/Brazil: Polish School of Animation – next Generations

Brazil: Polish School of Animation – next Generations

14 – 18.08.2013

São Paulo, Brazylia/São Paulo, Brazil
Anima Mundi – 21st International Animation Festival

www.animamundi.br

More information here