podstawowe informacje

rok produkcji: czas trwania:
lista dialogowa:
napisy angielskie:
format: rodzaj:
technika:
film studencki:

autorzy

producent / szkoła

dystrybutor

gdy wysyłasz film do preselekcji online

po festiwalu kopia projekcyjna zostanie przesłana na podany adres

Zgłaszający film niniejszym oświadcza, że posiada tytuł prawny do zgłoszenia filmu na Festiwal oraz, że zgłoszony film nie narusza praw osób trzecich.
Zgłaszający film zaświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Festiwalu.
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz w przypadku otrzymania nagrody na projekcje w ramach imprezy "Objazdowa Etiuda&Anima 2018", prezentującej laureatów festiwalu.