CALL FOR ENTRIES ETIUDA COMPETITION 2021

28th International Film Festival Etiuda&Anima is starting to call for entries to the Etiuda competition - international competition for professional, independent and student animation. DEADLINE - 30th June 2021. Please fill out the form below.

Podstawowe informacje / Basic information

czas trwania / time:
kraj / country:
lista dialogowa / dialogue list:
napisy angielskie / english subtitles:
format: rodzaj / type:

Autorzy / Authors

Szkoła / producent / School / producer

Gdy wysyłasz film do preselekcji online / When you send the prescreenings online

Po festiwalu kopia projekcyjna zostanie przesłana na podany adres / After the festival, the copy will be sent to the following address

Zgłaszający film niniejszym oświadcza, że posiada tytuł prawny do zgłoszenia filmu na Festiwal oraz, że zgłoszony film nie narusza praw osób trzecich.
Zgłaszający film zaświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Festiwalu.
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz w przypadku otrzymania nagrody na projekcje w ramach imprezy „Objazdowa Etiuda&Anima 2021”, prezentującej laureatów festiwalu.

The Entrant hereby declares to be authorized to enter the film in the festival. The entered film does not infringe the rights of third parties.
The Entrant confirms that he/she has read Festival Regulations and agrees to the terms as set out.
The submission of the film for the Festival competition amounts to agreement for three screenings during the festival, and – in case of winning the prize – during “Travelling Etiuda&Anima 2021” event presenting the festival laureates.