//Nabór zgłoszeń na konferencje

Nabór zgłoszeń na konferencje

Pokręcone sny historii. Propaganda, ideologia i animacja z perspektywy V4
Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona filmowi animowanemu

Kraków, Polska
23 – 24 listopada 2017

Nabór zgłoszeń na konferencję

Termin nadsyłania zgłoszeń do 31/ 10/ 2017
Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres: conference.twisted.dreams@gmail.com oraz zawierać:

 • Imię, nazwisko, dane kontaktowe (email, numer kontaktowy)
 • Tytuł i afiliacja akademicka
 • Krótki biogram
 • Abstrakt w języku angielskim (maksymalnie 1500 znaków)

Organizator:
Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima
(www.etiudaandanima.com)

Partner naukowy konferencji:
Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Polska
(www.wh.agh.pl)

Gość specjalny:
Theodore Ushev

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym:
International Visegrad Fund
(www.visegradfund.org)

Komitet naukowy konferencji

 • dr hab. prof. UP Stefan Bielański (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
 • dr hab. prof. nadzw. Barbara Gąciarz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),
 • dr hab. Jadwiga Hučková (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof. dr hab. Alicja Helman (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi),
 • prof. dr hab. Andrzej Pitrus (Uniwersytet Jagielloński),
 • dr hab. prof. nadzw. Anna Siwik (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Komitet organizacyjny konferencji

 • Olga Bobrowska,
 • dr Michał Bobrowski,
 • dr Bogusław Zmudziński

Pozostali partnerzy:

Organizatorzy konferencji Pokręcone sny historii. Propaganda, ideologia i animacja z perspektywy V4 zapraszają filmoznawców, a także badaczy zajmujących się historią sztuki, humanistyką i naukami społecznymi do pochylenia się nad kwestią niebezpiecznych związków pomiędzy sztuką animacji a ideologią i oficjalną propagandą. Poprzednia edycja wydarzenia, nosząca tytuł Pokręcone sny historii. Subwersywność i deformacja w filmie animowanym z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Bielsko-Biała, 2015) koncentrowała się na dysydenckich i kontrkulturowych aspektach animacji, które podważają społeczne oraz polityczne tabu. W tym roku zachęcamy badaczy do zarzucenia perspektywy sprzyjającej analizie indywidualistycznych dzieł autorskich, na rzecz podejścia akcentującego polityczne czynniki determinujące proces produkcji, jak również formę i treść animowanych filmów. Studia na ideologicznym uwikłaniem animacji niosą w sobie potencjał wzbogacenia wiedzy na temat historii „małego kina”, ale także potraktowania animowanej propagandy jako swoistego „laboratorium”, pozwalającego na przebadanie mechanizmów agitacji i indoktrynacji, które reprodukują się w obrębie współczesnych przekazów medialnych.

Konferencja odbędzie się prawie dokładnie sto lat po wybuchu rewolucji bolszewickiej, wydarzenia, które zmieniło układ geopolityczny na mapie Europy oraz Azji i w dużym stopniu zdeterminowało historię XX wieku. W swym wnikliwym studium mechanizmów masowej dezinformacji Noam Chomsky (Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies, 1999) zauważa, że rok 1917 był w tym kontekście znaczący z jednego jeszcze powodu: otóż krąg Johna Dewey’a przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji masowej zdołał przekonać początkowo niechętny naród amerykański do poparcia przyłączenia się przez ich kraj do I Wojny Światowej. Chomsky w wielu miejscach zaznacza podobieństwa pomiędzy pewnymi przekonaniami radzieckich propagandystów i zapatrywaniami amerykańskich inżynierów społecznych, jak Walter Lippmann, Edward Bernays czy Reinhold Niebuhr. Każdy z tych teoretyków utrzymywał, że pogrążone w ignorancji masy muszą być kierowane przez elitarną grupę wyjątkowych jednostek, których horyzonty intelektualne pozostają na tyle szerokie, by objąć całą złożoność procesu politycznego i dostrzec to, co pozostaje niewidoczne dla większości populacji. Idea ta jawi się jako zbliżona do koncepcji radykalnej inteligencji, która w myśl marksizmu-leninizmu miała być awangardą postępu prowadzącą proletariackie masy niezdolne do osiągnięcia wyższego zrozumienia mechanizmów rządzących społeczeństwem, polityką i historią. Jak przekonywał Lenin, jeśli socjalizm może być zrealizowany tylko wtedy, gdy pozwoli na to rozwój intelektualny wszystkich ludzi, wtedy nie zobaczymy socjalizmu jeszcze przez co najmniej pięćset lat. Chociaż doszukiwanie się symetrii pomiędzy radzieckim komunizmem i amerykańskim systemem demokracji wolnorynkowej byłoby daleko idącym nadużyciem, to jednak istnienie pewnych widocznych (zwłaszcza z perspektywy czasu) analogii, nie ulega wątpliwości. Jak napisał Benjamin Ginsberg, podczas gdy ludzie Zachodu zwykle stawiają znak równości pomiędzy wolnym rynkiem i wolnością przekonań, w istocie niewidzialna ręka rynku może być niemal równie potężnym instrumentem kontroli jak żelazna pięść państwa.

