Jerzy Kucia o Studio filmów Animowanych w Krakowie


Miejsce: Online (Facebook / Youtube / Strona Etiuda&Anima)
Termin: 16 listopada, godz.: 15:30

Pierwszym rozmówcą jest Jerzy Kucia związany ze studiem od 1970 r. Ur. w 1942 r. w 1967 r. ukończył studia na wydziale malarstwa i grafiki ASP w Krakowie , gdzie uczył się także w Pracowni Rysunku Filmowego. Zadebiutował jako twórca filmów animowanych w 1972 r. filmem “Powrót”. Jest autorem ponad 20 filmów animowanych nagradzanych w kraju i za granicą. Otrzymał także za całokształt twórczości Smoka Smoków na Krakowskim Festiwalu Filmowym i ASIFA Prize 2006. Prowadzi coroczne Międzynarodowe Warsztaty Filmu Animowanego. W latach 1994-1997 wiceprezydent ASIFA. Od 2017 r. Przewodniczący Sekcji Filmu Animowanego SFP.

Jerzego Kucię wysłuchał Bogusław Zmudziński

https://youtu.be/u4fXKE2aGaw

O notacjach
Tematem cyklu notacji jest ocalenie od zapomnienia wiedzy na temat Studia Filmów Animowanych w Krakowie i środowiska artystycznego z nim związanego. Studio powstało w Krakowie w 1966 r. jako filia warszawskiego Studia Miniatur Filmowych. Inicjatorem i założycielem był Kazimierz Urbański - wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prowadzący tam Pracownię Rysunku Filmowego. W 1974 r studio uzyskało samodzielność prawną i nową nazwę - Studio Filmów Animowanych, pod którą stało się sławne na całym świecie. Głównym zadaniem studia była realizacja animowanych autorskich filmów krótkometrażowych, adresowanych do widza dorosłego. Produkowano tam jednak także filmy dla dzieci oraz inne formy krótkometrażowe. Wśród czołowych twórców SFA trzeba wymienić: Jerzego Kucię, Juliana Antonisza, Ryszarda Antoniszczaka, Ryszarda Czekałę, Krzysztofa Kiwerskiego, Krzysztofa Raynocha, Aleksandra Sroczyńskiego, Andrzeja Warchała, Zbigniewa Szymańskiego oraz Longina Szmyda . W latach 90. XX wieku rozpoczął się kryzys SFA w Krakowie, które ostatecznie zostało zamknięte w 2003r. Notacje będą spełniać walory poznawcze, dokumentacyjne, upowszechniając dobra kultury w Małopolsce.

Produkcja: Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima

Co mogą zrobić festiwale żeby chronić środowisko?

 • Organizacja wydarzeń towarzyszących o charakterze ekologicznym – warsztatów, prelekcji, dyskusji, pokazów, spotkań z ekspertami i ekspertkami, wykładów – kultura ma wielką moc, edukacja poprzez partycypację odbiorców i odbiorczyń jest największym potencjałem festiwali do wprowadzania zmian.
 • Wprowadzenie alternatywnych gadżetów festiwalowych, zachęcających do zwrócenia większej uwagi na środowisko naturalne – np. bomby kwietne, festiwalowe domki dla owadów.
 • Zrównoważona produkcja gadżetów - przykładowo torby czy plecaki można wyprodukować z materiałów z odzysku, np. starych banerów.
 • Nawiązanie współpracy z lokalnymi producentami i producentkami, biznesami i odpowiedzialnymi inicjatywami – festiwal może czerpać ze swojego najbliższego otoczenia i jednocześnie ograniczyć łańcuchy dostaw.
 • Ograniczenie lub zrezygnowanie z części druków. Warto zastanowić się jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na programy, katalogi, plakaty, ulotki.
 • Korzystanie ze smyczek, identyfikatorów (generalnie wszystkich zasobów, na tyle na ile to możliwe) wyprodukowanych wcześniej – np. zestaw “neutralnych smyczek”, który można wykorzystać w przyszłości niezależnie od oprawy wizualnej edycji, lub prowadzić recykling smyczek – korzystać z tych, które zostały z poprzednich edycji.
 • Catering na bankietach/innych wydarzeniach może być wyłącznie wegetariański/wegański – warto zachęcać do wypróbowania roślinnych alternatyw.
 • Publiczności festiwalowej warto zapewnić dostęp do wody pitnej (kranowej) i zachęcać do przynoszenia własnych bidonów wielokrotnego użytku.
 • Offsetowanie wydarzeń – obliczanie śladu węglowego wydarzenia i określenie działań, które miałyby na celu go zneutralizować – np. nasadzenie drzew.
 • Zachęcanie uczestników i uczestniczek do korzystania z komunikacji miejskiej – przygotowanie mapki z opracowanymi trasami dotarcia do miejsc festiwalowych, które będzie można przebyć pieszo, rowerem lub autobusem czy tramwajem.
 • Ekonomiczne i ekologiczne planowanie działań festiwalowych, np. transportów i przejazdów.
 • Wprowadzenie inicjatyw takich jak lodówki foodsharingowe, zbiórki zakrętek, zużytego sprzętu, wymiany roślin – warto wykorzystać potencjał tego, że festiwal zbiera dużą ilość osób w jednym miejscu.
 • Przygotowanie odpowiedniej ilości koszy/punktów zrzutu śmieci, dbałość o segregację śmieci.
 • Odpowiedzialne zarządzanie ściekami/zużyciem wody.
 • Plus wiele, wiele innych rozwiązań, które wciąż odkrywamy – lepszej organizacji warto uczyć się całe życie!

Jak ekologicznie zrobić festiwal? – ekologiczny panel dyskusyjny


Lokalizacja: Online (Facebook / Strona Festiwalu)

Kiedy: 20 listopada, godz. 13:00

Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności człowieka za postępującą katastrofę klimatyczną, chcemy w tym roku wspólnie z innymi organizatorami i organizatorkami wydarzeń zastanowić się co dla klimatu można zrobić działając w najbliższym naszym sercom obszarze aktywności człowieka - w kulturze. Zapraszamy do wspólnej debaty oraz wymiany myśli i doświadczeń związanych z zazielenianiem wydarzeń kulturalnych. Chcemy omówić jak najlepiej wykorzystać potencjał kultury do niesienia zmiany świadomościowej, jak motywować publiczność do ekologicznych działań czy też jak w praktyce organizować kulturę w sposób zrównoważony. Porozmawiamy o najlepszych praktykach, najczęstszych błędach, naszych pomysłach i tym, jak wzajemnie możemy się inspirować.
Dyskusja odbędzie się online, poprowadzi ją Joanna Mieszkowicz - prezeska Fundacji Aeris Futuro.

Fundacja Aeris Futuro
Misją Fundacji jest skuteczne przeciwdziałanie globalnej zmianie klimatu, ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu. Od 2005 roku Fundacja rozszerza swoją ofertę o kolejne działania dla biznesu, urzędów, także dla edukacji oraz kultury. Zespół Aeris Futuro wspiera organizację zielonych wydarzeń - ich ideą jest ograniczenie do minimum negatywnego wpływu na środowisko.
Zachęcamy do zapoznania ze stroną Fundacji: https://aerisfuturo.pl/ gdzie znajdują się ogólnodostępne publikacje oraz ekologiczna baza wiedzy, informujące m.in o klimacie, wodzie, bioróżnorodności, idei zero waste, polityce klimatycznej, źródłach energii odnawialnej czy też proekologicznych sposobach na organizację festiwali.