/Konkurs ANIMA

Konkurs ANIMA

Małopolski Ogród Sztuki (duża sala)
26 listopada (czwartek), godzina 17:00

Fleischwelt

446 Fleischwelt 2

Czas trwania/Running time: 0’52’’
Kraj/Country: Niemcy/Germany
Prod.: Juliane Walther, Filmakademie Baden-Württemberg
Reż./Dir.: Ara Jo
Rok/Year: 2015
Nr zgłoszenia filmu/No. 446

Mała dziewczynka Palpal pije herbatę i o czymś myśli. Nagle pojawia się „Federmann” i zaczyna pływać. Filiżanka herbaty nie jest filiżanką, ale częścią głowy Gugu. Po śmierci Palpal i Gugu spotykają się.

Palpal, a little girl, drinks her tea and thinks about something. Suddenly „Federmann” appears and swims. The tea cup is not a cup, but parts of Gugu´s head. After death and pain, Palpal and Gugu face to each other.


The story of Percival Pilts / Historia Percivala Piltsa

071 PILTS 005

Czas trwania/Running time: 8’00’’
Kraj/Country: Australia
Prod.: John Lewis
Reż./Dir.: Janette Goodey & John Lewis
Muz./Mus.: Claire Scholles
Rok/Year: 2015
Nr zgłoszenia filmu/No. 071

W dzieciństwie, chodząc na szczudłach, Percival Pilts przyrzeka, że jego stopy już nigdy nie dotkną ziemi! Dotrzymuje słowa i mierząc jeszcze wyżej, buduje szczudła tak wysokie, że przestaje pasować do normalnego społeczeństwa. Żartobliwa historia o niepraktycznym sposobie życia wynikłym z dziecięcego przyrzeczenia.

While playing on stilts as a child, Percival Pilts declares that he’ll never again let his feet touch the ground! He stays true to his word and compelled ever higher, he builds his stilts so tall he no longer fits into normal society. A whimsical story about living an impractical life based on a childhood promise.


Chronemics / Chronemika

606_Chronemics_Still_1

Czas trwania/Running time: 6’17’’
Kraj/Country: Niemcy/Germany
Prod.: Kontrastfilm GbR
Reż./Dir.: Animade / Kontrastfilm GbR
Muz./Mus.: Mutant Jukebox
Rok/Year: 2014
Nr zgłoszenia filmu/No. 606

Światło boi się Ciemności. Ciemność nie lubi Światła. Nigdy do siebie nie pasują. Zawsze skłóceni. Naruszają granice. Tracą grunt. Nie przestają. Lecz czym jest jedno bez drugiego? Im silniejsze światło, tym ciemniejszy cień.

Light fears Dark. Dark resents Light. Always at odds. Always in conflict. Pushing borders. Losing ground. Never ending. But what is one without the other? The stronger the light, the darker the shadow.


Płoty / Fences

930_ploty_3

Czas trwania/Running time: 6’56’’
Kraj/Country: Polska/Poland
Prod.: PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi
Reż./Dir.: Natalia Krawczuk
Muz./Mus.: Tsering Tobald
Rok/ Year: 2015
Nr zgłoszenia filmu/No. 930

Czy to, jak zorganizowana jest przestrzeń wokół nas, wpływa na to, jak myślimy, czy raczej jest tego wynikiem? Krótka refleksja na temat tego, jaką rolę pełnią w naszym życiu „płoty”. Zarówno te prawdziwe, jak i te, które istnieją tylko w naszych głowach.

Does the way the space around us is organized influence our thinking, or rather it is the result of it? A short reflection on the role of “fences” in our life. Both the real ones and the ones existing in our heads.


Taupes / Siedmiu czerwonych bandziorów / Seven Red Hoods

360_img-Taupes-300dpi-3

Czas trwania/Running time: 8’45’’
Kraj/Country: Francja/France
Prod.: ChezEddy
Reż./Dir.: Léo Verrier
Muz./Mus.: Pablo Pico
Rok/ Year: 2014
Nr zgłoszenia filmu/No. 360

Banda gangsterów ucieka po kradzieży wspaniałego skarbu. W miarę jak brną głębiej w las i gubią się w nim, stopniowo stają się postaciami z bajek…

A bunch of gangsters are on the run after having stolen a fabulous treasure. As they go deeper into the forest and get lost, they gradually become legendary figures…


The deal / Umowa

718_The_Deal

Czas trwania/Running time: 4’28’’
Kraj/Country: Wielka Brytania/UK
Prod.: Central Saint Martins
Reż./Dir.: Ewa Smyk
Rok/Year: 2015
Nr zgłoszenia filmu/No. 718

Krótka animacja poklatkowa o aranżowaniu małżeństw we wschodniej części Polski w latach 50. i 60. Scenariusz powstał na podstawie fragmentu dziennika Mikołaja Smyka – dziadka autorki. Umowa jest osobistą refleksją nad rodzinną pamięcią, a także przykładem odkrywczej podróży przez archiwa, podczas której autorka stara się przypomnieć osobiste przeżycia i wspomnienia związane z odnalezionymi przedmiotami.

A short stop-motion animation on the arranging of marriages in 1950/60s set in the Eastern-Polish borderland. The script is based on a part of Mikołaj Smyk’s diary – the author’s grandfather. The Deal is a personal contemplation on family memory, and represents the journey of discovery through archives in an attempt to try to remind herself of the personal feelings and memories attached to those objects.


