//Program konferencji

Program konferencji

Pokręcone sny historii. Propaganda, ideologia i animacja z perspektywy V4
Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona filmowi animowanemu

Kraków, Polska
Daty: 23 – 24 listopada 2017

Organizator:
Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima
(www.etiudaandanima.com)

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym:
International Visegrad Fund
(www.visegradfund.org)

Partner naukowy konferencji:
Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Polska
(www.wh.agh.pl)

Partnerzy:
Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, Polska
(www.galeriabielska.pl)

PAF Festival of Film Animation, Ołomuniec, Czechy
(www.pifpaf.cz)

Primanima World Festival of First Animations, Budaors, Węgry
(www.primanima.eu)

Fest Anča, Žilina, Słowacja
(www.festanca.sk)

Kwestia wzajemnych uwikłań ideologii i animacji niesie w sobie potencjał stymulowania dyskusji dotyczącej zarówno przeszłości jak i czasów współczesnych, a jej analiza może okazać się istotna także dla szerzej rozumianego medioznawstwa. Cyber-rewolucja sprawiła, że komunikacja masowa stała się bardziej dostępna, egalitarna i interaktywna, ale jednocześnie wygenerowała rozliczne zagrożenia i patologie. W epoce ‚fake newsów’ i ‚post-prawdy’ uczestnicy komunikacji audiowizualnej, zwłaszcza należący do młodego pokolenia, nieuchronnie gubią się w szumie informacyjnym. Młodzi ludzie z krajów Grupy Wyszehradzkiej, pierwsza generacja, która przyszła na świat w warunkach demokracji, zwykli uważać systemy autorytarne za domenę odległej przeszłości. Wydaje się konieczne, żeby wzbudzić wśród nich świadomość mechanizmów indoktrynacji charakterystycznych zarówno dla dyskursów medialnych ubiegłego, jak i bieżącego stulecia.
Animowana propaganda będzie zatem potraktowana jak rodzaj ‚laboratorium’. Badaniu poddane zostaną mechanizmy indoktrynacji i agitacji, które są reprodukowane poprzez współczesne media. Poprzez badania nad historią ideologicznego uwikłania animacji, konferencja stawia sobie cel poszerzenia wiedzy na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego krajów Grupy Wyszehradzkiej, których najnowsza historia naznaczona jest różnego rodzaju tendencjami totalitarnymi i autorytarnymi.
Zapraszamy zarówno uznanych, jak i początkujących, badaczy nie tylko z krajów wyszehradzkich, aby zaprezentowali swoje badania w formie referatów a w dalszej kolejności, w formie artykułów, które zostaną opublikowane w planowanej monografii. Wydarzenie pozostaje otwarte dla wszystkich zainteresowanych badaczy niezależnie od ich stopnia naukowego, w tym również dla studentów.

Wydarzenia dodatkowe:

  • Warsztat „Animowana Propaganda” skierowany do młodzieży
  • Wycieczka szlakiem propagandy w krakowskiej przestrzeni miejskiej
  • Pokaz filmowy pt. „Anty-propaganda, anty-ideologia”
  • Pokaz filmowy pt. „Komunistyczna propaganda z Europy Środkowo-Wschodniej”
  • Wystawa socrealistycznych plakatów z Czechosłowacji, Węgier i Polski