//Organizator

Organizator

Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej ETIUDA&ANIMA powstała z myślą o promowaniu kultury artystycznej, filmowej i audiowizualnej, charakteryzującej się wysokimi walorami aksjologicznymi. Głównym działaniem Fundacji jest organizacja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima. Poza tym realizuje kilka mniejszych projektów filmowych w kraju (Krakow Summer Animation Days, Objazdowa Etiuda&Anima, Dyskusyjny Klub Filmowy) i za granicą (Polska Szkoła Animacji). Do regularnej działalności Fundacji należy także edukacja filmowa i audiowizualna prowadzona poprzez organizację regularnych warsztatów (animacji, dokumentu, fabuły, scenariuszowe, krytyki filmowej), a także wykładów, study case, konferencji, seminariów czy plebiscytów. Dodatkowo Fundacja zajmuje się działalnością wydawniczą – obecnie w przygotowaniu jest wydawnictwo z dziedziny animacji.