A Vörösbegy / Rudzik / Robin

588_Robin_5

Czas trwania/Running time: 6’43’’
Kraj/Country: Węgry/Hungary
Prod.: Moholy-Nagy University of Art and Design, József Fülöp
Reż./Dir.: Carlos Rufas
Rok/Year: 2014
Nr zgłoszenia filmu/No. 588

Rudzik to opowieść o obsesji, obsesji biorącej się z naszych wyobrażeń, a także o tym, jak tworzymy w naszych umysłach historie i fałszywe oczekiwania, które mogą nas zniszczyć.

”Robin” is the story of a obsession, obsession from the images we create, and how we can create stories and false expectations in our minds that can destroy ourselves.


Fuligem / Sadza / Soot

575 fuligem.Still004

Czas trwania/Running time: 14’
Kraj/Country: Portugalia/Portugal
Prod.: Bando à Parte
Reż./Dir.: David Doutel & Vasco Sá
Muz./Mus.: Rita Redshoes, The Legendary Tigerman
Rok/Year: 2014
Nr zgłoszenia filmu/No. 575

To jest jak sadza na ścianach naszej głowy. Nie widzimy jej. Ona już tam jest.

It’s like soot that rests on the walls of our head. We can’t see it. It belongs there already.


Stakleni Čovjek / Przezroczystość / Ttransparency

440 Transparency - PRINT frame 2

Czas trwania/Running time: 6’10’’
Kraj/Country: Chorwacja/Croatia
Prod.: Kreativni sindikat
Reż./Dir.: Daniel Šuljić
Muz./Mus.: Daniel Šuljić / Stanko Kovacic
Rok/Year: 2015
Nr zgłoszenia filmu/No. 440

Poruszając się w świecie pełnym skanerów i algorytmów służących obserwacji i jednocześnie lekkomyślnie korzystając z różnych portali społecznościowych, internetowych formularzy i kart kredytowych, współczesny człowiek dobrowolnie oddaje swoją prywatność. Przyzwoity obywatel nie ma nic do ukrycia. Tylko przestępcy mają.

Moving through a world filled with scanners and surveillance algorithms, while frivolously using different social networks, online forms and credit cards, the man of today gives away his privacy voluntarily. A decent citizen has nothing to hide. Only criminals do.


April 21 / 21 kwietnia

125_April21_still02

Czas trwania/Running time: 4’
Kraj/Country: Stany Zjednoczone/USA
Prod.: California Institute of the Arts
Reż./Dir.: Jessica Poon
Muz./Mus.: Kwan Fai Lam
Rok/Year: 2014
Nr zgłoszenia filmu/No. 125

Niespokojny Człowiek-Sześcian szykuje się na pierwszą randkę.

Anxious Cubeman gets ready for his first date.


Tigres a la queue leu leu / Tygrysy związane jedną liną / Tigers tied up in one rope

265 Tigres 11

Czas trwania/Running time: 8’
Kraj/Country: Francja/France
Prod.: Les Films de L’Arlequin
Reż./Dir.: Benoit Chieux
Muz./Mus.: Christophe Heral
Rok/Year: 2014
Nr zgłoszenia filmu/No. 265

Matka nieustannie zrzędzi synowi, ponieważ nie może ścierpieć, jak ten całe dnie tylko je i śpi. W końcu chłopak postanawia pójść do pracy i nieoczekiwanie wykazuje się wyobraźnią, pomysłowością i nieustępliwością.

An extremely lazy young boy is harrassed by his mother who cannot bear to see him eat and sleep all day after day. He eventually decides to get to work and shows unexpected imagination, creativity and tenacity.


Track / Ślad

685_TRACK_001_21_X1_0165

Czas trwania/Running time: 4’
Kraj/Country: Japonia/Japan
Prod.: TOCHKA
Reż./Dir.: TOCHKA (Kazue Monno & Takeshi Nagata)
Muz./Mus.: Atsushi Yamaji
Rok/Year: 2015
Nr zgłoszenia filmu/No. 685

Narodziny wszechświata, początek wszystkiego stworzenia – ludzie wynaleźli narzędzia, odkryli ogień i stworzyli malowidła na ścianach jaskiń.

The birth of the universe, and the origin of all creation – Humans invented tools, discovered fire and painted murals in dark caves.


Aubade

669_Aubade140_00_00160

Czas trwania/Running time: 5’25’’
Kraj/Country: Szwajcaria/Switzerland
Prod.: Nadasdy Film
Reż./Dir.: Mauro Carraro
Muz./Mus.: Mich Gerber
Rok/Year: 2014
Nr zgłoszenia filmu/No. 669

Nad Jeziorem Genewskim wstaje czarne słońce. W tej surrealistycznej, podświetlonej scenie pływacy i ptaki są świadkami spektaklu świtu, zahipnotyzowani muzyką wiolonczelisty.

A black sun rises on Leman Lake. In a surrealist backlit scene, swimmers and birds witness the spectacle of the dawn, hypnotized by the music of a cellist.


Mi ne mozhem zhit bez Kosmosa / Nie możemy żyć bez Kosmosu / We can’t live without Cosmos

402_We_cant_live_without_Cosmos_2

Czas trwania/Running time: 15’20’’
Kraj/Country: Rosja/Russia
Prod.: Alexander Boyarsky, Sergey Selyanov
Reż./Dir.: Konstantin Bronzit
Muz./Mus.: Valentin Vassenkov
Rok/Year: 2014
Nr zgłoszenia filmu/No. 402

Dwaj kosmonauci, przyjaciele, podczas szkolenia dokładają wszelkich starań, by urzeczywistnić wspólne marzenie. Jednak nie jest to historia jedynie o marzeniu.

Two cosmonauts, two friends, try to do their best in their everyday training life to make their common dream a reality. But this story is not only about the dream.