Od swego zarania animacja bywała używana w charakterze kanału transmisji treści ideologicznych. Zarówno złożone dzieła artystyczne, jak i edukacyjne filmy dla dzieci, a nawet proste reklamy – wszystkie te rodzaje animacji bywały inkorporowane w obręb aparatów propagandowych podtrzymujących najrozmaitsze systemy polityczne. W pierwszych dekadach historii kina pionierzy tacy jak Winsor McCay, Quirino Cristiani, Zenon Komissarenko czy bracia Wan eksploatowali perswazyjny potencjał animowanej atrakcji. Ów potencjał został też rozpoznany przez przedstawicieli władzy, którzy poszukiwali zrozumiałych i rozrywkowych form komunikacji z masami. Podczas II Wojny Światowej zarówno Alianci jak i Państwa Osi zmobilizowały popularnych bohaterów kreskówek do służby na frontach wojny propagandowej. Z perspektywy historyka filmu zajmującego się splotem sztuki i ideologii najciekawszym okresem pozostaje jednak epoka Zimnej Wojny. Analiza porównawcza animowanej propagandy z obydwu stron Żelaznej Kurtyny może pozwolić na uwidocznienie modeli manipulacji w ich najczystszej formie.

Jako zjawisko kulturowe, propaganda pozostaje żywa tylko wtedy, gdy spotyka się ze złowrogim innym – obraz wroga stanowi prawdopodobnie najistotniejszy motyw filmów propagandowych. Problem ten znajduje znakomitą egzemplifikację w figurze nierozłącznych i współzależnych “bliźniąt syjamskich”, czyli komunistycznej i kapitalistycznej ideologii, które na przestrzeni drugiej połowy dwudziestego wieku wzajemnie się odzwierciedlały i warunkowały korzystając z podobnych metod perswazji. Wydaje się, że współcześni widzowie mogą znacznie rozwinąć swoje horyzonty poznawcze poprzez odkrywanie i dekonstruowanie owych metod, zwłaszcza, że zimnowojenna logika absolutnej polaryzacji powraca w wojnie propagandowej pomiędzy europejskimi nacjonalizmami a islamskimi fundamentalizmami czy też w eskalacji gróźb nuklearnych wymienianych aktualnie przez USA i Koreę Północną.

 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima oraz Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na konferencję. Proponowane wystąpienia powinny dotyczyć kwestii ideologicznego uwikłania filmu animowanego. Organizatorzy szczególnie zachęcają do rozważań nad animacją z krajów Środkowo-Wschodniej Europy (zwłaszcza z Grupy Wyszehradzkiej), niemniej referaty dotyczące innych kontekstów kulturowych będą również brane pod uwagę. Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski. Możliwe jest również wygłaszanie referatów w innych językach, z tłumaczeniem na język angielski. Organizatorzy konferencji planują publikację recenzowanej monografii w języku angielskim.

Obszar zainteresowań badawczych może obejmować poniższe tematy, lecz nie musi się do nich ograniczać:

 • Polityczne inklinacje wczesnej animacji.
 • Film animowany w wojennych czasach.
 • Film animowany w systemach totalitarnych i autorytarnych.
 • Cenzura: historia regulacji, zakazów i „wentyli bezpieczeństwa”.
 • „Koniec historii” w animacji: polityczne, ekonomiczne i estetyczne problemy lat dziewięćdziesiątych ub. wieku.
 • Animacja i demokracja: kampanie społeczne i polityczne, internetowy trolling oraz oddolna propaganda.
 • Polityka produkcji, dystrybucji i recepcji: ideologiczne determinanty współczesnego obiegu filmów animowanych.
 • Historia i ideologia animowanej reklamy.
 • Ikonografia animowanej indoktrynacji.
 • Gra dyskursów: propaganda, która oswaja sztukę dysydencką oraz ekspresja subwersywna wykorzystująca symbolikę ideologii dominujących.
 • Relacje intertekstualne: animacja na tle karykatury, plakatu oraz satyry politycznej.
 • Strategie artystycznego oporu w filmie animowanym.
 • Animowana polityka pamięci.
 • Krytyka ideologiczna w studiach nad animacją.
 • Studia nad festiwalami filmowymi: polityki programowe festiwali filmów animowanych.