, na którą składa się festiwal, konkurs, muzeum oraz laboratorium nowych mediów. Festiwal Ars Electronica charakteryzuje się niezwykłą interdyscyplinarnością. To dziś miejsce spotkań między artystami, naukowcami, teoretykami, technikami i pedagogami z całego świata. Poprzez sympozja, wystawy, przedstawienia i inne wydarzenia festiwal wychodzi poza tradycyjne ramy naukowej konferencji i kulturalnego wydarzenia, stając się elementem przestrzeni miejskiej.

W tym roku zostało zgłoszonych na festiwal Ars Electronica ponad 700 filmów z 73 krajów, co pokazuje jak szerokie spectrum obejmuje dziś sztuka nowych mediów. Z jednej strony animacja cyfrowa, komputerowa, efekty specjalne, niekiedy do złudzenia imitujące rzeczywistość, stają często na pograniczu sztuki, przemysłu gier wideo i nauki. Z drugiej strony z kolei sytuują się techniki tradycyjne, hybrydy pomiędzy animacją poklatkową a found footage, prace interaktywne, instalacje wideo. Od prac eksperymentalnych i abstrakcyjnych po tradycyjną narrację filmową. Ową różnorodność choć częściowo miały na ostatnim festiwalu pokazać sekcje, podsumowujące najbardziej charakterystyczne tendencje i nowe pomysły, stąd m.in. przegląd animacji japońskiej czy młodych austriackich twórców. Sekcja eksperymentalna pokazała innowacyjne formy i gatunki, a nawet sposoby produkcji. Z kolei Expanded Digital Animation ukazała, w jaki sposób można wykorzystać trójwymiarowe wizualizacje w przestrzeni publicznej, wewnątrz budynków i na fasadach. Prezentowane prace uzmysłowiły ciekawy sposób przekształcania cyfrowego obrazu i wpisywania go w kontekst przestrzeni i rzeczywistości dookoła.

Nagroda Prix Ars Electronica, przyznana po raz pierwszy w 1987 r., jest od tamtego czasu najważniejszym wyróżnieniem w dziedzinie cyberartu. Program prezentowany w czasie festiwalu Etiuda i Anima w Krakowie stanowi wybór filmów z trzech sekcji projektu Ars Electronica
Animation Festival 2013.

Eksperymenty

W sekcji tej zaprezentowane są innowacyjne projekty w wielorakich formach i gatunkach. Eksperymentalne podejście odnosi się do różnych elementów – narracji, nowych form produkcji, jak np. format blogu internetowego, animacja seryjna produkowana przez kilku twórców, czy w końcu do interakcji i dekonstrukcji na styku obiektu i przestrzeni. Owe eksperymentalne formy napotkać można zarówno w filmach narracyjnych, jak i pracach bardziej abstrakcyjnych, czy z pozoru konwencjonalnych filmów dokumentalnych.

DUKU SPACEMARINES, prod. La Mécanique du Plastique (Nicolas Liautaud, Alice Suret-Canale, Nicolas Dubois, Hugo Paquin), Francja/France 2012, 4’
THE ANIMATION TAG ATTACK, prod.: the Animation Tag Attack Team, Niemcy, Dania/Germany, Denmark 2012, 9’58’’
NOSTALGIA FOR NATURE, prod.: Hugo Arcier, Le Cube, Francja/France 2012, 8’58’’
LIGHTNING DRAWING RABBIT, prod.: Cassandra C. Jones, USA 2012, 1’
SHELTER, prod.: Carl Burton, USA 2012, 6’5’’
ARS RATA, prod.: Christian Schulze, Moritz Palnstorfer, Niemcy, Austria/Germany, Austria 2012, 3’16’’
VIRUS, prod.: Felipe Dacaret, DAf, Chile 2011, 53’’
SNAIL TRAIL, prod.: Philipp Artus, Niemcy/Germany 2012, 3’
INFIME, prod.: Dan Charbit, Cut and Cook Studio, Francja/France 2012, 2’23’’
BALLPIT, prod.: Kyle Mowat, Kanada/Canada 2012, 1’45’’
ENERGY FLOW, prod.: Marcus Wendt, Vera-Maria Glahn, Wielka Brytania/United Kingdom 2012, 9’22’’
THE CENTRIFUGE BRAIN PROJECT, prod.: Till Nowak, frameboX, Niemcy/Germany 2011, 6’34’’

Muzyka i obraz

Program pokazuje, w jak różny sposób współczesna sztuka łączy obrazy i muzykę. Główny trzon sekcji stanowią eksperymenty na temat interakcji między sferą audio a sferą wizualną. To klasyczne przykłady muzyki wizualnej, ale również typowych filmów muzycznych o różnym spektrum. Tworzone są one za pomocą różnych technologicznych narzędzi od hight- po low-tech. Aby nie być przesadnie poważnym, miejsce znalazły tu też filmy bardziej humorystyczne.

METUBE: AUGUST SINGS CARMEN ‘HABANERA’, prod.: Daniel Moshel, Moshel Film, Niemcy/Germany 2013, 4’
BJÖRK-MUTUAL CORE, prod.: Andrew Thomas Huang, youtube.com/MOCAtv, USA 2012, 5’21’’

Wspomnienia

Filmy prezentowane w tej sekcji funkcjonują jako swoiste świadectwo, zwizualizowany świat uczuć i pamięci, sfera, w której szczególnie wyróżnia się animacja.

ONE DAY, prod.: GOBELINS Students, Francja/France 2012, 4’23’’
PALMIPEDARIUM, prod.: Jérémy Clapin, Papy3D productions, Francja/France 2012, 10’16’’